Dijeljene usluge

 

Dijeljene usluge Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu temelje se na podatcima Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te visokoškolskih i znanstvenih knjižnica Republike Hrvatske.

Svrha dijeljenih usluga NSK je razvoj nacionalne knjižnične e-infrastrukture koja korisnicima i knjižnicama osigurava pronalaženje visokokvalitetnih izvora informacija, ponovnu uporabu javno dostupnih knjižničnih podataka te razvoj novog znanja temeljenog na pametnim uslugama i semantičkom webu.

 

Dijeljene usluge obuhvaćaju:

Podatkovni centar NSK omogućuje besplatan pristup knjižničnim podatcima NSK u otvorenom pristupu.

Portal otvorenih i povezanih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu objavljuje zbirke otvorenih podataka u računalno čitljivom formatu.

Hrvatski nacionalni skupni katalog omogućuje objedinjeno pretraživanje više od 45 visokoškolskih i znanstvenih knjižnica te sadrži više od 1 500 000 bibliografskih zapisa te podataka o posjedovanju.

Skupni katalog knjižnica iz sustava Sveučilišta u Zagrebu te visokoškolskih i specijalnih knjižnica sadrži objedinjeno te pojedinčano pretraživanje više od 30 knjižničnih kataloga.

Katalog NSK predstavlja omogući pretraživanje knjižničnog fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te pronalaženje drugih visokokvalitetnih izvora informacija.

Hrvatske nacionalne bibliografije okupljaju sustavno prikupljane i opisane informacije o nacionalnoj nakladničkoj produkciji te izgrađuju nacionalnu zbirku Croatica.

 

Kontakt

Knjižnični informacijski sustav NSK

dr. sc. Dijana Machala

knjižničarska savjetnica za knjižnični informacijski sustav NSK

E-pošta: kis@nsk.hr

E-pošta: iks@nsk.hr

Tel.: 01 6164 005