Upotreba polja 533

Upotreba polja 533

  

Sažetak: Kad jedinica građe postoji u izvornom obliku i u digitalnoj reprodukciji ili mikroobliku, a za reprodukciju ili mikrooblik nije izrađen zaseban zapis, podaci o postojanju digitalne reprodukcije ili mikrooblika unose se u zapis o izvorniku u polje 533 (Napomena o reprodukciji).

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 8. veljače 2019.

Dokument: Upotreba polja 533

 

Kad jedinica građe postoji u izvornom obliku i u digitalnoj reprodukciji ili mikroobliku, a za reprodukciju ili mikrooblik nije izrađen zaseban zapis, podaci o postojanju digitalne reprodukcije ili mikrooblika unose se u zapis o izvorniku u polje 533 (Napomena o reprodukciji).

URL digitalne reprodukcije navodi se u polju 856 41.

Kad za digitalnu reprodukciju ili mikrooblik postoji zaseban zapis, koristi se polje 776. Polje 533 se ne koristi.

 

Potpolja:

$a Vrsta reprodukcije  (NP)

$b  Mjesto reprodukcije  (P)

$c Ustanova odgovorna za reprodukciju  (P)

$d Datum reprodukcije  (NP)

U $a koriste se izrazi Digitalna reprodukcija i Mikrofilm.

 

Primjer:

FMT    MP

LDR    00000cem#a2200241#i#4500

245 10 $a Karte etnographique du Vilayet de Salonique

255 ## $a 1:250 000

260 ## $a Sophia : $b Institut Cartographique à Sophia, 1901.

300 ## $a 1 zemljop. karta na 4 lista : $b litografija djelomično kolorirana ; $c svaki list 66 x 56 cm, ukupno 132 x 112 cm.

533 ## $a Digitalna reprodukcija : $b Zagreb $c Nacionalna i sveučilišna knjižnica $d 2019.

856 41 $u https://digitalna.nsk.hr/pb/?object=view.dz&id=573131 $y Karte etnographique du Vilayet de Salonique

 

Prijašnje verzije članka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *