Programi

Razvojni programi Knjižničnog informacijskog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu usmjereni su na razvoj knjižnične e-infrastrukture koja korisnicima knjižnica te knjižničarima omogućuje suvremene načine pretraživanja i upravljanja bibliografskim podacima te znanjem.

Razvojni programi usmjereni su na izgradnju skupnih kataloga, razvoj suvremenih funkcionalnosti knjižničnih kataloga, interoperabilnost knjižničnih podataka, izgradnju zbirki otvorenih knjižničnih podataka te otvorenih povezanih bibliografskih podataka.