Z39.50 pristup Katalogu NSK

Besplatna usluga Z39.50 pristupa Katalogu NSK   Besplatno korištenje podataka iz kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu omogućeno je svim knjižnicama i korisnicima putem standardnih Z39.50 klijenata.   Osnovne konfiguracijske postavke   Za aktiviranje besplatnog Z39.50 pristupa, provjerite da Z39.50 klijent u upotrebi sadrži sljedeće konfiguracijske postavke: Server Address, Domain Name: katalog.nsk.hr Database Name: NSK01_WEB Port Number: 9991 Record Format: MARC 21 Character Encoding: Unicode (UTF-8) Element Set Name: F (Full) ili B (Brief) […]

EndNote veza sa Katalogom NSK

Povezivanje EndNote aplikacije s Katalogom NSK   Korisnici koji koriste EndNote program za upravljanje bibliografskim referncama mogu koristiti Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice kao izvor bibliografskih podataka putem standardnog protokola Z39.50 za uvoz bibliografskih podataka.   U programu EndNote potrebno je napraviti novu vezu (New Connection):   Za definiranje veze potrebno je unijeti slijedeće podatke: Server address: katalog.nsk.hr Database Name: NSK01_WEB Port ID: 9992 Record Syntax: MARC21 Text: Unicode (UTF-8)   Za korištenje Kataloga NSK […]