Edukacija ožujak 2024.

Redovna edukacija za rad u sustavu

Online prijava za sudjelovanje u programu edukacije aktivna je od 12. ožujka 2024.
Na tečaj se potrebno prijaviti barem 2 dana prije termina održavanja pojedinog tečaja.
Vrijeme održavanja edukacije: 18. – 27. ožujka 2024.

 


1. OSNOVNI TEČAJEVI

 

Oznaka tečaja: I.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Nabava
Datum i vrijeme: 18. 03. 2024., 10:00 – 14:00
Mjesto održavanja: “Izabela” Računalna dvorana
Predavači: dr. sc. Vesna Golubović, voditeljica Odjela nabave
Mario Krajna, ključni knjižničar za modul Nabava
Nataša Dragojević, Odjel Nabava
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Navigacija u modulu nabave. Upravljanje zapisima o primjerku i zapisima o posjedovanju.

Edukacijski materijali:

  1. Upute za rad u modulu nabave
  2. Zapisi o posjedovanju i jedinici građe u Alephu

Broj slobodnih mjesta: 0/10

 

Oznaka tečaja: I.2.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 1.)
Datum i vrijeme: 19. 03. 2024., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: “Izabela” Računalna dvorana
Predavači: Igor Baj, voditelj Odsjeka razvoj IT usluga
Vanda Đolo, ključna knjižničarka modula Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Uvod u GUI cirkulacije: Prijava / odjava; Alatne trake, izbornici, ikone/tipke u modulu; Tipovi baza; Naputci; Mrežna dokumentacija i upute na portalu IKS. Korisnici: Pronalaženje postojećeg korisničkog zapisa; Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik); Registracija korisnika; kreiranje novog korisničkog zapisa; Korisnički statusi. Primjerci: Pronalazak primjerka / jednostavno pretraživanje; Navigacija kroz modul: kartica Item (primjerak); Status primjerka i procesni status primjerka.
Edukacijski materijali:
1. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
2. Vježbe. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-Osnove-funkcionalnog-rada-u-modulu-Cirkulacija-vjezbe.pdf

Broj slobodnih mjesta: 3/10

 

Oznaka tečaja: I.2.1.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 2.)
Datum i vrijeme: 20. 03. 2024., 10:00 – 15:00
Mjesto održavanja: “Izabela” Računalna dvorana
Predavači: Igor Baj, voditelj Odsjeka razvoj IT usluga
Vanda Đolo, ključna knjižničarka modula Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Posudba i razduživanje građe: Postavke; Postupak zaduživanja građe; Rok vraćanja građe; Navigacija kroz modul: kartica Loan (posudba); Navigacija kroz modul: kartica Return (razduživanje); Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik). WebPAC: Korisnička prijava. Ostalo: Korištenje građe u čitaonici (In house use); Tiskanje (zadužnice, razdužnice, popisi zadužene građe); Elektroničko slanje poruka kroz modul; Financijsko izvješće; Skraćena katalogizacija.
Edukacijski materijali:
1. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-cirkulacija-15-i-16-11-2016-prezentacija.pdf
2. Vježbe. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Osnovni-tecaj-Osnove-funkcionalnog-rada-u-modulu-Cirkulacija-vjezbe.pdf

Broj slobodnih mjesta: 3/10

 

Oznaka tečaja: I.5.
Naziv tečaja: Normativna baza imena NSK
Datum i vrijeme: 21.03. 2024., 10:00 – 13:00
Mjesto održavanja: “Mor” Seminarska dvorana
Predavači: Ana Knežević Cerovski, redaktorica normativne baze
Petra Pancirov, ključna knjižničarka za normativnu bazu
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG
Sadržaj: Normativni podaci i normativna kontrola: priručnici, upute, smjernice za izradu normativnih zapisa za imena; normativna baza imena NSK i normativna kontrola; VIAF; format MARC 21; vrste i izrada normativnih zapisa. Kooperativna katalogizacija: program kooperativne katalogizacije, prijavnice; primjeri dobre prakse; pitanja i problemi.
Edukacijski materijali:
1. Normativna baza imena NSK. URL: https://iks.nsk.hr/wp-content/uploads/2024/03/Edukacija_Normativna-baza-imena_NSK_ZAG2024.pdf
Broj slobodnih mjesta: 1/10

 

Oznaka tečaja: I.3.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija
Datum i vrijeme: 22. 03. 2024., 09:00 – 13:00
Mjesto održavanja: “Izabela” Računalna dvorana
Predavači:Mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Otvaranje modula katalogizacije. Sučelje u modulu (okna, trake, graničnici). Glavna kartica: Kartica zapisa ili katalogizacije, Vrste zapisa (bibliografski, normativni, zapisi o posjedovanju, administrativni); Pristup zapisima (pretraživanjem, izravnim unosom); Kartica pretraživanja (pretraži, pregledaj, prikaži): Čvor Pretraži, Čvor Pregledaj; Otvaranje zapisa: Lokalno pohranjeni zapisi, Zapisi pohranjeni na poslužitelju; Izrada zapisa: Izrada zapisa postupkom novog zapisa, Izrada zapisa proširenjem iz predloška; Postupak pretraživanja i unosa pristupnica u bibliografski zapis; Pohrana zapisa (lokalno i na poslužitelj); Pregled zapisa u radnom sučelju i na webu; Veze u Alephu.
Vježbe iz pretraživanja zapisa, izrade zapisa pomoću novog zapisa i predložaka, pohrane zapisa, izrada zapisa za omeđenu jedinicu građe, za omeđenu jedinicu građe u više dijelova, izrada zapisa gornje razine, izrada zapisa donje razine, izrada zapisa koji je dio numerirane i nenumerirane nakladničke cjeline.
Edukacijski materijali:
1. URL: https://iks.nsk.hr/wp-content/uploads/2024/03/Modul_Katalogizacija_2024.ppt
Broj slobodnih mjesta: 1/10

 

Oznaka tečaja: I.4.
Naziv tečaja: Osnove pretraživanja baza, preuzimanje zapisa, kopiranje zapisa, preuzimanje i integracija preuzetih zapisa
Datum i vrijeme: 25. 03. 2024., 10:00 – 14:00
Mjesto održavanja: “Izabela” Računalna dvorana
Predavači: dr. sc. Lobel Machala, voditelj Odjela Bibliografsko središte
Elia Ekinović Micak, redaktor podataka u integriranom knjižničnom sustavu
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Pretraživanje baze NSK01. Preuzimanje zapisa iz NSK01 baze: jednorazinski zapis; višerazinski zapis; zapis nakladničke cjeline; zapis za publikaciju objavljenu u nakladničkoj cjelini. Pretraživanje baze NSK01. Postupak kopiranja zapisa.
Pretraživanje i preuzimanje – manje mogućih parametara pretraživanja ; prijedlozi strategija pretraživanja ; kako prepoznati pravi zapis (obraćanje pozornosti na godinu izdanja, ISBN, i sl.) ; Oxfordska knjižnica kao alternativa LOC-u.
Prilagođavanje zapisa: Promjena formata zapisa (u BK)
0XX – brisanje nepotrebnih polja ; razlike u polju 008 ; ISBN u američkim i britanskim izdanjima (4 ili više ISBN-a u jednoj knjizi) ; prilagodbe polja 040 ; dodavanje polja 007, 041 i 044 ; par riječi o UDK i DDK.
1XX – demonstracija povezivanja na normativnu bazu ; demonstracija ispunjavanja obrasca na IKS-u za nove autore.
2XX, 3XX, 5XX – napomene o tome koja polja se mijenjaju (prevode), koja ne ; opaska o korištenju polja 264 umjesto 260 u nekim zapisima sa engleskog govornog područja ; djela u svescima (LOC ne koristi višerazince) i kako im pristupiti.
4XX – nakladničke cjeline ; izrađivati zapise za nakl. cjel. za strane knjige ili ne.
6XX – ukratko o predmetnicama ; naglasiti da se engleske predmetnice ne mogu koristiti, ali da mogu poslužiti kao početna točka za određivanje predmetnica na hrvatskom.
7XX – sekundarno autorstvo ; što s urednicima ; nastavak priče iz polja 1XX ; nastavak priče o nakl. cjelinama i djelima u svescima.
LKR – kratka demostracija izrade polja LKR ; demonstracija izrade skraćenih zapisa za pojedine sveske.
Edukacijski materijali:
1. Upute za preuzimanje zapisa iz stranih baza. URL: https://iks.nsk.hr/wp-content/uploads/2024/03/Preuzimanje-zapisa-2024.pptx
2. Uređivanje i integracija preuzetih zapisa. URL: https://iks.nsk.hr/wp-content/uploads/2024/03/Aleph_Uredjivanje-i-integracija-preuzetih-zapisa_tecaj_25_03_2024.pptx
Broj slobodnih mjesta: 1/10

 

2. NAPREDNI TEČAJEVI

 

Oznaka tečaja: II.2.
Naziv tečaja: Servisi u modulu Cirkulacija
Datum i vrijeme: 26. 03. 2024., 10:30 – 15:00
Mjesto održavanja: “Izabela” Računalna dvorana
Predavači: Igor Baj, voditelj Odsjeka razvoj IT usluga
Vanda Đolo, ključna knjižničarka modula Cirkulacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Servisi u modulu cirkulacija: Uvod; Kartica „Admin“ – pristup, pojašnjenja; Način pokretanja izvješća; Dohvaćanje podataka; Mogućnost prebacivanja dohvaćenih podataka u MS Excel; Izvješće o zapisniku cirkulacije (cir-21); Izvješće o posudbi (cir-04); Opća statistika cirkulacije (cir-30); Posebna statistika cirkulacije prema vrsti aktivnosti (cir-31); Sažetak cirkulacije po korisniku (cir-37); Inventarni popis (item-07); Obrazac za opći dohvat (ret-adm-01); Podsjetnici (cir-10); Obnova posuđenih primjeraka (cir-08); Popis korisnika (cir-05); Izvješće o vraćenim ‘Izgubljenim’ i ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-16); Izvješće o ‘Navodno vraćenim’ primjercima (cir-19); Izvješće o gotovinskim transakcijama (cash-02); Izvješće o zaprimljenim uplatama (cash-03); Izvješće o nedostupnim primjercima (ret-item-02); Popis određenog inventara (item-01); Provjera građe prema smještaju na polici (item-04); Popis građe razvrstan prema signaturi (item-05); Označavanje inventara (item-08). Primjerci: Procesni statusi; Otpis građe; Statistike.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-Servisi-u-modulu-Cirkulacija-program.pdf
2. URL: http://iks.nsk.hr/download/interni-dokumenti/EDUKACIJA/Radni_materijali_za_edukaciju/Napredni-tecaj-Servisi-u-modulu-Cirkulacija.pptx

Broj slobodnih mjesta: 1/10

 

Oznaka tečaja: II.3.
Naziv tečaja: Pretraživanje normativne baze
Datum i vrijeme: 27. 03. 2024., 09:00 – 13:00 – OTKAZANO
Mjesto održavanja: “Izabela” Računalna dvorana
Predavač: Suzana Dimovski, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija – predmetni sustav
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Uvod u modul Katalogizacija – GUI sučelje. Tabulator za pretraživanje: Navigacija; Parametri pretraživanja; Pregled rezultata pretraživanja. Pristupanje zapisima u modulu: Pronalaženje (ključne riječi) (Find); Pretraživanje (Browse). Odabir pretraživanja: Napredno pretraživanje; Pretraživanje u više baza; Pretraživanje po više polja. Prikaz rezultata pretraživanja: Cjeloviti + poveznica; MARC oznake polja; MARC prikaz. Opcije punog prikaza zapisa. Predmetni sustav nskps – polja formata MARC 21 za pregledne zapise (obvezna polja, odrednice, uputnice, napomene). Pretraživanje i izrada predmetnih odrednica u formatu MARC21 s naglaskom na tematske odrednice – vodeće i dodatne. Slaganje predmetnih odrednica u složenoj odrednici u bibliografskoj bazi. Dodjeljivanje UDK oznaka. Hrvatski UDK Online i UDK normativa. Primjeri iz prakse NSK.
Edukacijski materijali:
1. URL: https://iks.nsk.hr/wp-content/uploads/2024/03/Pretrazivanje_normativne_baze_2024.pptx

Broj slobodnih mjesta: 1/10