BIBFRAME model

Testiranje BIBFRAME modela na setu bibliografskih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Prema cilju Strategije NSK 2016-2020 (1.8 Dostupnost građe kroz poticanje interoperabilnosti i razvoja otvorenih knjižničnih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu), u planu je testiranje BIBFRAME modela na setu bibliografskih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.   Nositeljica incijative BIBFRAME: Bibliographic Framework Initiative je Kongresna knjižnica. Cilj inicijateve je osigurati temelje za razvoj bibliografskog opisa u mrežnom okruženju te […]