Postupak jednorazinskog opisa

You are viewing an old revision of this post, from 11. lipnja 2019. @ 07:48:58. See below for differences between this version and the current revision.

Postupak jednorazinskog opisa

Sažetak: Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od dijelova koji nemaju izrazite naslove, tj. njihovi naslovi sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju (npr. Dio 1, Vol. 3, CD 1  itd.), izrađuje se jedan bibliografski zapis za cjelinu. 

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 18. rujna 2019.

Dokument: Postupak jednorazinskog opisa

 


 

Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od dijelova koji nemaju izrazite naslove, tj. njihovi naslovi sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju (npr. Dio 1, Vol. 3, CD 1  itd.), izrađuje se jedan bibliografski zapis za cjelinu. 

Bibliografski zapisi za dijelove se ne izrađuju.

Pritom moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

  • naslovi dijelova razlikuju se samo po brojčanim oznakama
  • podaci o odgovornosti identični su za sve dijelove
  • godina izdavanja prvog dijela je najranija
  • ako je jedinica građe objavljena u nakladničkoj cjelini, svi dijelovi pripadaju istoj nakladničkoj cjelini, a njihova numeracija u nakladničkoj cjelini odgovara redoslijedu brojeva u naslovu.

Ova se uputa primjenjuje neovisno o broju dijelova jedinice građe.

U bibliografskom zapisu za cjelinu navode se podaci koji su zajednički svim dijelovima.

Podaci koji se odnose na određeni dio (npr. dodatak sadržaju, popratna građa, specifične materijalne značajke itd.) navode se u napomeni.

Iznimno, kad su zadovoljeni gore navedeni uvjeti, ali postoje druge razlike među dijelovima koje se smatraju izuzetno značajnima, za svaki se dio može izraditi poseban bibliografski zapis.

 

ISBN i drugi identifikatori:

Ako svaki dio ima vlastiti ISBN, u bibliografskom zapisu za cjelinu navodi se ISBN za cjelinu i za dijelove.

Svaki ISBN unosi se u zasebno polje 020. U svakom se polju u potpolju $q u ručno upisanoj okrugloj zagradi navodi kvalifikator koji objašnjava na što se ISBN odnosi, npr. (cjelina), (1. dio) itd.

Jednako se postupa i s drugim identifikatorima, ako postoje.

 

Opseg i paginacija:
U bibliografskom zapisu navodi se ukupan broj svezaka.

Paginacija se navodi kad je ukupan broj svezaka manji od 5.

Kad se jedinica građe sastoji od više od 5 svezaka, navodi se samo broj svezaka.

Kad dijelovi imaju neprekinutu paginaciju, u bibliografski zapis unosi se ukupan broj stranica u okrugloj zagradi iza podatka o opsegu, npr. 3 sv. (1203 str.)

Kad svaki dio ima vlastitu paginaciju, paginacije dijelova navode se u nizu u okrugloj zagradi iza podatka o opsegu, npr. 3 sv. (316; IX, 405; 482 str.)

 

Zapis o posjedovanju i primjerku:

Za svaki dio izrađuje se zaseban zapis o posjedovanju i primjerku.

 

Primjer 1:

  • dijelovi nemaju ISBN (samo cjelina); paginacija neprekinuta; nema zabilježenih pojedinosti o dijelovima
LDR 00000nam#a22######ia4500
001 000952689
003 HR-ZaNSK
005 20170518163842.0
007 ta
008 170518s2009####xxkah#########001#0#eng##
020 $a 9781905686100
035 $a (HR-ZaNSK)000964070
040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak
1001 $a De Bellaigue, Geoffrey
24510 $a French porcelain in the collection of Her Majesty the Queen / $c Geoffrey de Bellaigue.
260 $a London : $b Royal Collection, $c cop. 2009.
300 $a 3 sv. (X, 1291 str.) : $b ilustr. u bojama, faks. ; $c 34 cm.
504 $a Bibliografija i bibliografske bilješke uz svako poglavlje.
504 $a Kazalo.
650#7 $a Porculan $z Francuska $y 18. st. $v Katalozi $2 nskps
650#7 $a Porculan $z Francuska $y 19. st. $v Katalozi $2 nskps
650#7 $a Porculan $x Privatne zbirke $z Velika Britanija $v Katalozi $2 nskps
60007 $a Elizabeth $b II, $c britanska kraljica $x Umjetničke zbirke $v Katalozi $2 nskps

 

Primjer 2

  • cjelina i svaki dio imaju ISBN; dijelovi imaju vlastitu paginaciju; svaki dio ima svoj dodatni sadržaj

 

LDR 00000cam#a2200277#ir4500
001 000666333
003 HR-ZaNSK
005 20140910131808.0
007 ta
008 080521s2008####ci#a####r#####000#0#hrv##
020 $a 9789535523208 $q (cjelina)
020 $a 9789535523215 $q (Dio 1)
020 $a 9789535523215 $q (Dio 2)

035 $9 (HR-ZaNSK)668605
035 $a (HR-ZaNSK)000666333
040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak
0410 $a hrv
042 $a croatica
044 $a ci $c hr
080 $a 54(075.8) $2 1998
080 $a (075.8) $2 1998
080 $a (076) $2 1998
1001 $a Cvitaš, Tomislav $4 aut $4 ill

24510 $a Rješavanje računskih zadataka u kemiji / $c [tekst i crteži] Tomislav Cvitaš, Ilda Planinić, Nikola Kallay.

260 $a Zagreb : $b Hrvatsko kemijsko društvo, $c 2008. $e ([Zagreb] : $f Laser plus)

300 $a 2 sv. (X, 240; IV, 238 str.) : $b ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; $c 25 cm.
4900 $a Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis
504 $a Bibliografija: sv. 1, str. 205-207; sv. 2, str. 187-189.

650#7 $a Kemija $v Zbirka zadataka |2 nskps
7001 $a Planinić, Ilda
7001 $a Kallay, Nikola
7600 $t Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu |w (HR-ZaNSK)000035665

 

Primjer 3

  • ne-knjižna građa; više od 3 dijela

 

LDR 00000njm#a2200217#i#4500
001 000234798
003 HR-ZaNSK
007 sz#fjnunn###d
008 990512s1998####ci#######z##########hrv##
035 $9 (HR-ZaNSK)235047
035 $9 (HR-ZaNSK)990512006
040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak
0410 $a hrv
044 $a ci $c hr
1001 $a Runjić, Zdenko $4 aut
24510 $a Zdenko Runjić & Oliver Dragojević : $b 100 pjesama Zdenka Runjića u izvedbi Olivera Dragojevića.
260 $a Zagreb : $b Croatia Records, $c 1998.
300 $a 5 CD-a : $b stereo ; $c 12 cm.

7001 $a Kalogjera, Stipica $4 arr
7001 $a Dragojević, Oliver $4 prf
981 $p CRO

Prijašnje verzije članka:

Izmjene:

