996 Retrospektivna konverzija

Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Sažetak: Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 26. kolovoza 2020. Dokument:     996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)   U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Indikatori  – nisu određeni; sadrže prazninu (^) Oznake potpolja: $a   Recon (NP) Namjena: Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja […]

Postupak jednorazinskog opisa

Postupak jednorazinskog opisa Sažetak: Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od dijelova koji nemaju izrazite naslove, tj. njihovi naslovi sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju (npr. Dio 1, Vol. 3, CD 1 itd.), izrađuje se jedan bibliografski zapis za cjelinu. Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 18. rujna 2018. Dokument: Postupak jednorazinskog opisa     Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od dijelova koji nemaju izrazite naslove, tj. njihovi […]

Popis sigli djelatnika NSK za primjenu u lokalnom polju 998

Popis sigli djelatnika NSK koji izrađuju bibliografske, normativne i zapise o posjedovanju za primjenu u lokalnom polju 998 u bazama NSK   Sažetak: Popis sigli djelatnika NSK koji izrađuju bibliografske, normativne i zapise o posjedovanju za primjenu u lokalnom polju 998 u bazama NSK. Prijedlog izradio: A. Vukadin Datum primjene: 2. svibnja 2018. Dokument: Popis sigli djelatnika NSK za primjenu u polju 998 Popis sigli SIGLA IME I PREZIME DJELATNIKA ORGANIZACIJSKA JEDINICA/VRSTA POSLA NAPOMENA abo […]