Obrazac za dostavu podataka

Podatkovni centar NSK

Obrazac za dostavu zahtjeva
  • Podatci o tražitelju podataka

    Molimo, unesite ispravne podatke osobe koja je tražitelj podataka temeljem usluge Podatkovnog centra NSK.
  • Zahtjev

    Detaljno opišite vrstu, format i obuhvat podataka za koje predajete zahjev sukladno Pravilniku o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017).
    Slanjem ovog zahtjeva ponositelj zahtjeva suglasan je da će dobivene podatke koristiti u iznad navedene svrhe. Potvrđujem da dobiveni podatci neće biti korišteni u komercijalne svrhe ili u svrhu stjecanja dobiti, a njihovo korištenje bit će u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja građe i usluga NSK.
  • ©Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2020. Sva prava pridržana. | Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, Hrvatska | Tel. + 385 1 616-4040 | OIB: 84838770814 | IBAN: HR66 2340 0091 1000 1008 1, Porezni broj (PDV identifikacijski broj) – VAT Number: HR84838770814

 

Kontakt

Knjižnični informacijski sustav NSK

dr. sc. Dijana Machala

knjižničarska savjetnica za knjižnični informacijski sustav NSK

E-pošta: kis@nsk.hr

E-pošta: iks@nsk.hr

Tel.: 01 6164 005