Z39.50 protokol za prijenos knjižničnih podataka

Podaci za pristup Z39.50 serveru Kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Pristup  javno dostupnim podacima knjižničnoga kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dostupni su svim knjižnicama koje imaju mogućnost korištenja standardnog protokola Z39.50 za prijenos podataka.   Za ostvarenje prijenosa bibliografskih podataka iz Kataloga NSK putem standardnog protokola Z39.50 koriste se sljedeći podaci: Server address / Adresa server: katalog.nsk.hr Database Name / Naziv baze: NSK01_WEB Port ID / port: 9991 Syntax / […]

Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena

Stručni skup: Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena: godišnja otvorena konferencija korisnika integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u pripremi je organizacije stručnog skupa „Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena: godišnja otvorena konferencija korisnika integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu“ koji bi se održao u listopadu 2017. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.   Cilj godišnje otvorene konferencije je pokretanje šire […]

BIBFRAME model

Testiranje BIBFRAME modela na setu bibliografskih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Prema cilju Strategije NSK 2016-2020 (1.8 Dostupnost građe kroz poticanje interoperabilnosti i razvoja otvorenih knjižničnih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu), u planu je testiranje BIBFRAME modela na setu bibliografskih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.   Nositeljica incijative BIBFRAME: Bibliographic Framework Initiative je Kongresna knjižnica. Cilj inicijateve je osigurati temelje za razvoj bibliografskog opisa u mrežnom okruženju te […]

Poziv na suradnju u izgradnji skupnog kataloga

Izgradnja skupnog kataloga Integriranog knjižničnog sustava NSK i knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja   Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uputila je 15. veljače 2017. godine  visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu poziv na suradnju u izgradnji skupnog kataloga knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.   Jedna od temeljnih zakonskih zadaća NSK jest izgradnja skupnog kataloga u cilju osiguranja veće dostupnosti i vidljivosti bibliografskih te normativnih knjižničnih podataka korisnicima knjižnica, racionalizacije poslovanja informacijski […]

Smjernice za izradu skupnog kataloga knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

Smjernice za izradu skupnog kataloga integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, visokoškolskih i znanstvenih knjižnica   Preuzmite radnu verziju dokumenta Smjernica za izradu skupnog kataloga   Ulomak iz teksta Smjernica: “Izrada skupnog kataloga Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, visokoškolskih i znanstvenih knjižnica sastavni je dio programa uspostave nacionalnog skupnog kataloga. Skrb za izradu skupnih kataloga te nacionalnih baza podataka jedna je od temeljnih zadaća Nacionalne i sveučilišne knjižnice […]

EndNote veza sa Katalogom NSK

Povezivanje EndNote aplikacije s Katalogom NSK   Korisnici koji koriste EndNote program za upravljanje bibliografskim referncama mogu koristiti Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice kao izvor bibliografskih podataka putem standardnog protokola Z39.50 za uvoz bibliografskih podataka.   U programu EndNote potrebno je napraviti novu vezu (New Connection):   Za definiranje veze potrebno je unijeti slijedeće podatke: Server address: katalog.nsk.hr Database Name: NSK01_WEB Port ID: 9991 Record Syntax: MARC21 Text: Unicode (UTF-8)   Za korištenje Kataloga NSK […]

Upitnik o stanju automatizacije knjižničnog poslovanja

Upitnik za prikupljanje podataka o stanju automatizacije poslovanja hrvatskih knjižnica namijenjen je sustavnom prikupljanju i prezentiranju podataka o stanju automatizacije i informatizacije knjižničnih poslovanja za sve vrste knjižnica u Hrvatskoj, iskazujući na razini pojedinačnih knjižnica i zbirno podatke o formatima u primjeni, knjižničnim programima u upotrebi, stupnju i razini automatizacije poslovanja, segmentima bibliografske obrade, brojčanim pokazateljima automatizacije knjižničnih procesa, informacije o webPAC-u, repozitorijima i ostalim knjižničnim programima temeljenim na knjižničnim podacima. Da li vam je […]

Rezultati funkcionalnog testiranja knjižničnog programa Aleph – 2016

Povjerenstvo za knjižnični informacijski sustav provelo je 2016. godine Anketu o funkcionalnom testiranju te stupnju zadovoljstva korištenja knjižničnog programa Aleph. Rezultati provedene ankete dostupni su na adresi http://iks.nsk.hr/fta. Anketni upitnik poslan je na adrese 43 visokoškolske i specijalne knjižnice sustava IKS, od čega je na anketu odgovorilo ukupno 28 knjižnica, što čini 65%. Prema mišljenju ispitanih knjižnica, najvećim ocjenama zadovoljstva sustavom ocijenjene su kategorije: kvaliteta sustava za podršku (4.1), kvaliteta i dostupnost uputa za rad […]

Rezultati ankete o stanju automatizacije sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica u RH – 2007

U okviru projetka Uvođenja knjižničnog sustava Voyager u knjižnice sveučilišta u Republici Hrvatskoj 2007. godine provedena je anketa o stanju automatizacije poslovanja sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica hrvatskih sveučilišta. Rezultati ankete dostupni su na adresi http://stari.nsk.hr/di/knjizvoy.asp. Rezultati ankete iskazuju podatke o veličini knjižničnog fonda, broju korisnika, broju dostupnih računala u knjižnicama, pristup internetu, vrstu knjižnično informacijskog programa u upotrebi te razinu automatizacije internog poslovanja hrvatskih sveučilišnih i visokoškolskih knjižnica.       Da li vam je […]