Podatkovni centar NSK

Podatkovni centar NSK
National and University Library Data Hub

 

Kao dio Dijeljenih usluga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, razvoj Podatkovnog centra NSK temelji se na načelima univerzalne dostupnosti informacija te ponovne uporabe podataka.

 

Podatkovni centar NSK razvija se sukladno Pravilniku o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/2017), a svrha mu je pridonijeti pronalaženju visokokvalitetnih izvora informacija te omogućiti ponovnu uporabu knjižničnih metapodataka za potrebe učenja, podučavanja, znanstvenih i stručnih istraživanja te razvoja dijeljenih knjižničnih usluga.

 

Besplatne usluge Podatkovnog centra NSK mogu se koristiti u osobne, obrazovne i znanstvene svrhe uz obvezu navođenja izvora te licencije dopuštenja. Podatci dostupni putem Podatkovnog centra NSK dostupni su pod Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) licencijom i slobodni su za ponovnu uporabu.

 

Besplatne usluge Podatkovnog centra NSK obuhvaćaju:

 

Usluge Podatkovnog centra NSK na zahtjev:

 

 

Kontakt

Knjižnični informacijski sustav NSK

dr. sc. Dijana Machala

knjižničarska savjetnica za knjižnični informacijski sustav NSK

E-pošta: kis@nsk.hr

E-pošta: iks@nsk.hr

Tel.: 01 6164 005