Organizacija

Stručni skup Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena

2. godišnja otvorena konferencija korisnika Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

 


Organizacija

Datum održavanja skupa: 28.-29. studeni 2017.

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Kontakt: dr. sc. Dijana Machala

Tel. +385 01 6164 005
Fax. +385 01 6164 186

Stručni skup održava se bez kotizacije

 

 

Svi radovi i prezentacije sa stručnog skupa bit će dostupni u otvorenom pristupu ili pod Creative Commons licencom (CC BY 3.0 HR).

Svi izloženi radovi bit će objavljeni u recenziranom zborniku radova po završetku stručnog skupa.

Program stručnog skupa utvrđuje programski odbor temeljem pristiglih prijedloga sudjelovanja na skupu.

 

Organizacijski odbor

Dr. sc. Tatijana Petrić

Dr. sc. Tinka Katić

Dr. sc. Dijana Machala

Tanja Buzina, prof.

Dr. sc. Zagorka Majstorović

Marko Orešković, dipl. inf.

Sandi Antonac

Maja Priselac

 

Programski odbor:

Dr. sc. Dijana Machala

Tanja Buzina, prof.

Dr. sc. Lobel Machala

Marko Orešković, dipl. inf.

Dr. sc. Tamara Krajna, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Helena Markulin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mr. sc. Tomislav Murati, Hrvatsko katoličko sveučilište

Irena Kranjec, prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marijana Glavica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marko Tucakovć, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

 

Program

 

Registracija

 

Organizacija

 

Pratite novosti!

 

 

Organizator skupa: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Skup se organizira uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske