Potpolje $4 (Odnos, ranije Kod odnosa) u poljima 100, 110, 111, 700, 710, 711 u bibliografskoj bazi

You are viewing an old revision of this post, from 6. veljače 2018. @ 11:02:38. See below for differences between this version and the current revision.

Primjena potpolja |4 u poljima 100, 110, 111, 700, 710, 711 u bibliografskoj bazi

Sažetak: Nakon rasprave na sastanku 7. 12. 2017. Radna grupa za MARC21 B donijela je sljedeću odluku o načinu korištenja potpolja |4 (Odnos, ranije Kod odnosa) u poljima 100, 110, 111, 700, 710, 711 u bibliografskoj bazi obavezno se unosi.

Naziv: Primjena potpolja |4 u poljima 100, 110, 111, 700, 710, 711 u bibliografskoj bazi

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC 21

Datum primjene: 6. veljače 2018.

Document: Odluka_Primjena potpolja $4 u poljima 100 110 111 700 710 711 u bibliografskoj bazi

 

Nakon rasprave na sastanku 7. prosinca 2017. Radna grupa za MARC21 B donijela je sljedeću odluku o načinu korištenja: potpolje |4 (Odnos, ranije Kod odnosa) u poljima 100, 110, 111, 700, 710, 711 u bibliografskoj bazi obavezno se unosi.

Potpolje |4: Odnos (P)

Kod koji određuje odnos između entiteta opisanog u bibliografskom zapisu i entiteta navedenog u polju 1XX, 7XX, odnosno označava vrstu veze između imena (osoba/korporativno tijelo/sastanak) i bibliografskog zapisa tj.  označava specifičnu ulogu  imena u bibliografskom opisu.

Potpolje je ponovljivo; moguće je koristiti više od jednog koda za isti entitet.

Izvor kodova je MARC Code List for Relators.

 

Način bilježenja:

Nakon validacije autora iz normativne baze (NSK10), u potpolje |4 u poljima 1XX i 7XX upisuje se troslovni kod odnosa iz MARC Code List for Relators.

 

Primjeri:

100 1# |a Prtenjača, Ivica, |c književnik  |4 aut

100 1# |a Vaništa, Josip |4 art

100 1# |a Kos, Božo  |4 ill

100 1# |a Gotovac, Jakov |4 cmp

100 1# |a Zuppa, Vjeran |4 ivr  i  700 1# |a Dugandžija, Mirjana |4 ive

100 1# |a Mehmedinović, Semezdin  |4 crp  i  700 1# |a Jergović, Miljenko, |c književnik |4 rcp

700 1# |a Prtenjača, Ivica, |c književnik  |4 edt

700 1# |a Kos, Božo |4 ill

700 1# |a Bulić, Ana, |c urednica |4 com |4 cwt

110 2# |a Društvo bibliotekara Slavonije i Baranje (Osijek) |4 aut

710 2# |a Društvo bibliotekara (Split) |4 isb

710 2# |a Društvo arhitekata Zagreba |4 his $|4 orm

111 2# |a Stručni skup Dječja knjižnica danas i njezina odgojno-obrazovna dimenzija |d 2016 ; |c Šibenik |4 aut

111 2# |a Danube Rector’s Conference. |e Summer School |n 2 ; |d 2005 ; |c Eisenstadt |4 aut i

711 2# |a Danube Rector’s Conference. |e Winter Seminar |n 1 ; |d 2005 ; |c Pecs |4 aut

 

Povezani dokument:

 

 

Da li vam je ovaj članak koristan?


Prijašnje verzije članka:

Izmjene:

There are no differences between the 6. veljače 2018. @ 11:02:38 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

*