Kôd za elektroničku građu u 008/23

Kôd za elektroničku građu u 008/23

Sažetak: Definicija elektroničke građe i primjena kodova za oznaku elektroničke građe u polju 008/23

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 2. siječnja 2019.

Dokument: Kôd za elektroničku građu u 008/23 

 


 

Napomena: Elektroničkom građom (LDR/06=’m’) smatra se građa za čiju je uporabu (pohranu, pristup itd.) nužno računalo. Glazbena, zvučna i vizualna građa koja se može reproducirati putem digitalnih uređaja za reprodukciju (CD player, DVD player, MP3 player, iPod itd.) ne smatra se elektroničkom građom.

 

Za elektroničku građu (LDR/06=’m’) u polju 008 na mjestu znaka 23 (Oblik jedinice građe) upisuje se:

– kôd o (online) za daljinski dostupnu elektroničku građu

– kôd q (izravno elektronički) za izravno dostupnu elektroničku građu.

Kôd s (elektronički) koji označava elektroničku građu općenito ne koristi se.

 

Primjer:

LDR    00000cmm#a2200313#ir4500

008      081218s2007####ci######o##m########hrv##

245 10 $a Osnove programiranja za web : $b (HTML, JavaScript, XML i XSL) / $c Lada Maleš, Saša Mladenović.

300 ## $a 1 online jedinica građe.

538 ## $a Zahtjevi sustava: Microsoft Reader

538 ## $a Pristup: World Wide Web

856 40

$u  http://www.ffst.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=104

$y Osnove programiranja za web

 

Prijašnje verzije članka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *