Edukacija 2019

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu organizira redovni godišnji program edukacije za rad u nacionalnom knjižnično-informacijskom sustavu Buki. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja knjižnica sustava osigurava stručnu, tehničku i administrativnu podršku radu svih članica sustava, u okviru koje i redovnu edukaciju za rad u zajedničkom knjižničnom programu.

 

Program redovne godišnje edukacije namijenjen je svim članicama knjižničnog informacijskog sustava BUKI. Tečajevi se održavaju prema utvrđenom godišnjem rasporedu održavanja tečajeva objavljenom na mrežnom portalu. Tečajevi su podijeljeni na osnovne i napredne, a godišnji program edukacije sadrži ukupno jedanaest tečajeva. Osnovni tečajevi pružaju uvid u osnove rada u programskim modulima, a namijenjeni su početnicima u radu s knjižničnim programom Aleph. Godišnji program sadrži sedam osnovnih tečajeva. Cilj naprednih tečajeva je usvajanje znanja o novim ili složenijim funkcionalnostima knjižničnog programa Aleph te specifičnim procesima rada. Napredni tečajevi namijenjeni su iskusnim korisnicima knjižničnog programa Aleph. Godišnji program edukacije sadrži četiri napredna tečaja.
Tečajevi se održavaju u elektroničkoj učionici na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu prema naznačenom rasporedu održavanja edukacije.
Optimalan broj polaznika po tečaju je od 5 do 20.
Predavači godišnjeg programa edukacije su redaktori, ključni i sistemski knjižničari Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
Po sudjelovanju u programu edukacije polaznicima se uručuju potvrde o sudjelovanju u programu edukacije za rad u knjižnično-informacijskom sustavu BUKI. Redovna godišnja edukacija besplatna je za sve knjižnice članice knjižnično-informacijskog sustava BUKI sukladno utvrđenjima iz Sporazuma o uređivanju odnosa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i sudionika u integriranom knjižničnom sustavu temeljenom na zajedničkom knjižničnom programu.

 

Online prijava za sudjelovanje u programu edukacije aktivna je do 20. veljače 2019.
Na tečaj se potrebno prijaviti barem 2 dana prije termina održavanja tečaja.
Vrijeme održavanja edukacije: 8.-21. veljače 2019.

 

1. OSNOVNI TEČAJEVI

 

Oznaka tečaja: I.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Nabava
Datum i vrijeme: 08.2.2019., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Dr. sc. Vesna Golubović, voditeljica Odjela nabave
Mario Krajna, ključni knjižničar za modul Nabava
Nataša Dragojević, Odjel Nabava
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Navigacija u modulu nabave. Upravljanje zapisima o primjerku i zapisima o posjedovanju.

Edukacijski materijali:

  1. Upute za rad u modulu nabave
  2. Zapisi o posjedovanju i jedinici građe u Alephu

Polaznici:

Julija Maksimović, Stomatološki fakultet

Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Patricia Turković, Građevinski fakultet, Svučilište u Zagrebu

Iva Adžaga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Anamarija Dujmović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivan Tartaglia, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivana Katavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Barbara Konjevod, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Marta Ivanović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: 1.2.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 1.)
Datum i vrijeme: 11.2.2019., 9:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Igor Baj, sistemski knjižničar
Filip Haltrich, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Uvod u GUI cirkulacije: Prijava / odjava; Alatne trake, izbornici, ikone/tipke u modulu; Tipovi baza; Naputci; Mrežna dokumentacija i upute na portalu IKS. Korisnici: Pronalaženje postojećeg korisničkog zapisa; Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik); Registracija korisnika; kreiranje novog korisničkog zapisa; Korisnički statusi. Primjerci: Pronalazak primjerka / jednostavno pretraživanje; Navigacija kroz modul: kartica Item (primjerak); Status primjerka i procesni status primjerka.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
3. Vježbe. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-vjezbe.pdf

Polaznici:

Ana Ljubičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Perica Dujmović, Središnja medicinska knjižnica

Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Anja Majstorović, Središnja medicinska knjižnica

Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku

Katarina Škrabo, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Iva Adžaga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivan Tartaglia, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Zdenka Zubak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Vanda Đolo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Martina Ferenčak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Tatjana Karić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivanka Tomić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivana Golubić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

 

Oznaka tečaja: 1.2.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 2.)
Datum i vrijeme: 12.2.2019., 9:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Igor Baj, sistemski knjižničar
Filip Haltrich, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Posudba i razduživanje građe: Postavke; Postupak zaduživanja građe; Rok vraćanja građe; Navigacija kroz modul: kartica Loan (posudba); Navigacija kroz modul: kartica Return (razduživanje); Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik). WebPAC: Korisnička prijava. Ostalo: Korištenje građe u čitaonici (In house use); Tiskanje (zadužnice, razdužnice, popisi zadužene građe); Elektroničko slanje poruka kroz modul; Financijsko izvješće; Skraćena katalogizacija.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
3. Vježbe. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-vjezbe.pdf

Polaznici:

Ana Ljubičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Perica Dujmović, Središnja medicinska knjižnica

Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Anja Majstorović, Središnja medicinska knjižnica

Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku

Katarina Škrabo, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Iva Adžaga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivan Tartaglia, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Zdenka Zubak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Vanda Đolo, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Martina Ferenčak, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Tatjana Karić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivanka Tomić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivana Golubić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: I.3.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija
Datum i vrijeme: 13.2.2019., 09:00 – 13:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači:
Mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Otvaranje modula katalogizacije. Sučelje u modulu (okna, trake, graničnici). Glavna kartica: Kartica zapisa ili katalogizacije, Vrste zapisa (bibliografski, normativni, zapisi o posjedovanju, administrativni); Pristup zapisima (pretraživanjem, izravnim unosom); Kartica pretraživanja (pretraži, pregledaj, prikaži): Čvor Pretraži, Čvor Pregledaj; Otvaranje zapisa: Lokalno pohranjeni zapisi, Zapisi pohranjeni na poslužitelju; Izrada zapisa: Izrada zapisa postupkom novog zapisa, Izrada zapisa proširenjem iz predloška; Postupak pretraživanja i unosa pristupnica u bibliografski zapis; Pohrana zapisa (lokalno i na poslužitelj); Pregled zapisa u radnom sučelju i na webu; Veze u Alephu.
Vježbe iz pretraživanja zapisa, izrade zapisa pomoću novog zapisa i predložaka, pohrane zapisa, izrada zapisa za omeđenu jedinicu građe, za omeđenu jedinicu građe u više dijelova, izrada zapisa gornje razine, izrada zapisa donje razine, izrada zapisa koji je dio numerirane i nenumerirane nakladničke cjeline.

Polaznici:

Julija Maksimović, Stomatološki fakultet

Ana Ljubičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Jelena Pavičić, Središnja geofizička knjižnica

Anja Majstorović, Središnja medicinska knjižnica

Martina Žužak, Središnja medicinska knjižnica

Sandra Maričković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marta Ivanović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Barbara Konjevod, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Martina Jurišić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivana Katavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Katarina Škrabo, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Iva Adžaga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ljiljana Anušić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivana Golubić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku

Anita Gršić, Končar – Institut za elektrotehniku

Marta Matijević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Katja Ivaković, Knjižnica “Andrija Štampar”

Iva Perinić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: I.4.
Naziv tečaja: Osnove pretraživanja baza, preuzimanje zapisa, kopiranje zapisa
Datum i vrijeme: 14.2.2019., 09:00 – 13:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Ivan Miočić, redaktor
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Pretraživanje baze NSK01. Preuzimanje zapisa iz NSK01 baze: jednorazinski zapis; višerazinski zapis; zapis nakladničke cjeline; zapis za publikaciju objavljenu u nakladničkoj cjelini. Pretraživanje baze NSK01. Postupak kopiranja zapisa.
Edukacijski materijali:
1. Preuzimanje zapisa iz baze NSK. URL: http://iks.nsk.hr/download/Preuzimanje_zapisa_iz_NSK_24042014.pdf

Polaznici:

Ana Ljubičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Jelena Pavičić, Središnja geofizička knjižnica

Anja Majstorović, Središnja medicinska knjižnica

Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku

Martina Žužak, Središnja medicinska knjižnica

Sandra Maričković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marta Ivanović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Barbara Konjevod, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Martina Jurišić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Ivana Katavić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Katarina Škrabo, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Iva Adžaga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Anita Gršić, Končar – Institut za elektrotehniku

Marta Matijević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Katja Ivaković, Knjižnica “Andrija Štampar”

Iva Perinić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: I.4.1
Naziv tečaja: Preuzimanje i preuređivanje preuzetih zapisa
Datum i vrijeme: 14.2.2019., 14:00 – 15:30
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač/i: Ivan Miočić, redaktor,
Vesna Mravunac
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Sadržaj: Pretraživanje i preuzimanje – manje mogućih parametara pretraživanja ; prijedlozi strategija pretraživanja ; kako prepoznati pravi zapis (obraćanje pozornosti na godinu izdanja, ISBN, i sl.) ; Oxfordska knjižnica kao alternativa LOC-u.
Prilagođavanje zapisa: Promjena formata zapisa (u BK)
0XX – brisanje nepotrebnih polja ; razlike u polju 008 ; ISBN u američkim i britanskim izdanjima (4 ili više ISBN-a u jednoj knjizi) ; prilagodbe polja 040 ; dodavanje polja 007, 041 i 044 ; par riječi o UDK i DDK.
1XX – demonstracija povezivanja na normativnu bazu ; demonstracija ispunjavanja obrasca na IKS-u za nove autore.
2XX, 3XX, 5XX – napomene o tome koja polja se mijenjaju (prevode), koja ne ; opaska o korištenju polja 264 umjesto 260 u nekim zapisima sa engleskog govornog područja ; djela u svescima (LOC ne koristi višerazince) i kako im pristupiti.
4XX – nakladničke cjeline ; izrađivati zapise za nakl. cjel. za strane knjige ili ne.
6XX – ukratko o predmetnicama ; naglasiti da se engleske predmetnice ne mogu koristiti, ali da mogu poslužiti kao početna točka za određivanje predmetnica na hrvatskom.
7XX – sekundarno autorstvo ; što s urednicima ; nastavak priče iz polja 1XX ; nastavak priče o nakl. cjelinama i djelima u svescima.
LKR – kratka demostracija izrade polja LKR ; demonstracija izrade skraćenih zapisa za pojedine sveske.

Polaznici:

Ana Ljubičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku

Sandra Maričković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ana Lukin Šimunek, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Martina Žužak, Središnja medicinska knjižnica

Maja Kličarić, Veleučilište u Karlovcu

Katarina Škrabo, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Iva Adžaga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Anamarija Dujmović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Marta Ivanović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Barbara Konjevod, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Anita Gršić, Končar – Institut za elektrotehniku

Marta Matijević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Katja Ivaković, Knjižnica “Andrija Štampar”

Iva Perinić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: I.5.
Naziv tečaja: Normativna baza NSK
Datum i vrijeme: 15.2.2019., 10:00 – 14:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Ana Knežević Cerovski, redaktor
Petra Pancirov, redaktor normativne baze
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Sadržaj: Autorizirani podaci i normativna kontrola: priručnici, upute, smjernice za izradu preglednih kataložnih zapisa; normativna baza NSK i normativna kontrola; VIAF; format MARC 21; vrste i izrada preglednih zapisa. Kooperativna katalogizacija jedinstvenih pristupnica: program kooperativne katalogizacije, prijavnice; primjeri dobre prakse; pitanja i problemi.
Edukacijski materijali:
1. Normativna baza NSK. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Normativna-baza-NSK_29.4.2016._Cerovski_pdf.pdf

Polaznici:

Ana Ljubičić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Sunčica Belinić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sara Tomas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Iva Vrkić, Središnja geofizička knjižnica

Sandra Maričković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marta Ivanović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Barbara Konjevod, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Martina Jurišić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Katarina Škrabo, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Milka Vujanić, Građevinski fakultet, Svučilište u Zagrebu

Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Središnja knjižnica za fiziku

Iva Adžaga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Suzana Ivanušić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Iva Perinić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

 

2. NAPREDNI TEČAJEVI

 

Oznaka tečaja: II.1.
Naziv tečaja: Napredne funkcionalnosti modula Katalogizacija
Datum i vrijeme: 18.2.2019., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Ivan Miočić, redaktor
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Nepromjenljiva polja bibliografskog zapisa u modulu Katalogizacija: težište je na uvodnom polju i polju 008 i korelacijama s pojedinim poljima, zapisima i bazom. Veze među bibliografskim zapisima: izrada zapisa za višedijelnu omeđenu građu, zapisi gornje i donje razine i veze, izrada i povezivanje zapisa za izvornik i prijevod, izrada zapisa za prijevod anonimnog djela i za prijevod autorskog djela s težištem na jedinstvenom stvarnom naslovu, izrada i povezivanje zapisa za različita izdanja u istom mediju, izrada i povezivanje zapisa za izdanja u različitim medijima, izrada i povezivanje zapisa za matičnu jedinicu građe i popratnu građu, izrada analitičkih kataložnih jedinica kada zapis ima polja 1XX (autorska djela) i kada zapis nema polja 1XX (anonimna djela).
Izrada bibliografskog zapisa za elektroničku građu:
a) Odabir formata BK, kôd a: tekstne i bibliografske baze podataka; dokumenti u Wordu, PDF-u, HTML-u; brojčani podaci u tabličnom ili nepromjenljivom obliku; književna djela, znanstvena djela, stručna djela, beletristika, ocjenski radovi itd.
b) Odabir formata CF, kôd m: računalni softver (uključuje programe, igre, fontove); brojčani podaci; računalno upravljana multimedija; online sistemi ili servisi.
Izrada bibliografskog zapisa udvostručavanjem: izrada novog zapisa polje po polje; izrada zapisa iz predloška; izrada zapisa proširivanjem iz predloška; izrada zapisa preuzimanjem iz baze NSK 01; uvoz zapisa. Izrada zapisa udvostručavanjem: prednosti i mane, najčešće greške, ispravan način udvostručavanja.
Postupci u izradi bibliografskog zapisa: Provjera valjanosti, uređivanje zapisa, pronalaženje sličnih zapisa; potprogrami, brisanje, preimenovanje, podsjetnici, posebna polja.

Polaznici:

Ana Lukin Šimunek, Središnja knjižnica Učiteljskog fakulteta

Đurđica Čubranić,  Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Anja Majstorović, Središnja medicinska knjižnica

Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku

Zrinka Štih, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Martina Žužak, Središnja medicinska knjižnica

Sanja Vujnović, Metalurški fakultet

Sandra Maričković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Središnja knjižnica za fiziku

Anamarija Dujmović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Marta Matijević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Katja Ivaković, Knjižnica “Andrija Štampar”

Marta Ivanović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Barbara Konjevod, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Iva Perinić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Martina Jurčić, Knjižnica Hrvatskog instituta za povijest

Maja Štignjedec, Hrvatsko katoličko sveučiliše

Iva Adžaga, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Maja Kličarić, Veleučilište u Karlovcu

 

Oznaka tečaja: II.2.
Naziv tečaja: Servisi u modulu Cirkulacija
Datum i vrijeme: 19.2.2019., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač/i: Igor Baj, sistemski knjižničar
Filip Haltrich, ključni knjižničar modula Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Servisi u modulu cirkulacija: Uvod; Kartica „Admin“ – pristup, pojašnjenja; Način pokretanja izvješća; Dohvaćanje podataka; Mogućnost prebacivanja dohvaćenih podataka u MS Excel; Izvješće o zapisniku cirkulacije (cir-21); Izvješće o posudbi (cir-04); Opća statistika cirkulacije (cir-30); Posebna statistika cirkulacije prema vrsti aktivnosti (cir-31); Sažetak cirkulacije po korisniku (cir-37); Inventarni popis (item-07); Obrazac za opći dohvat (ret-adm-01); Podsjetnici (cir-10); Obnova posuđenih primjeraka (cir-08); Popis korisnika (cir-05); Izvješće o vraćenim ‘Izgubljenim’ i ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-16); Izvješće o ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-19); Izvješće o gotovinskim transakcijama (cash-02); Izvješće o zaprimljenim uplatama (cash-03); Izvješće o nedostupnim primjercima (ret-item-02); Popis određenog inventara (item-01); Provjera građe prema smještaju na polici (item-04); Popis građe razvrstan prema signaturi (item-05); Označavanje inventara (item-08). Primjerci: Procesni statusi; Otpis građe; Statistike.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-upute.pdf

Polaznici:

Ana Lukin Šimunek, Središnja knjižnica Učiteljskog fakulteta

Vesna Borić, Središnja stomatološka knjižnica

Perica Dujmović, Središnja medicinska knjižnica

Tamara Krajna, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku

Zrinka Štih, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sanja Vujnović, Metalurški fakultet

Sandra Maričković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Milka Vujanić, Građevinski fakultet, Svučilište u Zagrebu

Katja Ivaković, Knjižnica “Andrija Štampar”

 

Oznaka tečaja: II.3.
Naziv tečaja: Pretraživanje normativne baze
Datum i vrijeme: 20.2.2019., 09:00 – 13:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Suzana Dimovski, ključni knjižničar za modul Katalogizacija – predmetni sustav
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Uvod u modul Katalogizacija – GUI sučelje. Tabulator za pretraživanje: Navigacija; Parametri pretraživanja; Pregled rezultata pretraživanja. Pristupanje zapisima u modulu: Pronalaženje (ključne riječi) (Find); Pretraživanje (Browse). Odabir pretraživanja: Napredno pretraživanje; Pretraživanje u više baza; Pretraživanje po više polja. Prikaz rezultata pretraživanja: Cjeloviti + poveznica; MARC oznake polja; MARC prikaz. Opcije punog prikaza zapisa. Predmetni sustav nskps – polja formata MARC 21 za pregledne zapise (obvezna polja, odrednice, uputnice, napomene). Pretraživanje i izrada predmetnih odrednica u formatu MARC21 s naglaskom na tematske odrednice – vodeće i dodatne. Slaganje predmetnih odrednica u složenoj odrednici u bibliografskoj bazi. Dodjeljivanje UDK oznaka. Hrvatski UDK Online i UDK normativa. Primjeri iz prakse NSK.

Polaznici:

Ana Lukin Šimunek, Središnja knjižnica Učiteljskog fakulteta

Đurđica Čubranić,  Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Sara Tomas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sunčica Belinić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Martina Žužak, Središnja medicinska knjižnica

Sanja Vujnović, Metalurški fakultet

Sandra Maričković, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marta Matijević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Marta Ivanović, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Barbara Konjevod, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Demonstracijske vježbe
Teme sastanka: Središnja normativna kontrola; Procedura primjene autoriziranih predložaka; Usklađivanje s GDPR uredbom; Hodogram implementacije modula Međuknjižnične posudbe i modula Course Reserve (Obvezna literatura)
Datum i vrijeme: 21.2.2019., 09:00 – 14:00
Mjesto održavanja: Seminarska dvorana
Sudjeluju: Dijana Machala, Marko Orešković, Tanja Buzina, Ana Knežević Cerovski, Petra Pancirov, Anita Katulić, Igor Baj, Ivan Miočić, Jakob Sobota, Filip Haltrich, Lobel Machala, Ana Vukadin
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Demonstracijske vježbe namijenjene su svim sudionicima Integriranog knjižničnog sustava, a cilj je prikaz i utvrđivanje postojećih te uvođenje novih procedura rada u Integriranom knjižničnom sustavu. Sudjelovanje u demonstracijskim vježbama obvezno je za sve voditelje knjižnica članica sustava.

Polaznici:

Nina Jelača, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Darija Pancirov, Hrvatski institut za povijest – Knjižnica

Tomislav Murati, Hrvatsko katoličko sveučilište

Lovela Machala Poplašen, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Maja Kličarić, Veleučilište u Karlovcu

Ana Lukin Šimunek, Središnja knjižnica Učiteljskog fakulteta

Vesna Borić, Središnja stomatološka knjižnica

Goran Galinec, Bibliotečno-informacijski centar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Zvonimir Marinović, Knjižnica Juraj Habdelić, Fakultet filozofije i religijskih znanosti

Andrea Zabjan Bogut, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Jelena Pavičić, Središnja geofizička knjižnica

Milena Marinić Čuljak, Institut za filozofiju

Blanka Ceković, Staroslavenski institut

Sanja Vujnović, Metalurški fakultet

Tamara Krajna, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Anđela Hodžić, Končar – Institut za elektrotehniku

Andreja Tominac, Učiteljski fakultet

Milka Vujanić, Građevinski fakultet, Svučilište u Zagrebu

Tatjana Slaviček-Čižmek, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Lea Škorić, Središnja medicinska knjižnica

Branka Maravić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja kemijska knjižnica