O portalu

Portal donosi informacije vezano uz razvojne aktivnosti Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja kao i novosti o primjeni informacijske i telekomunikacijske tehnologije u razvoju suvremenih digitalnih knjižničnih usluga. U razvoju sadržaja portala te razvoju programskih aplikacija sudjeluju članovi Povjerenstva za knjižnični informacijski sustav.

Kontakt

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski zavod za knjižničarstvo – Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva
Dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica
Savjetnica za knjižnični informacijski sustav
Tel. +385 1 6164 005; Mob. +385 92 3305 124; Fax. +385 1 6164 186
E-mail: dmachala@nsk.hr
E-mail: kis@nsk.hr
E-mail: iks@nsk.hr

Povjerenstvo za knjižnični informacijski sustav
Dr. sc. Dijana Machala, predsjednica Povjerenstva
Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica
Mrjana Vujić, prof., knjižničarska savjetnica
Mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka
Dr. sc. Lobel Machala, knjižničarski savjetnik
Anita Marin, prof., ključna knjižničarka
Mr. sc. Vesna Golubović, knjižničarska savjetnica
Vesna Mravunac, prof., redaktorica bibliografskih baza
Mario Krajna, ključni knjižničar
Ana Knežević Cerovski, prof., redaktorica normativne baze
Petra Pancirov, prof., ključna knjižničarka, redaktorica normativne baze
Suzana Dimovski, prof., redaktorica predmetnog sustava
Igor Baj, mag. rel. publ., sistemski knjižničar
Filip Pšenica, bacc. ing. techn. inf., ključni knjižničar
Marko Orešković, dipl. inf., sistemski knjižničar
Jakob Sobota, sistemski analitičar

E-mail: buki_povjerenstvo@nsk.hr

Webmaster
Filip Lončar
Branimir Matijačić