Primjena potpolja $2 u polju 080

Primjena potpolja $2 u polju 080   Sažetak: U potpolje $2 u polju 080 unosi se samo godina izdanja, bez prefiksa MRF. Prijedlog izradio: Nakon rasprave na sastancima 7. 12. 2017. i 9. 1. 2018. Radna grupa za MARC21 B donijela je odluku o načinu korištenja potpolja $2 (Identifikator izdanja) u polju 080: 080 Broj Univerzalne decimalne klasifikacije (P) Datum primjene: 14. ožujka 2018. Dokument: Primjena potpolja $2 polja 080 Način bilježenja: U potpolje $2 […]