Osnove knjižničnog poslovanja

OSNOVE KNJIŽNIČNOG POSLOVANJA U INTEGRIRANOM KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKOM SUSTAVU BUKI

 

 

Sadržaj tečaja Osnove knjižničnog poslovanja u Integriranom knjižnično-informacijskom sustavu Buki

Tečaj Osnove knjižničnog poslovanja sadrži pet e-tečajeva o osnovama funkcionalnog rada u programskom modulu cirkulacije, osnovama funkcionalnog rada u modulu katalogizacije, tečaj pretraživanja i preuzimanja bibliografskih zapisa te tečaj pretraživanja normativne baze.


Vrijeme održavanja:
20. travnja do 18. svibnja 2020.

 

Prijava na e-tečajeve: online prijavnica

Kotizacija: bez kotizacije

 

 

PROGRAM


Oznaka e-tečaja: 1.1.
Naziv e-tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 1.) ODRŽANO
Datum održavanja: 20. travnja 2020.
Predavač: Igor Baj, sistemski knjižničar
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Uvod u GUI cirkulacije: Prijava / odjava; Alatne trake, izbornici, ikone/tipke u modulu; Tipovi baza; Naputci; Mrežna dokumentacija i upute na portalu IKS. Korisnici: Pronalaženje postojećeg korisničkog zapisa; Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik); Registracija korisnika; kreiranje novog korisničkog zapisa; Korisnički statusi. Primjerci: Pronalazak primjerka / jednostavno pretraživanje; Navigacija kroz modul: kartica Item (primjerak); Status primjerka i procesni status primjerka.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije
2. Radni materijali
3. Vježbe

 

Oznaka e-tečaja: 1.2.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Cirkulacija (dio 2.) ODRŽANO
Datum održavanja: 27. travanj 2020.
Predavač: Igor Baj, sistemski knjižničar
Namjena: Knjižničarima iz sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Posudba i razduživanje građe: Postavke; Postupak zaduživanja građe; Rok vraćanja građe; Navigacija kroz modul: kartica Loan (posudba); Navigacija kroz modul: kartica Return (razduživanje); Navigacija kroz modul: kartica Patron (korisnik). WebPAC: Korisnička prijava. Ostalo: Korištenje građe u čitaonici (In house use); Tiskanje (zadužnice, razdužnice, popisi zadužene građe); Elektroničko slanje poruka kroz modul; Financijsko izvješće; Skraćena katalogizacija.
Edukacijski materijali:
1. Sadržaj edukacije
2. Radni materijali
3. Vježbe

 

Oznaka e-tečaja: I.3.
Naziv tečaja: Osnove funkcionalnog rada u modulu Katalogizacija ODRŽANO
Datum održavanja: 4. – 15. svibnja 2020.
Predavačice:
Mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Otvaranje modula katalogizacije. Sučelje u modulu (okna, trake, graničnici). Glavna kartica: Kartica zapisa ili katalogizacije, Vrste zapisa (bibliografski, normativni, zapisi o posjedovanju, administrativni); Pristup zapisima (pretraživanjem, izravnim unosom); Kartica pretraživanja (pretraži, pregledaj, prikaži): Čvor Pretraži, Čvor Pregledaj; Otvaranje zapisa: Lokalno pohranjeni zapisi, Zapisi pohranjeni na poslužitelju; Izrada zapisa: Izrada zapisa postupkom novog zapisa, Izrada zapisa proširenjem iz predloška; Postupak pretraživanja i unosa pristupnica u bibliografski zapis; Pohrana zapisa (lokalno i na poslužitelj); Pregled zapisa u radnom sučelju i na webu; Veze u Alephu.
Vježbe iz pretraživanja zapisa, izrade zapisa pomoću novog zapisa i predložaka, pohrane zapisa, izrada zapisa za omeđenu jedinicu građe, za omeđenu jedinicu građe u više dijelova, izrada zapisa gornje razine, izrada zapisa donje razine, izrada zapisa koji je dio numerirane i nenumerirane nakladničke cjeline.

 

Oznaka e-tečaja: I.4.
Naziv e-tečaja: Osnove pretraživanja baza, preuzimanje zapisa, kopiranje zapisa, preuzimanje i integracija preuzetih zapisa – ODRŽANO
Datum održavanja: 11. svibnja 2020.
Predavači:
Ivan Miočić, redaktor
Vesna Mravunac, Odsjek Tekuća nacionalna bibliografija – Niz A, Knjige
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i NSK
Sadržaj: Pretraživanje baze NSK01. Preuzimanje zapisa iz NSK01 baze: jednorazinski zapis; višerazinski zapis; zapis nakladničke cjeline; zapis za publikaciju objavljenu u nakladničkoj cjelini. Pretraživanje baze NSK01. Postupak kopiranja zapisa.
Pretraživanje i preuzimanje – manje mogućih parametara pretraživanja ; prijedlozi strategija pretraživanja ; kako prepoznati pravi zapis (obraćanje pozornosti na godinu izdanja, ISBN, i sl.) ; Oxfordska knjižnica kao alternativa LOC-u.
Prilagođavanje zapisa: Promjena formata zapisa (u BK)
0XX – brisanje nepotrebnih polja ; razlike u polju 008 ; ISBN u američkim i britanskim izdanjima (4 ili više ISBN-a u jednoj knjizi) ; prilagodbe polja 040 ; dodavanje polja 007, 041 i 044 ; par riječi o UDK i DDK.
1XX – demonstracija povezivanja na normativnu bazu ; demonstracija ispunjavanja obrasca na IKS-u za nove autore.
2XX, 3XX, 5XX – napomene o tome koja polja se mijenjaju (prevode), koja ne ; opaska o korištenju polja 264 umjesto 260 u nekim zapisima sa engleskog govornog područja ; djela u svescima (LOC ne koristi višerazince) i kako im pristupiti.
4XX – nakladničke cjeline ; izrađivati zapise za nakl. cjel. za strane knjige ili ne.
6XX – ukratko o predmetnicama ; naglasiti da se engleske predmetnice ne mogu koristiti, ali da mogu poslužiti kao početna točka za određivanje predmetnica na hrvatskom.
7XX – sekundarno autorstvo ; što s urednicima ; nastavak priče iz polja 1XX ; nastavak priče o nakl. cjelinama i djelima u svescima.
LKR – kratka demostracija izrade polja LKR ; demonstracija izrade skraćenih zapisa za pojedine sveske.
Edukacijski materijali:
1. Preuzimanje zapisa iz baze NSK.

 

Oznaka e-tečaja: I.5.
Naziv e-tečaja: Pretraživanje normativne baze NSKODRŽANO
Datum održavanja: 18. svibnja 2020.
Predavačica: Suzana Dimovski, ključni knjižničar za modul Katalogizacija – predmetni sustav
Namjena: Knjižničarima iz knjižnica sustava ZAG i sustava NSK
Sadržaj: Uvod u modul Katalogizacija – GUI sučelje. Tabulator za pretraživanje: Navigacija; Parametri pretraživanja; Pregled rezultata pretraživanja. Pristupanje zapisima u modulu: Pronalaženje (ključne riječi) (Find); Pretraživanje (Browse). Odabir pretraživanja: Napredno pretraživanje; Pretraživanje u više baza; Pretraživanje po više polja. Prikaz rezultata pretraživanja: Cjeloviti + poveznica; MARC oznake polja; MARC prikaz. Opcije punog prikaza zapisa. Predmetni sustav nskps – polja formata MARC 21 za pregledne zapise (obvezna polja, odrednice, uputnice, napomene). Pretraživanje i izrada predmetnih odrednica u formatu MARC21 s naglaskom na tematske odrednice – vodeće i dodatne. Slaganje predmetnih odrednica u složenoj odrednici u bibliografskoj bazi. Dodjeljivanje UDK oznaka. Hrvatski UDK Online i UDK normativa. Primjeri iz prakse NSK.

 

KONTAKT

Moderator online edukacije:

dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica za knjižnično-informacijski sustav

 

Priređivačica edukacijskih materijala te predavačica e-tečaja:

Igor Baj, sistemski knjižničar
Mr. sc. Sonja Pigac, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Anita Marin, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija
Ivan Miočić, redaktor
Vesna Mravunac, Odsjek Tekuća nacionalna bibliografija – Niz A, Knjige
Suzana Dimovski, ključna knjižničarka za modul Katalogizacija – predmetni sustav