E-tečaj: Osnove pretraživanja i preuzimanja zapisa

E-TEČAJ 1.4.

 

Osnove pretraživanja baza, preuzimanje zapisa, kopiranje zapisa, preuzimanje i integracija preuzetih zapisa

 

Naziv tečaja: Osnove pretraživanja baza, preuzimanje zapisa, kopiranje zapisa, preuzimanje i integracija preuzetih zapisa
Datum održavanja: 11. svibnja 2020.
Predavači:
Ivan Miočić, redaktor
Vesna Mravunac, Odsjek Tekuća nacionalna bibliografija – Niz A, Knjige
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Pretraživanje baze NSK01. Preuzimanje zapisa iz NSK01 baze: jednorazinski zapis; višerazinski zapis; zapis nakladničke cjeline; zapis za publikaciju objavljenu u nakladničkoj cjelini. Pretraživanje baze NSK01. Postupak kopiranja zapisa.
Pretraživanje i preuzimanje – manje mogućih parametara pretraživanja ; prijedlozi strategija pretraživanja ; kako prepoznati pravi zapis (obraćanje pozornosti na godinu izdanja, ISBN, i sl.) ; Oxfordska knjižnica kao alternativa LOC-u.
Prilagođavanje zapisa: Promjena formata zapisa (u BK)
0XX – brisanje nepotrebnih polja ; razlike u polju 008 ; ISBN u američkim i britanskim izdanjima (4 ili više ISBN-a u jednoj knjizi) ; prilagodbe polja 040 ; dodavanje polja 007, 041 i 044 ; par riječi o UDK i DDK.
1XX – demonstracija povezivanja na normativnu bazu ; demonstracija ispunjavanja obrasca na IKS-u za nove autore.
2XX, 3XX, 5XX – napomene o tome koja polja se mijenjaju (prevode), koja ne ; opaska o korištenju polja 264 umjesto 260 u nekim zapisima sa engleskog govornog područja ; djela u svescima (LOC ne koristi višerazince) i kako im pristupiti.
4XX – nakladničke cjeline ; izrađivati zapise za nakl. cjel. za strane knjige ili ne.
6XX – ukratko o predmetnicama ; naglasiti da se engleske predmetnice ne mogu koristiti, ali da mogu poslužiti kao početna točka za određivanje predmetnica na hrvatskom.
7XX – sekundarno autorstvo ; što s urednicima ; nastavak priče iz polja 1XX ; nastavak priče o nakl. cjelinama i djelima u svescima.
LKR – kratka demostracija izrade polja LKR ; demonstracija izrade skraćenih zapisa za pojedine sveske.
Edukacijski materijali:

  1. Preuzimanje zapisa iz baze NSK.

 

RASPORED AKTIVNOSTI E-TEČAJA

 

INICIJALNI SASTANAK

Inicijalni sastanak održat će se 11.5.2020. u 10 sati putem Zoom meeting aplikacije.

Podatke za pristup Inicijalnom sastanku registrirani polaznici dobit će na svoju adresu elektroničke pošte.

Predviđeno vrijeme trajanja inicijalnog sastanka je 45 minuta.

Molimo polaznike da se sastanku pridruže u naznačeno vrijeme.

 

SAMOSTALNI RAD UZ EDUKACIJSKE MATERIJALE

Samostalni rad uz interaktivne edukacijske materijale održavat će se od 11.-15.5.2020. prema raspoloživom vremenu samih polaznika.

Od polaznika se očekuje da samostalno prođu interaktivne edukacijske materijale te riješe priređene zadatke kao provjeru usvojenosti gradiva.

Online edukacija održava se putem virtualne učionice Classroom Google. Registrirani polaznici nakon incijalnog sastanka dobit će kod za pristup virtualnoj učionici. Da bi koristili Classroom Google, polaznici moraju imati otvoren Google korisnički račun.

Edukacijski materijali dostupni su na platformi MS Teams, a poveznice do edukacijskih materijala dostupne su polaznicima na platformi virtualne učionice.

Samostalno i prema svom raspoloživom vremenu polaznici usvajaju interaktivne prezentacije te rješavaju zadatke.

Sva pitanja ili nejasnoće polaznici upućuju na email predavača ili komuniciraju s predavačem i međusobno putem virtualne učionice.

 

ZAVRŠNI ONLINE SASTANAK

Završni online sastanak održat će se u petak, 15.5.2020. u 10 sati putem Zoom meeting aplikacije.

 

PREDAJA RJEŠENJA ZADATAKA

Rješenja zadataka polaznici mogu poslati predavaču na naznačenu adresu elektroničke pošte čim ih riješe.

Krajnji rok za predaju rješenja je 15.5.2020. do 16 sati.

 

EVALUACIJSKA ANKETA

Polaznici koji u cijelosti prođu e-tečaj dobit će na svoju adresu elektroničke pošte poveznicu na evaluacijsku anketu.

Po završetku e-tačaja, polaznici će primiti potvrdu o pohađanju online edukacije.

 

 

 

KONTAKT

Moderator online edukacije:

dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica za knjižnično-informacijski sustav

 

Priređivači edukacijskih materijala te predavačice e-tečaja:

Ivan Miočić, redaktor bibliografskih baza

Vesna Mravunac, Odsjek Tekuća nacionalna bibliografija – Niz A, Knjige


Tehnička podrška:

Igor Baj, sistemski knjižničar