Kôd za elektroničku građu u 008/23

Kôd za elektroničku građu u 008/23 Sažetak: Definicija elektroničke građe i primjena kodova za oznaku elektroničke građe u polju 008/23 Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 2. siječnja 2019. Dokument: Kôd za elektroničku građu u 008/23     Napomena: Elektroničkom građom (LDR/06=’m’) smatra se građa za čiju je uporabu (pohranu, pristup itd.) nužno računalo. Glazbena, zvučna i vizualna građa koja se može reproducirati putem digitalnih uređaja za reprodukciju (CD player, DVD player, […]

Svojstva elektroničke građe u polju 256

Svojstva elektroničke građe u polju 256 Sažetak: Polje 256 se ne koristi. Podatak o vrsti elektroničke građe (npr. tekst, program, igra itd.) može se navesti u polju 516 (napomena o vrsti računalne datoteke ili podataka).  Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 24. siječnja 2019. Dokument: Svojstva elektroničke građe u polju 256   Polje 256 se ne koristi. Podatak o vrsti elektroničke građe (npr. tekst, program, igra itd.) može se navesti u polju […]