Upotreba polja 006

Upotreba polja 006

Sažetak: Način primjene polja 006.

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 11. veljače 2019.

Dokument: Upotreba polja 006

 


 

Polje 006 (Elementi podataka nepromjenljive duljine – dodatna obilježja građe) koristi se:

– u zapisima za građu koja se sastoji od više različitih medija (npr. tiskana knjiga s prilogom na CD-u) kad se za svaki medij ne izrađuje zasebni zapis

– u zapisima za građu na elektroničkom mediju (osim Notirana glazba, Videosnimke, Zvučne snimke).

 

Polje se ne koristi:

– u opisu nakladničkih cjelina

– na višim razinama opisa višedijelne omeđene građe.

 

 

Prijašnje verzije članka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *