Upotreba polja 533

Upotreba polja 533    Sažetak: Kad jedinica građe postoji u izvornom obliku i u digitalnoj reprodukciji ili mikroobliku, a za reprodukciju ili mikrooblik nije izrađen zaseban zapis, podaci o postojanju digitalne reprodukcije ili mikrooblika unose se u zapis o izvorniku u polje 533 (Napomena o reprodukciji). Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 8. veljače 2019. Dokument: Upotreba polja 533   Kad jedinica građe postoji u izvornom obliku i u digitalnoj reprodukciji ili […]

Upotreba polja 534

Upotreba polja 534    Sažetak: Kad jedinica građe postoji u izvornom obliku i digitalnoj reprodukciji ili mikroobliku, a za izvornik nije izrađen zaseban zapis, podaci o postojanju izvornika unose se u polje 534 zapisa o reprodukciji (Napomena o izvorniku). Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 11. veljače 2019. Dokument: Upotreba polja 534   Kad jedinica građe postoji u izvornom obliku i digitalnoj reprodukciji ili mikroobliku, a za izvornik nije izrađen zaseban zapis, […]