Primjena potpolja $2 u polju 080

You are viewing an old revision of this post, from 3. prosinca 2018. @ 09:47:49. See below for differences between this version and the current revision.

Primjena potpolja $2 u polju 080

 

Sažetak: U potpolje $2 u polju 080 unosi se samo godina izdanja, bez prefiksa MRF.

Prijedlog izradio: Nakon rasprave na sastancima 7. 12. 2017. i  9. 1. 2018. Radna grupa za MARC21 B donijela je odluku o načinu korištenja potpolja $2 (Identifikator izdanja) u polju 080: 080 Broj Univerzalne decimalne klasifikacije (P)

Datum primjene: 14. ožujka 2018.

Dokument: Primjena potpolja $2 polja 080


Način bilježenja:

U potpolje $2 (Identifikator izdanja) unosi se godina izdanja, bez prefiksa MRF.

 

Primjeri:

080 1#

$a 546.28-3

$2 2011

 

080 1#

$a 821.163.42-1’282

$2 2011

 

Ne kao do sada $2 MRF 2011


Prijašnje verzije članka:

Izmjene:

There are no differences between the 3. prosinca 2018. @ 09:47:49 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *