Upotreba polja 504 (Napomena o bibliografiji itd.)

Upotreba polja 504 (Napomena o bibliografiji itd.)

  

Sažetak:  Polje 504 koristi se za napomenu o bibliografiji, kazalu i/ili sažetku sadržanom u jedinici građe. Drugi dodaci uz sadržaj bilježe se u polju 500. Na kraju napomene stavlja se točka.

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 5. veljače 2019.

Dokument: Upotreba polja 504

 

Polje 504 koristi se za napomenu o bibliografiji, kazalu i/ili sažetku sadržanom u jedinici građe.

Drugi dodaci uz sadržaj bilježe se u polju 500.

Na kraju napomene stavlja se točka.

 

Primjeri:

100 1# $a Previšić, Martin $4 aut

245 10 $a Povijest Golog otoka / $c Martin Previšić.

504 ## $a Kazalo.

 

100 1# $a Flegar, Vanja $4 dis

245 10 $a Utjecaj otkrića i razvoja periodnoga sustava elemenata na hrvatsku kemiju do sredine 20. stoljeća : $b doktorski rad = The impact of the discovery and development of the periodic system of elements on Croatian chemistry to the mid twentieth century : doctoral thesis / $c Vanja Flegar ; mentori, supervisors Vladimir Stilinović, Suzana Inić.

504 ## $a Bibliografija: str. 189-204, 218-220.

 


Kad se više napomena odnosi na istu vrstu dodatka sadržaju (npr. kazalo), sve se napomene navode u istom polju.

Napomene koje se odnose na različite vrste dodataka sadržaju (npr. kazalo i bibliografiju) navode se u ponovljivim poljima.

 

Primjeri:

100 1# $a Andrić, Tonija $4 aut

245 10 $a Život u srednjovjekovnom Splitu : $b svakodnevica obrtnika u 14. i 15. stoljeću / $c Tonija Andrić.

504 ## $a Bibliografija: str. 281-303; bibliografske bilješke uz tekst.

504 ## $a Summary.

504 ## $a Imensko kazalo ; Kazalo geografskih pojmova ; Autorsko kazalo.

 

100 1# $a Kes, Petar $4 aut

245 10 $a Akutno oštećenje bubrega / $c Petar Kes i suradnici.

504 ## $a Bibliografija.

504 ## $a Predmetno kazalo.

 


Kad se jedinica građe sastoji od više dijelova i opisana je postupkom jednorazinskog opisa, a napomena u polju 504 odnosi se na pojedini dio ili dijelove, to je potrebno navesti.

Podaci koji se odnose na različite dijelove jedinice građe unose se u isto polje ako opisuju istu vrstu dodatka sadržaju.

 

Primjer:

100 1# $a Cvitaš, Tomislav $4 aut $4 ill

245 10 $a Rješavanje računskih zadataka u kemiji / $c [tekst i crteži] Tomislav Cvitaš, Ilda Planinić, Nikola Kallay.

300 ## $a 2 sv. (X, 240 str.; IV, 238 str.)

504 ## $a Bibliografija: sv. 1, str. 205-207; sv. 2, str. 187-189.

 

 

 

Prijašnje verzije članka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *