Knjižnični informacijski sustav

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu provodi sustavne aktivnosti u cilju izgradnje i osnaživanja informacijske i znanstveno-istraživačke infrastrukture te kapaciteta nacionalnog knjižničnog informacijskog sustava. Ulaganje u razvoj automatizacije knjižničnog poslovanja temeljni je preduvjet razvoja suvremenih digitalnih knjižničnih usluga kao dijela nacionalne znanstvene i obrazovne e-infrastrukture.

19. listopada 2020.

Scott Schuetze, Ex Libris Discovery services provide valuable access to specified collections, extended services, and subject-matter experts and convey valuable information to library users. They are designed to deliver the user experience that’s in the best interest of the library while also fulfilling user needs, going well beyond what’s available through Google, Google Scholar, and […] The post Enhance Resource Exploration in Primo through a New Yewno App appeared first on Ex Libris. Source: […]

26. kolovoza 2020.

Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Sažetak: Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 26. kolovoza 2020. Dokument:     996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)   U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Indikatori  – nisu određeni; sadrže prazninu (^) Oznake potpolja: $a   Recon (NP) Namjena: Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja […]