Automatizacija

Cilj programa sustavnog prikupljanja te analize podataka o stanju automatizacije poslovanja hrvatskih knjižnica jest poticanje na sustavno ulaganje u standardizaciju, automatizaciju i informatizaciju poslovanja hrvatskih knjižnica u cilju racionalizacije knjižničnih poslovanja, razvoja knjižničnih programa i usluga sukladno potrebama suvremenih korisnika, razvoja inovativnih usluga temeljenih na knjižničnim podacima te poticanja ponovne upotrebe i razmjene knjižničnih podataka.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica putem Upisnika planira sustavno prikupljati i prezentirati podatke o stanju automatizacije i informatizacije knjižničnih poslovanja za sve vrste knjižnica u Hrvatskoj, iskazujući na razini pojedinačnih knjižnica i zbirno podatke o formatima u primjeni, knjižničnim programima u upotrebi, stupnju i razini automatizacije poslovanja, segmentima bibliografske obrade, brojčanim pokazateljima automatizacije knjižničnih procesa, informacije o webPAC-u, repozitorijima i ostalim knjižničnim programima temeljenim na knjižničnim podacima.