Upotreba polja 505

Upotreba polja 505

  

Sažetak: Polje 505 koristi se za formatiranu napomenu o sadržaju (vidi PPIAK, čl. 239/3, 239/4); napomenu o prištampanom tekstu (vidi PPIAK, čl. 232); napomenu o prikrivenom radu (vidi PPIAK, čl. 239/5).

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 5. veljače 2019.

Dokument: Upotreba polja 505

 

Polje 505 koristi se za:

  • formatiranu napomenu o sadržaju (vidi PPIAK, čl. 239/3, 239/4)
  • napomenu o prištampanom tekstu (vidi PPIAK, čl. 232)
  • napomenu o prikrivenom radu (vidi PPIAK, čl. 239/5)

 

Indikatori:
1. indikator: 8 (konstanta prikaza se ne generira)

2. indikator: # (osnovna razina oznake sadržaja – svi podaci se navode u nizu potpolja $a)

 

Potpolja:

$a Formatirana napomena o sadržaju (NP)

Na kraju napomene navodi se točka.

Uz formatiranu napomenu o sadržaju koriste se i polja 700, 710, 711, 740 s vrijednošću drugog indikatora 2.

 

Primjer:

100 1# $a Mitrović, Nina $4 aut

245 10 $a Drame / $c Nina Mitrović.

505 8# $a Sadržaj: Komšiluk ; Naglavačke familija ; U prahu ; Bota Zdenković ; Kad se mi mrtvi pokoljemo ; Ovaj krevet je prekratak ili Samo fragmenti ; Susret 

700 12 $a Mitrović, Nina $4 aut $t Komšiluk

700 12 $a Mitrović, Nina $4 aut $t Naglavačke familija

700 12 $a Mitrović, Nina $4 aut $t U prahu

700 12 $a Mitrović, Nina $4 aut $t Bota Zdenković

700 12 $a Mitrović, Nina $4 aut $t Kad se mi mrtvi pokoljemo

700 12 $a Mitrović, Nina $4 aut $t Ovaj krevet je prekratak ili Samo fragmenti

700 12 $a Mitrović, Nina $4 aut $t Susret

 

Prijašnje verzije članka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *