Redovna edukacija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira redovni godišnji program edukacije za rad u nacionalnom knjižnično-informacijskom sustavu Buki. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja knjižnica sustava osigurava stručnu, tehničku i administrativnu podršku radu svih članica sustava, u okviru koje i redovnu edukaciju za rad u zajedničkom knjižničnom programu.

 

Program redovne godišnje edukacije namijenjen je svim članicama knjižničnog informacijskog sustava BUKI. Tečajevi se održavaju prema utvrđenom godišnjem rasporedu održavanja tečajeva objavljenom na mrežnom portalu. Tečajevi su podijeljeni na osnovne i napredne, a godišnji program edukacije sadrži ukupno jedanaest tečajeva. Osnovni tečajevi pružaju uvid u osnove rada u programskim modulima, a namijenjeni su početnicima u radu s knjižničnim programom Aleph. Godišnji program sadrži sedam osnovnih tečajeva. Cilj naprednih tečajeva je usvajanje znanja o novim ili složenijim funkcionalnostima knjižničnog programa Aleph te specifičnim procesima rada. Napredni tečajevi namijenjeni su iskusnim korisnicima knjižničnog programa Aleph. Godišnji program edukacije sadrži četiri napredna tečaja.
Tečajevi se održavaju u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prema naznačenom rasporedu održavanja edukacije.
Optimalan broj polaznika po tečaju je od 5 do 20.
Predavači godišnjeg programa edukacije su redaktori, ključni i sistemski knjižničari Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Po sudjelovanju u programu edukacije polaznicima se uručuju potvrde o sudjelovanju u programu edukacije za rad u knjižnično-informacijskom sustavu BUKI. Redovna godišnja edukacija besplatna je za sve knjižnice članice knjižnično-informacijskog sustava BUKI sukladno utvrđenjima iz Sporazuma o uređivanju odnosa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i sudionika u integriranom knjižničnom sustavu temeljenom na zajedničkom knjižničnom programu.

 

Online prijava za sudjelovanje u programu edukacije aktivna je do 30. siječnja 2018.
Na tečaj se potrebno prijaviti barem 2 dana prije termina održavanja tečaja.
Vrijeme održavanja edukacije: 17.-31. siječnja 2018.

 

1. OSNOVNI TEČAJEVI

 

Oznaka tečaja: I.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Nabava
Datum i vrijeme: 17.1.2018., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Dr. sc. Vesna Golubović, voditeljica Odjela nabave
Mario Krajna, ključni knjižničar za modul Nabava
Nataša Dragojević, Odjel Nabava
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Navigacija u modulu nabave. Upravljanje zapisima o primjerku i zapisima o posjedovanju.

Prijavljeni polaznici:
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Jelena Šančić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: 1.2.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 1.)
Datum i vrijeme: 18.1.2018., 9:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Igor Baj, sistemski knjižničar
Filip Pšenica, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Uvod u GUI cirkulacije: Prijava / odjava; Alatne trake, izbornici, ikone/tipke u modulu; Tipovi baza; Naputci; Mrežna dokumentacija i upute na portalu IKS. Korisnici: Pronalaženje postojećeg korisničkog zapisa; Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik); Registracija korisnika; kreiranje novog korisničkog zapisa; Korisnički statusi. Primjerci: Pronalazak primjerka / jednostavno pretraživanje; Navigacija kroz modul: kartica Item (primjerak); Status primjerka i procesni status primjerka.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
3. Vježbe. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-vjezbe.pdf

Prijavljeni polaznici:
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja knjižnica za fiziku
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Matija Panić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja geološka knjižnica
Mirjana Lisac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Ljiljana Anušić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Barković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: 1.2.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 2.)
Datum i vrijeme: 22.1.2018., 9:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Igor Baj, sistemski knjižničar
Filip Pšenica, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Posudba i razduživanje građe: Postavke; Postupak zaduživanja građe; Rok vraćanja građe; Navigacija kroz modul: kartica Loan (posudba); Navigacija kroz modul: kartica Return (razduživanje); Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik). WebPAC: Korisnička prijava. Ostalo: Korištenje građe u čitaonici (In house use); Tiskanje (zadužnice, razdužnice, popisi zadužene građe); Elektroničko slanje poruka kroz modul; Financijsko izvješće; Skraćena katalogizacija.
Edukacijski materijali:
1.Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
3. Vježbe. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-vjezbe.pdf

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Gašparović, Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja knjižnica za fiziku
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Mirjana Lisac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Ljiljana Anušić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Matija Panić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja geološka knjižnica
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica

 

Oznaka tečaja: I.3.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija
Datum i vrijeme: 23.1.2018., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači:
Mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Otvaranje modula katalogizacije. Sučelje u modulu (okna, trake, graničnici). Glavna kartica: Kartica zapisa ili katalogizacije, Vrste zapisa (bibliografski, normativni, zapisi o posjedovanju, administrativni); Pristup zapisima (pretraživanjem, izravnim unosom); Kartica pretraživanja (pretraži, pregledaj, prikaži): Čvor Pretraži, Čvor Pregledaj; Otvaranje zapisa: Lokalno pohranjeni zapisi, Zapisi pohranjeni na poslužitelju; Izrada zapisa: Izrada zapisa postupkom novog zapisa, Izrada zapisa proširenjem iz predloška; Postupak pretraživanja i unosa pristupnica u bibliografski zapis; Pohrana zapisa (lokalno i na poslužitelj); Pregled zapisa u radnom sučelju i na webu; Veze u Alephu.
Vježbe iz pretraživanja zapisa, izrade zapisa pomoću novog zapisa i predložaka, pohrane zapisa, izrada zapisa za omeđenu jedinicu građe, za omeđenu jedinicu građe u više dijelova, izrada zapisa gornje razine, izrada zapisa donje razine, izrada zapisa koji je dio numerirane i nenumerirane nakladničke cjeline.

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Lapiš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Sanja Gašparović, Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja knjižnica za fiziku
Kristina Judaš, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Karolina Tumbas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Palma Dizdarević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja biološka knjižnica
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Anita Gršić, KONČAR – Institut za elektrotehniku, INDOK odjel
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Matija Panić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja geološka knjižnica
Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec, Knjižnica
Lucija Fičko, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Alena Matijaca, Nacionalna i sveučilišna knjižnca u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: I.4.
Naziv tečaja: Osnove pretraživanja baza, preuzimanje zapisa, kopiranje zapisa
Datum i vrijeme: 24.1.2018., 09:00 – 13:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Ivan Miočić, redaktor
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Pretraživanje baze NSK01. Preuzimanje zapisa iz NSK01 baze: jednorazinski zapis; višerazinski zapis; zapis nakladničke cjeline; zapis za publikaciju objavljenu u nakladničkoj cjelini. Pretraživanje baze NSK01. Postupak kopiranja zapisa.
Edukacijski materijali:
1. Preuzimanje zapisa iz baze NSK. URL: http://iks.nsk.hr/download/Preuzimanje_zapisa_iz_NSK_24042014.pdf

Prijavljeni polaznici:
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Lapiš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Matija Panić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja geološka knjižnica
Nataša Dragojević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Stanka Kristina Morđin Šarlog, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec, Knjižnica

 

Oznaka tečaja: I.4.1
Naziv tečaja: Preuzimanje i preuređivanje preuzetih zapisa
Datum i vrijeme: 26.1.2018., 10:00 – 12:30
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač/i: Ivan Miočić, redaktor,
Vesna Mravunac
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Sadržaj: Pretraživanje i preuzimanje – manje mogućih parametara pretraživanja ; prijedlozi strategija pretraživanja ; kako prepoznati pravi zapis (obraćanje pozornosti na godinu izdanja, ISBN, i sl.) ; Oxfordska knjižnica kao alternativa LOC-u.
Prilagođavanje zapisa: Promjena formata zapisa (u BK)
0XX – brisanje nepotrebnih polja ; razlike u polju 008 ; ISBN u američkim i britanskim izdanjima (4 ili više ISBN-a u jednoj knjizi) ; prilagodbe polja 040 ; dodavanje polja 007, 041 i 044 ; par riječi o UDK i DDK.
1XX – demonstracija povezivanja na normativnu bazu ; demonstracija ispunjavanja obrasca na IKS-u za nove autore.
2XX, 3XX, 5XX – napomene o tome koja polja se mijenjaju (prevode), koja ne ; opaska o korištenju polja 264 umjesto 260 u nekim zapisima sa engleskog govornog područja ; djela u svescima (LOC ne koristi višerazince) i kako im pristupiti.
4XX – nakladničke cjeline ; izrađivati zapise za nakl. cjel. za strane knjige ili ne.
6XX – ukratko o predmetnicama ; naglasiti da se engleske predmetnice ne mogu koristiti, ali da mogu poslužiti kao početna točka za određivanje predmetnica na hrvatskom.
7XX – sekundarno autorstvo ; što s urednicima ; nastavak priče iz polja 1XX ; nastavak priče o nakl. cjelinama i djelima u svescima.
LKR – kratka demostracija izrade polja LKR ; demonstracija izrade skraćenih zapisa za pojedine sveske.

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Gašparović, Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja knjižnica za fiziku
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Maja Kličarić, Knjižnica Veleučilišta u Karlovcu
Sanja Lapiš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek

 

Oznaka tečaja: I.5.
Naziv tečaja: Normativna baza NSK
Datum i vrijeme: 25.1.2018., 10:00 – 14:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Petra Pancirov, redaktor normativne baze
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Sadržaj: Autorizirani podaci i normativna kontrola: priručnici, upute, smjernice za izradu preglednih kataložnih zapisa; normativna baza NSK i normativna kontrola; VIAF; format MARC 21; vrste i izrada preglednih zapisa. Kooperativna katalogizacija jedinstvenih pristupnica: program kooperativne katalogizacije, prijavnice; primjeri dobre prakse; pitanja i problemi.
Edukacijski materijali:
1. Normativna baza NSK. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Normativna-baza-NSK_29.4.2016._Cerovski_pdf.pdf

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Kristina Judaš, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Karolina Tumbas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Jelena Paurić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Silvana Šehić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

 

2. NAPREDNI TEČAJEVI

 

Oznaka tečaja: II.1.
Naziv tečaja: Napredne funkcionalnosti modula Katalogizacija
Datum i vrijeme: 29.1.2018., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Ivan Miočić, redaktor
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Nepromjenljiva polja bibliografskog zapisa u modulu Katalogizacija: težište je na uvodnom polju i polju 008 i korelacijama s pojedinim poljima, zapisima i bazom. Veze među bibliografskim zapisima: izrada zapisa za višedijelnu omeđenu građu, zapisi gornje i donje razine i veze, izrada i povezivanje zapisa za izvornik i prijevod, izrada zapisa za prijevod anonimnog djela i za prijevod autorskog djela s težištem na jedinstvenom stvarnom naslovu, izrada i povezivanje zapisa za različita izdanja u istom mediju, izrada i povezivanje zapisa za izdanja u različitim medijima, izrada i povezivanje zapisa za matičnu jedinicu građe i popratnu građu, izrada analitičkih kataložnih jedinica kada zapis ima polja 1XX (autorska djela) i kada zapis nema polja 1XX (anonimna djela).
Izrada bibliografskog zapisa za elektroničku građu:
a) Odabir formata BK, kôd a: tekstne i bibliografske baze podataka; dokumenti u Wordu, PDF-u, HTML-u; brojčani podaci u tabličnom ili nepromjenljivom obliku; književna djela, znanstvena djela, stručna djela, beletristika, ocjenski radovi itd.
b) Odabir formata CF, kôd m: računalni softver (uključuje programe, igre, fontove); brojčani podaci; računalno upravljana multimedija; online sistemi ili servisi.
Izrada bibliografskog zapisa udvostručavanjem: izrada novog zapisa polje po polje; izrada zapisa iz predloška; izrada zapisa proširivanjem iz predloška; izrada zapisa preuzimanjem iz baze NSK 01; uvoz zapisa. Izrada zapisa udvostručavanjem: prednosti i mane, najčešće greške, ispravan način udvostručavanja.
Postupci u izradi bibliografskog zapisa: Provjera valjanosti, uređivanje zapisa, pronalaženje sličnih zapisa; potprogrami, brisanje, preimenovanje, podsjetnici, posebna polja.

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Anita Gršić, KONČAR – Institut za elektrotehniku, INDOK odjel
Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Karolina Tumbas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica
Alena Matijaca, Nacionalna i sveučilišna knjižnca u Zagrebu
Palma Dizdarević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja biološka knjižnica
Lucija Fičko, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Babić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec
Martina Jurčić, Hrvatski institut za povijest

 

Oznaka tečaja: II.2.
Naziv tečaja: Servisi u modulu Cirkulacija
Datum i vrijeme: 30.1.2018., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač/i: Igor Baj, sistemski knjižničar
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Servisi u modulu cirkulacija: Uvod; Kartica „Admin“ – pristup, pojašnjenja; Način pokretanja izvješća; Dohvaćanje podataka; Mogućnost prebacivanja dohvaćenih podataka u MS Excel; Izvješće o zapisniku cirkulacije (cir-21); Izvješće o posudbi (cir-04); Opća statistika cirkulacije (cir-30); Posebna statistika cirkulacije prema vrsti aktivnosti (cir-31); Sažetak cirkulacije po korisniku (cir-37); Inventarni popis (item-07); Obrazac za opći dohvat (ret-adm-01); Podsjetnici (cir-10); Obnova posuđenih primjeraka (cir-08); Popis korisnika (cir-05); Izvješće o vraćenim ‘Izgubljenim’ i ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-16); Izvješće o ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-19); Izvješće o gotovinskim transakcijama (cash-02); Izvješće o zaprimljenim uplatama (cash-03); Izvješće o nedostupnim primjercima (ret-item-02); Popis određenog inventara (item-01); Provjera građe prema smještaju na polici (item-04); Popis građe razvrstan prema signaturi (item-05); Označavanje inventara (item-08). Primjerci: Procesni statusi; Otpis građe; Statistike.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-upute.pdf

Prijavljeni polaznici:
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Mirjana Lisac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Sanja Gašparović, Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: II.3.
Naziv tečaja: Pretraživanje normativne baze
Datum i vrijeme: 31.1.2018., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Suzana Dimovski, ključni knjižničar za modul Katalogizacija – predmetni sustav
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Uvod u modul Katalogizacija – GUI sučelje. Tabulator za pretraživanje: Navigacija; Parametri pretraživanja; Pregled rezultata pretraživanja. Pristupanje zapisima u modulu: Pronalaženje (ključne riječi) (Find); Pretraživanje (Browse). Odabir pretraživanja: Napredno pretraživanje; Pretraživanje u više baza; Pretraživanje po više polja. Prikaz rezultata pretraživanja: Cjeloviti + poveznica; MARC oznake polja; MARC prikaz. Opcije punog prikaza zapisa. Predmetni sustav nskps – polja formata MARC 21 za pregledne zapise (obvezna polja, odrednice, uputnice, napomene). Pretraživanje i izrada predmetnih odrednica u formatu MARC21 s naglaskom na tematske odrednice – vodeće i dodatne. Slaganje predmetnih odrednica u složenoj odrednici u bibliografskoj bazi. Dodjeljivanje UDK oznaka. Hrvatski UDK Online i UDK normativa. Primjeri iz prakse NSK.

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Jelena Paurić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivan Miočić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Karolina Tumbas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica