Edukacija 2018

Redovna edukacija za rad u Integriranom knjižničnom sustavu

 

Vrijeme održavanja edukacije: 17.-31. siječnja 2018.

1. OSNOVNI TEČAJEVI

 

Oznaka tečaja: I.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Nabava
Datum i vrijeme: 17.1.2018., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Dr. sc. Vesna Golubović, voditeljica Odjela nabave
Mario Krajna, ključni knjižničar za modul Nabava
Nataša Dragojević, Odjel Nabava
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Navigacija u modulu nabave. Upravljanje zapisima o primjerku i zapisima o posjedovanju.

Prijavljeni polaznici:
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Jelena Šančić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: 1.2.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 1.)
Datum i vrijeme: 18.1.2018., 9:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Igor Baj, sistemski knjižničar
Filip Pšenica, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Uvod u GUI cirkulacije: Prijava / odjava; Alatne trake, izbornici, ikone/tipke u modulu; Tipovi baza; Naputci; Mrežna dokumentacija i upute na portalu IKS. Korisnici: Pronalaženje postojećeg korisničkog zapisa; Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik); Registracija korisnika; kreiranje novog korisničkog zapisa; Korisnički statusi. Primjerci: Pronalazak primjerka / jednostavno pretraživanje; Navigacija kroz modul: kartica Item (primjerak); Status primjerka i procesni status primjerka.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
3. Vježbe. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-vjezbe.pdf

Prijavljeni polaznici:
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja knjižnica za fiziku
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Matija Panić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja geološka knjižnica
Mirjana Lisac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Ljiljana Anušić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Barković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: 1.2.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 2.)
Datum i vrijeme: 22.1.2018., 9:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači: Igor Baj, sistemski knjižničar
Filip Pšenica, ključni knjižničar za modul Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Posudba i razduživanje građe: Postavke; Postupak zaduživanja građe; Rok vraćanja građe; Navigacija kroz modul: kartica Loan (posudba); Navigacija kroz modul: kartica Return (razduživanje); Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik). WebPAC: Korisnička prijava. Ostalo: Korištenje građe u čitaonici (In house use); Tiskanje (zadužnice, razdužnice, popisi zadužene građe); Elektroničko slanje poruka kroz modul; Financijsko izvješće; Skraćena katalogizacija.
Edukacijski materijali:
1.Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
3. Vježbe. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-vjezbe.pdf

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Gašparović, Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja knjižnica za fiziku
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Mirjana Lisac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Ljiljana Anušić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Matija Panić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja geološka knjižnica
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica

 

Oznaka tečaja: I.3.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija
Datum i vrijeme: 23.1.2018., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavači:
Mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Otvaranje modula katalogizacije. Sučelje u modulu (okna, trake, graničnici). Glavna kartica: Kartica zapisa ili katalogizacije, Vrste zapisa (bibliografski, normativni, zapisi o posjedovanju, administrativni); Pristup zapisima (pretraživanjem, izravnim unosom); Kartica pretraživanja (pretraži, pregledaj, prikaži): Čvor Pretraži, Čvor Pregledaj; Otvaranje zapisa: Lokalno pohranjeni zapisi, Zapisi pohranjeni na poslužitelju; Izrada zapisa: Izrada zapisa postupkom novog zapisa, Izrada zapisa proširenjem iz predloška; Postupak pretraživanja i unosa pristupnica u bibliografski zapis; Pohrana zapisa (lokalno i na poslužitelj); Pregled zapisa u radnom sučelju i na webu; Veze u Alephu.
Vježbe iz pretraživanja zapisa, izrade zapisa pomoću novog zapisa i predložaka, pohrane zapisa, izrada zapisa za omeđenu jedinicu građe, za omeđenu jedinicu građe u više dijelova, izrada zapisa gornje razine, izrada zapisa donje razine, izrada zapisa koji je dio numerirane i nenumerirane nakladničke cjeline.

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Lapiš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Sanja Gašparović, Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja knjižnica za fiziku
Kristina Judaš, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Karolina Tumbas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Palma Dizdarević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja biološka knjižnica
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Anita Gršić, KONČAR – Institut za elektrotehniku, INDOK odjel
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Matija Panić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja geološka knjižnica
Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec, Knjižnica
Lucija Fičko, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Alena Matijaca, Nacionalna i sveučilišna knjižnca u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: I.4.
Naziv tečaja: Osnove pretraživanja baza, preuzimanje zapisa, kopiranje zapisa
Datum i vrijeme: 24.1.2018., 09:00 – 13:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Ivan Miočić, redaktor
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Pretraživanje baze NSK01. Preuzimanje zapisa iz NSK01 baze: jednorazinski zapis; višerazinski zapis; zapis nakladničke cjeline; zapis za publikaciju objavljenu u nakladničkoj cjelini. Pretraživanje baze NSK01. Postupak kopiranja zapisa.
Edukacijski materijali:
1. Preuzimanje zapisa iz baze NSK. URL: http://iks.nsk.hr/download/Preuzimanje_zapisa_iz_NSK_24042014.pdf

Prijavljeni polaznici:
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Lapiš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Matija Panić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja geološka knjižnica
Nataša Dragojević, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Stanka Kristina Morđin Šarlog, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec, Knjižnica

 

Oznaka tečaja: I.4.1
Naziv tečaja: Preuzimanje i preuređivanje preuzetih zapisa
Datum i vrijeme: 26.1.2018., 10:00 – 12:30
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač/i: Ivan Miočić, redaktor,
Vesna Mravunac
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Sadržaj: Pretraživanje i preuzimanje – manje mogućih parametara pretraživanja ; prijedlozi strategija pretraživanja ; kako prepoznati pravi zapis (obraćanje pozornosti na godinu izdanja, ISBN, i sl.) ; Oxfordska knjižnica kao alternativa LOC-u.
Prilagođavanje zapisa: Promjena formata zapisa (u BK)
0XX – brisanje nepotrebnih polja ; razlike u polju 008 ; ISBN u američkim i britanskim izdanjima (4 ili više ISBN-a u jednoj knjizi) ; prilagodbe polja 040 ; dodavanje polja 007, 041 i 044 ; par riječi o UDK i DDK.
1XX – demonstracija povezivanja na normativnu bazu ; demonstracija ispunjavanja obrasca na IKS-u za nove autore.
2XX, 3XX, 5XX – napomene o tome koja polja se mijenjaju (prevode), koja ne ; opaska o korištenju polja 264 umjesto 260 u nekim zapisima sa engleskog govornog područja ; djela u svescima (LOC ne koristi višerazince) i kako im pristupiti.
4XX – nakladničke cjeline ; izrađivati zapise za nakl. cjel. za strane knjige ili ne.
6XX – ukratko o predmetnicama ; naglasiti da se engleske predmetnice ne mogu koristiti, ali da mogu poslužiti kao početna točka za određivanje predmetnica na hrvatskom.
7XX – sekundarno autorstvo ; što s urednicima ; nastavak priče iz polja 1XX ; nastavak priče o nakl. cjelinama i djelima u svescima.
LKR – kratka demostracija izrade polja LKR ; demonstracija izrade skraćenih zapisa za pojedine sveske.

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Gašparović, Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Iva Čizmin, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja knjižnica za fiziku
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica
Zrinka Radašević, Institut za etnologiju i folkloristiku
Maja Kličarić, Knjižnica Veleučilišta u Karlovcu
Sanja Lapiš, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek

 

Oznaka tečaja: I.5.
Naziv tečaja: Normativna baza NSK
Datum i vrijeme: 25.1.2018., 10:00 – 14:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Petra Pancirov, redaktor normativne baze
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Sadržaj: Autorizirani podaci i normativna kontrola: priručnici, upute, smjernice za izradu preglednih kataložnih zapisa; normativna baza NSK i normativna kontrola; VIAF; format MARC 21; vrste i izrada preglednih zapisa. Kooperativna katalogizacija jedinstvenih pristupnica: program kooperativne katalogizacije, prijavnice; primjeri dobre prakse; pitanja i problemi.
Edukacijski materijali:
1. Normativna baza NSK. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Normativna-baza-NSK_29.4.2016._Cerovski_pdf.pdf

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Kristina Judaš, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Karolina Tumbas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Jelena Paurić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Silvana Šehić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 

 

2. NAPREDNI TEČAJEVI

 

Oznaka tečaja: II.1.
Naziv tečaja: Napredne funkcionalnosti modula Katalogizacija
Datum i vrijeme: 29.1.2018., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Ivan Miočić, redaktor
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Nepromjenljiva polja bibliografskog zapisa u modulu Katalogizacija: težište je na uvodnom polju i polju 008 i korelacijama s pojedinim poljima, zapisima i bazom. Veze među bibliografskim zapisima: izrada zapisa za višedijelnu omeđenu građu, zapisi gornje i donje razine i veze, izrada i povezivanje zapisa za izvornik i prijevod, izrada zapisa za prijevod anonimnog djela i za prijevod autorskog djela s težištem na jedinstvenom stvarnom naslovu, izrada i povezivanje zapisa za različita izdanja u istom mediju, izrada i povezivanje zapisa za izdanja u različitim medijima, izrada i povezivanje zapisa za matičnu jedinicu građe i popratnu građu, izrada analitičkih kataložnih jedinica kada zapis ima polja 1XX (autorska djela) i kada zapis nema polja 1XX (anonimna djela).
Izrada bibliografskog zapisa za elektroničku građu:
a) Odabir formata BK, kôd a: tekstne i bibliografske baze podataka; dokumenti u Wordu, PDF-u, HTML-u; brojčani podaci u tabličnom ili nepromjenljivom obliku; književna djela, znanstvena djela, stručna djela, beletristika, ocjenski radovi itd.
b) Odabir formata CF, kôd m: računalni softver (uključuje programe, igre, fontove); brojčani podaci; računalno upravljana multimedija; online sistemi ili servisi.
Izrada bibliografskog zapisa udvostručavanjem: izrada novog zapisa polje po polje; izrada zapisa iz predloška; izrada zapisa proširivanjem iz predloška; izrada zapisa preuzimanjem iz baze NSK 01; uvoz zapisa. Izrada zapisa udvostručavanjem: prednosti i mane, najčešće greške, ispravan način udvostručavanja.
Postupci u izradi bibliografskog zapisa: Provjera valjanosti, uređivanje zapisa, pronalaženje sličnih zapisa; potprogrami, brisanje, preimenovanje, podsjetnici, posebna polja.

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Anita Gršić, KONČAR – Institut za elektrotehniku, INDOK odjel
Sanja Vujnović, Knjižnica Metalurškog fakulteta
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Karolina Tumbas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica
Alena Matijaca, Nacionalna i sveučilišna knjižnca u Zagrebu
Palma Dizdarević, Prirodoslovno-matematički fakultet, Središnja biološka knjižnica
Lucija Fičko, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ana Babić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Tatjana Kovač, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Čakovec
Martina Jurčić, Hrvatski institut za povijest

 

Oznaka tečaja: II.2.
Naziv tečaja: Servisi u modulu Cirkulacija
Datum i vrijeme: 30.1.2018., 09:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač/i: Igor Baj, sistemski knjižničar
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Servisi u modulu cirkulacija: Uvod; Kartica „Admin“ – pristup, pojašnjenja; Način pokretanja izvješća; Dohvaćanje podataka; Mogućnost prebacivanja dohvaćenih podataka u MS Excel; Izvješće o zapisniku cirkulacije (cir-21); Izvješće o posudbi (cir-04); Opća statistika cirkulacije (cir-30); Posebna statistika cirkulacije prema vrsti aktivnosti (cir-31); Sažetak cirkulacije po korisniku (cir-37); Inventarni popis (item-07); Obrazac za opći dohvat (ret-adm-01); Podsjetnici (cir-10); Obnova posuđenih primjeraka (cir-08); Popis korisnika (cir-05); Izvješće o vraćenim ‘Izgubljenim’ i ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-16); Izvješće o ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-19); Izvješće o gotovinskim transakcijama (cash-02); Izvješće o zaprimljenim uplatama (cash-03); Izvješće o nedostupnim primjercima (ret-item-02); Popis određenog inventara (item-01); Provjera građe prema smještaju na polici (item-04); Popis građe razvrstan prema signaturi (item-05); Označavanje inventara (item-08). Primjerci: Procesni statusi; Otpis građe; Statistike.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-cirkulacija-23-i-25-11-2016-upute.pdf

Prijavljeni polaznici:
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Mirjana Lisac, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica
Sanja Gašparović, Sveučilišna knjižnica Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 

Oznaka tečaja: II.3.
Naziv tečaja: Pretraživanje normativne baze
Datum i vrijeme: 31.1.2018., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: Elektronička učionica NSK
Predavač: Suzana Dimovski, ključni knjižničar za modul Katalogizacija – predmetni sustav
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Uvod u modul Katalogizacija – GUI sučelje. Tabulator za pretraživanje: Navigacija; Parametri pretraživanja; Pregled rezultata pretraživanja. Pristupanje zapisima u modulu: Pronalaženje (ključne riječi) (Find); Pretraživanje (Browse). Odabir pretraživanja: Napredno pretraživanje; Pretraživanje u više baza; Pretraživanje po više polja. Prikaz rezultata pretraživanja: Cjeloviti + poveznica; MARC oznake polja; MARC prikaz. Opcije punog prikaza zapisa. Predmetni sustav nskps – polja formata MARC 21 za pregledne zapise (obvezna polja, odrednice, uputnice, napomene). Pretraživanje i izrada predmetnih odrednica u formatu MARC21 s naglaskom na tematske odrednice – vodeće i dodatne. Slaganje predmetnih odrednica u složenoj odrednici u bibliografskoj bazi. Dodjeljivanje UDK oznaka. Hrvatski UDK Online i UDK normativa. Primjeri iz prakse NSK.

Prijavljeni polaznici:
Dora Počivavšek, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Vočanec, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Anita Katulić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Tea Horvatiček, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lana Lončarić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Monika Batur, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Lorena Čačković, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvoje Špac, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivan Čolakovac, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Jelena Paurić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Ivan Miočić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Karolina Tumbas, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Andreja Tominac, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek Petrinja, Knjižnica