Podatkovni centar NSK

Podatkovni centar NSK
National and University Library Data Hub

 

Kao dio Dijeljenih usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, razvoj Podatkovnog centra NSK temelji se na načelima univerzalne dostupnosti informacija te ponovne uporabe podataka.

 

Podatkovni centar NSK razvija se sukladno Politici otvrenih podataka Vlade Republike Hrvatske te primjeni Direktive 2019/1024 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora te sukladno Pravilniku o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017), a svrha mu je pridonijeti pronalaženju visokokvalitetnih izvora informacija te omogućiti ponovnu uporabu knjižničnih metapodataka za potrebe učenja, podučavanja, znanstvenih i stručnih istraživanja te razvoja dijeljenih knjižničnih usluga.

 

Besplatne usluge Podatkovnog centra NSK mogu se koristiti u osobne, obrazovne i znanstvene svrhe uz obvezu navođenja izvora te licencije dopuštenja. Podatci dostupni putem Podatkovnog centra NSK dostupni su pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licencijom i slobodni su za ponovnu uporabu.

 

Besplatne usluge Podatkovnog centra NSK obuhvaćaju:

 

Besplatne usluge Podatkovnog centra NSK temelje se na podacima dostupnim putem:

 

Usluge Podatkovnog centra NSK na zahtjev:

 

 

Kontakt

Knjižnični informacijski sustav NSK

dr. sc. Dijana Machala

knjižničarska savjetnica za knjižnični informacijski sustav NSK

E-pošta: kis@nsk.hr

E-pošta: iks@nsk.hr

Tel.: 01 6164 005