11. lipnja 2019. @ 07:48:58Trenutna verzija
Sadržaj
Nepromijenjeno: <h4><strong>Postupak jednorazinskog opisa Nepromijenjeno: <h4><strong>Postupak jednorazinskog opisa
Nepromijenjeno: </strong></h4> Nepromijenjeno: </strong></h4>
Nepromijenjeno: <h4></h4> Nepromijenjeno: <h4></h4>
Nepromijenjeno: <h4></h4> Nepromijenjeno: <h4></h4>
Nepromijenjeno: <pre><strong>Sažetak: </strong>Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od <strong>dijelova koji nemaju izrazite naslove</strong>, tj. njihovi naslovi sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju (npr. <em>Dio 1, Vol. 3, CD 1</em> itd.),<strong> izrađuje se jedan bibliografski zapis za cjelinu</strong>.  Nepromijenjeno: <pre><strong>Sažetak: </strong>Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od <strong>dijelova koji nemaju izrazite naslove</strong>, tj. njihovi naslovi sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju (npr. <em>Dio 1, Vol. 3, CD 1</em> itd.),<strong> izrađuje se jedan bibliografski zapis za cjelinu</strong>.
Nepromijenjeno: <strong> Nepromijenjeno: <strong>
Nepromijenjeno: Prijedlog izradio:</strong> Radna grupa za MARC21 B Nepromijenjeno: Prijedlog izradio:</strong> Radna grupa za MARC21 B
Izbrisano: <strong>Datum primjene:</strong> 18. rujna 2019.  Dodano: <strong>Datum primjene:</strong> 18. rujna 2018.
Nepromijenjeno: <strong>Dokument: </strong><a href="http:// buki.nsk.hr/wp- content/uploads/ 2019/06/MARC21B_ Jednorazinski- postupak.02.pdf">Postupak jednorazinskog opisa</a></pre> Nepromijenjeno: <strong>Dokument: </strong><a href="http:// buki.nsk.hr/wp- content/uploads/ 2019/06/MARC21B_ Jednorazinski- postupak.02.pdf">Postupak jednorazinskog opisa</a></pre>
Nepromijenjeno: <h4><strong> < /strong></h4> Nepromijenjeno: <h4><strong> < /strong></h4>
Nepromijenjeno: <hr /> Nepromijenjeno: <hr />
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od <strong>dijelova koji nemaju izrazite naslove</strong>, tj. njihovi naslovi sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju (npr. <em>Dio 1, Vol. 3, CD 1</em>  itd.), izrađuje se<strong> jedan bibliografski zapis za cjelinu.  </strong> Nepromijenjeno: Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od <strong>dijelova koji nemaju izrazite naslove</strong>, tj. njihovi naslovi sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju (npr. <em>Dio 1, Vol. 3, CD 1</em>  itd.), izrađuje se<strong> jedan bibliografski zapis za cjelinu.  </strong>
Nepromijenjeno: Bibliografski zapisi za dijelove se ne izrađuju. Nepromijenjeno: Bibliografski zapisi za dijelove se ne izrađuju.
Nepromijenjeno: Pritom moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti: Nepromijenjeno: Pritom moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:
Nepromijenjeno: <ul> Nepromijenjeno: <ul>
Nepromijenjeno: <li>naslovi dijelova razlikuju se samo po brojčanim oznakama</li> Nepromijenjeno: <li>naslovi dijelova razlikuju se samo po brojčanim oznakama</li>
Nepromijenjeno: <li>podaci o odgovornosti identični su za sve dijelove</li> Nepromijenjeno: <li>podaci o odgovornosti identični su za sve dijelove</li>
Nepromijenjeno: <li>godina izdavanja prvog dijela je najranija</li> Nepromijenjeno: <li>godina izdavanja prvog dijela je najranija</li>
Nepromijenjeno: <li>ako je jedinica građe objavljena u nakladničkoj cjelini, svi dijelovi pripadaju istoj nakladničkoj cjelini, a njihova numeracija u nakladničkoj cjelini odgovara redoslijedu brojeva u naslovu.</li> Nepromijenjeno: <li>ako je jedinica građe objavljena u nakladničkoj cjelini, svi dijelovi pripadaju istoj nakladničkoj cjelini, a njihova numeracija u nakladničkoj cjelini odgovara redoslijedu brojeva u naslovu.</li>
Nepromijenjeno: </ul> Nepromijenjeno: </ul>
Nepromijenjeno: Ova se uputa primjenjuje <strong>neovisno o broju dijelova jedinice građe</strong>. Nepromijenjeno: Ova se uputa primjenjuje <strong>neovisno o broju dijelova jedinice građe</strong>.
Nepromijenjeno: U bibliografskom zapisu za cjelinu navode se podaci koji su zajednički svim dijelovima. Nepromijenjeno: U bibliografskom zapisu za cjelinu navode se podaci koji su zajednički svim dijelovima.
Nepromijenjeno: Podaci koji se odnose na određeni dio (npr. dodatak sadržaju, popratna građa, specifične materijalne značajke itd.) navode se u napomeni. Nepromijenjeno: Podaci koji se odnose na određeni dio (npr. dodatak sadržaju, popratna građa, specifične materijalne značajke itd.) navode se u napomeni.
Nepromijenjeno: <strong>Iznimno</strong>, kad su zadovoljeni gore navedeni uvjeti, ali postoje druge razlike među dijelovima koje se smatraju izuzetno značajnima, za svaki se dio može izraditi poseban bibliografski zapis. Nepromijenjeno: <strong>Iznimno</strong>, kad su zadovoljeni gore navedeni uvjeti, ali postoje druge razlike među dijelovima koje se smatraju izuzetno značajnima, za svaki se dio može izraditi poseban bibliografski zapis.
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <strong>ISBN i drugi identifikatori:</strong> Nepromijenjeno: <strong>ISBN i drugi identifikatori:</strong>
Nepromijenjeno: Ako svaki dio ima vlastiti ISBN, u bibliografskom zapisu za cjelinu navodi se ISBN za cjelinu i za dijelove. Nepromijenjeno: Ako svaki dio ima vlastiti ISBN, u bibliografskom zapisu za cjelinu navodi se ISBN za cjelinu i za dijelove.
Nepromijenjeno: Svaki ISBN unosi se u zasebno polje <strong>020.</strong> U svakom se polju u potpolju <strong>$q</strong> u ručno upisanoj okrugloj zagradi navodi kvalifikator koji objašnjava na što se ISBN odnosi, npr. <em>(cjelina), (1. dio)</em> itd. Nepromijenjeno: Svaki ISBN unosi se u zasebno polje <strong>020.</strong> U svakom se polju u potpolju <strong>$q</strong> u ručno upisanoj okrugloj zagradi navodi kvalifikator koji objašnjava na što se ISBN odnosi, npr. <em>(cjelina), (1. dio)</em> itd.
Nepromijenjeno: Jednako se postupa i s drugim identifikatorima, ako postoje. Nepromijenjeno: Jednako se postupa i s drugim identifikatorima, ako postoje.
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <strong>Opseg i paginacija:</strong> Nepromijenjeno: <strong>Opseg i paginacija:</strong>
Nepromijenjeno: U bibliografskom zapisu navodi se ukupan broj svezaka. Nepromijenjeno: U bibliografskom zapisu navodi se ukupan broj svezaka.
Nepromijenjeno: Paginacija se navodi kad je <strong>ukupan broj svezaka manji od 5</strong>. Nepromijenjeno: Paginacija se navodi kad je <strong>ukupan broj svezaka manji od 5</strong>.
Nepromijenjeno: Kad se jedinica građe sastoji od više od 5 svezaka, navodi se samo broj svezaka. Nepromijenjeno: Kad se jedinica građe sastoji od više od 5 svezaka, navodi se samo broj svezaka.
Nepromijenjeno: Kad dijelovi imaju neprekinutu paginaciju, u bibliografski zapis unosi se ukupan broj stranica u okrugloj zagradi iza podatka o opsegu, npr.<em> 3 sv. (1203 str.)</em> Nepromijenjeno: Kad dijelovi imaju neprekinutu paginaciju, u bibliografski zapis unosi se ukupan broj stranica u okrugloj zagradi iza podatka o opsegu, npr.<em> 3 sv. (1203 str.)</em>
Nepromijenjeno: Kad svaki dio ima vlastitu paginaciju, paginacije dijelova navode se u nizu u okrugloj zagradi iza podatka o opsegu, npr. <em>3 sv. (316; IX, 405; 482 str.)</em> Nepromijenjeno: Kad svaki dio ima vlastitu paginaciju, paginacije dijelova navode se u nizu u okrugloj zagradi iza podatka o opsegu, npr. <em>3 sv. (316; IX, 405; 482 str.)</em>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <strong>Zapis o posjedovanju i primjerku:</strong> Nepromijenjeno: <strong>Zapis o posjedovanju i primjerku:</strong>
Nepromijenjeno: Za svaki dio izrađuje se zaseban zapis o posjedovanju i primjerku. Nepromijenjeno: Za svaki dio izrađuje se zaseban zapis o posjedovanju i primjerku.
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <strong>Primjer 1:</strong> Nepromijenjeno: <strong>Primjer 1:</strong>
Nepromijenjeno: <ul> Nepromijenjeno: <ul>
Nepromijenjeno: <li>dijelovi nemaju ISBN (samo cjelina); paginacija neprekinuta; nema zabilježenih pojedinosti o dijelovima</li> Nepromijenjeno: <li>dijelovi nemaju ISBN (samo cjelina); paginacija neprekinuta; nema zabilježenih pojedinosti o dijelovima</li>
Nepromijenjeno: </ul> Nepromijenjeno: </ul>
Nepromijenjeno: <h5></h5> Nepromijenjeno: <h5></h5>
Nepromijenjeno: <h5>LDR 00000nam#a22######ia4500</h5> Nepromijenjeno: <h5>LDR 00000nam#a22######ia4500</h5>
Nepromijenjeno: <h5>001 000952689</h5> Nepromijenjeno: <h5>001 000952689</h5>
Nepromijenjeno: <h5>003 HR-ZaNSK</h5> Nepromijenjeno: <h5>003 HR-ZaNSK</h5>
Nepromijenjeno: <h5>005 20170518163842.0</h5> Nepromijenjeno: <h5>005 20170518163842.0</h5>
Nepromijenjeno: <h5>007 ta</h5> Nepromijenjeno: <h5>007 ta</h5>
Nepromijenjeno: <h5>008 170518s2009####xxkah#########001#0#eng##</h5> Nepromijenjeno: <h5>008 170518s2009####xxkah#########001#0#eng##</h5>
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">020 $a 9781905686100< /span></pre> Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">020 $a 9781905686100< /span></pre>
Nepromijenjeno: <h5>035 $a (HR-ZaNSK)000964070</h5> Nepromijenjeno: <h5>035 $a (HR-ZaNSK)000964070</h5>
Nepromijenjeno: <h5>040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak</h5> Nepromijenjeno: <h5>040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak</h5>
Nepromijenjeno: <h5>1001 $a De Bellaigue, Geoffrey</h5> Nepromijenjeno: <h5>1001 $a De Bellaigue, Geoffrey</h5>
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">24510 $a French porcelain in the collection of Her Majesty the Queen / $c Geoffrey de Bellaigue.</span></pre> Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">24510 $a French porcelain in the collection of Her Majesty the Queen / $c Geoffrey de Bellaigue.</span></pre>
Nepromijenjeno: <h5>260 $a London : $b Royal Collection, $c cop. 2009.</h5> Nepromijenjeno: <h5>260 $a London : $b Royal Collection, $c cop. 2009.</h5>
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">300 $a 3 sv. (X, 1291 str.) : $b ilustr. u bojama, faks. ; $c 34 cm.</span></pre> Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">300 $a 3 sv. (X, 1291 str.) : $b ilustr. u bojama, faks. ; $c 34 cm.</span></pre>
Nepromijenjeno: <h5>504 $a Bibliografija i bibliografske bilješke uz svako poglavlje.</h5> Nepromijenjeno: <h5>504 $a Bibliografija i bibliografske bilješke uz svako poglavlje.</h5>
Nepromijenjeno: <h5>504 $a Kazalo.</h5> Nepromijenjeno: <h5>504 $a Kazalo.</h5>
Nepromijenjeno: <h5>650#7 $a Porculan $z Francuska $y 18. st. $v Katalozi $2 nskps</h5> Nepromijenjeno: <h5>650#7 $a Porculan $z Francuska $y 18. st. $v Katalozi $2 nskps</h5>
Nepromijenjeno: <h5>650#7 $a Porculan $z Francuska $y 19. st. $v Katalozi $2 nskps</h5> Nepromijenjeno: <h5>650#7 $a Porculan $z Francuska $y 19. st. $v Katalozi $2 nskps</h5>
Nepromijenjeno: <h5>650#7 $a Porculan $x Privatne zbirke $z Velika Britanija $v Katalozi $2 nskps</h5> Nepromijenjeno: <h5>650#7 $a Porculan $x Privatne zbirke $z Velika Britanija $v Katalozi $2 nskps</h5>
Nepromijenjeno: <h5>60007 $a Elizabeth $b II, $c britanska kraljica $x Umjetničke zbirke $v Katalozi $2 nskps</h5> Nepromijenjeno: <h5>60007 $a Elizabeth $b II, $c britanska kraljica $x Umjetničke zbirke $v Katalozi $2 nskps</h5>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <strong>Primjer 2</strong> Nepromijenjeno: <strong>Primjer 2</strong>
Nepromijenjeno: <ul> Nepromijenjeno: <ul>
Nepromijenjeno: <li>cjelina i svaki dio imaju ISBN; dijelovi imaju vlastitu paginaciju; svaki dio ima svoj dodatni sadržaj</li> Nepromijenjeno: <li>cjelina i svaki dio imaju ISBN; dijelovi imaju vlastitu paginaciju; svaki dio ima svoj dodatni sadržaj</li>
Nepromijenjeno: </ul> Nepromijenjeno: </ul>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <h5>LDR 00000cam#a2200277#ir4500 Nepromijenjeno: <h5>LDR 00000cam#a2200277#ir4500
Nepromijenjeno: 001 000666333 Nepromijenjeno: 001 000666333
Nepromijenjeno: 003 HR-ZaNSK Nepromijenjeno: 003 HR-ZaNSK
Nepromijenjeno: 005 20140910131808.0 Nepromijenjeno: 005 20140910131808.0
Nepromijenjeno: 007 ta Nepromijenjeno: 007 ta
Nepromijenjeno: 008 080521s2008####ci#a####r#####000#0#hrv##</h5> Nepromijenjeno: 008 080521s2008####ci#a####r#####000#0#hrv##</h5>
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">020 $a 9789535523208 $q (cjelina) Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">020 $a 9789535523208 $q (cjelina)
Nepromijenjeno: 020 $a 9789535523215 $q (Dio 1) Nepromijenjeno: 020 $a 9789535523215 $q (Dio 1)
Nepromijenjeno: 020 $a 9789535523215 $q (Dio 2)</span></pre> Nepromijenjeno: 020 $a 9789535523215 $q (Dio 2)</span></pre>
Nepromijenjeno: 035 $9 (HR-ZaNSK)668605 Nepromijenjeno: 035 $9 (HR-ZaNSK)668605
Nepromijenjeno: 035 $a (HR-ZaNSK)000666333 Nepromijenjeno: 035 $a (HR-ZaNSK)000666333
Nepromijenjeno: 040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak Nepromijenjeno: 040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak
Nepromijenjeno: 0410 $a hrv Nepromijenjeno: 0410 $a hrv
Nepromijenjeno: 042 $a croatica Nepromijenjeno: 042 $a croatica
Nepromijenjeno: 044 $a ci $c hr Nepromijenjeno: 044 $a ci $c hr
Nepromijenjeno: 080 $a 54(075.8) $2 1998 Nepromijenjeno: 080 $a 54(075.8) $2 1998
Nepromijenjeno: 080 $a (075.8) $2 1998 Nepromijenjeno: 080 $a (075.8) $2 1998
Nepromijenjeno: 080 $a (076) $2 1998 Nepromijenjeno: 080 $a (076) $2 1998
Nepromijenjeno: 1001 $a Cvitaš, Tomislav $4 aut $4 ill Nepromijenjeno: 1001 $a Cvitaš, Tomislav $4 aut $4 ill
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">24510 $a Rješavanje računskih zadataka u kemiji / $c [tekst i crteži] Tomislav Cvitaš, Ilda Planinić, Nikola Kallay.</span></pre> Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">24510 $a Rješavanje računskih zadataka u kemiji / $c [tekst i crteži] Tomislav Cvitaš, Ilda Planinić, Nikola Kallay.</span></pre>
Nepromijenjeno: 260 $a Zagreb : $b Hrvatsko kemijsko društvo, $c 2008. $e ([Zagreb] : $f Laser plus) Nepromijenjeno: 260 $a Zagreb : $b Hrvatsko kemijsko društvo, $c 2008. $e ([Zagreb] : $f Laser plus)
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">300 $a 2 sv. (X, 240; IV, 238 str.) : $b ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; $c 25 cm. Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">300 $a 2 sv. (X, 240; IV, 238 str.) : $b ilustr., graf. prikazi (djelomice u bojama) ; $c 25 cm.
Nepromijenjeno: 4900 $a Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis< /span></pre> Nepromijenjeno: 4900 $a Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis< /span></pre>
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">504 $a Bibliografija: sv. 1, str. 205-207; sv. 2, str. 187-189.</span></pre> Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">504 $a Bibliografija: sv. 1, str. 205-207; sv. 2, str. 187-189.</span></pre>
Nepromijenjeno: 650#7 $a Kemija $v Zbirka zadataka |2 nskps Nepromijenjeno: 650#7 $a Kemija $v Zbirka zadataka |2 nskps
Nepromijenjeno: 7001 $a Planinić, Ilda Nepromijenjeno: 7001 $a Planinić, Ilda
Nepromijenjeno: 7001 $a Kallay, Nikola Nepromijenjeno: 7001 $a Kallay, Nikola
Nepromijenjeno: 7600 $t Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu |w (HR-ZaNSK)000035665 Nepromijenjeno: 7600 $t Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu |w (HR-ZaNSK)000035665
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <strong>Primjer 3</strong> Nepromijenjeno: <strong>Primjer 3</strong>
Nepromijenjeno: <ul> Nepromijenjeno: <ul>
Nepromijenjeno: <li>ne-knjižna građa; više od 3 dijela</li> Nepromijenjeno: <li>ne-knjižna građa; više od 3 dijela</li>
Nepromijenjeno: </ul> Nepromijenjeno: </ul>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <h5>LDR 00000njm#a2200217#i#4500 Nepromijenjeno: <h5>LDR 00000njm#a2200217#i#4500
Nepromijenjeno: 001 000234798 Nepromijenjeno: 001 000234798
Nepromijenjeno: 003 HR-ZaNSK Nepromijenjeno: 003 HR-ZaNSK
Nepromijenjeno: 007 sz#fjnunn###d Nepromijenjeno: 007 sz#fjnunn###d
Nepromijenjeno: 008 990512s1998####ci#######z##########hrv## Nepromijenjeno: 008 990512s1998####ci#######z##########hrv##
Nepromijenjeno: 035 $9 (HR-ZaNSK)235047 Nepromijenjeno: 035 $9 (HR-ZaNSK)235047
Nepromijenjeno: 035 $9 (HR-ZaNSK)990512006 Nepromijenjeno: 035 $9 (HR-ZaNSK)990512006
Nepromijenjeno: 040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak Nepromijenjeno: 040 $a HR-ZaNSK $b hrv $c HR-ZaNSK $e ppiak
Nepromijenjeno: 0410 $a hrv Nepromijenjeno: 0410 $a hrv
Nepromijenjeno: 044 $a ci $c hr Nepromijenjeno: 044 $a ci $c hr
Nepromijenjeno: 1001 $a Runjić, Zdenko $4 aut</h5> Nepromijenjeno: 1001 $a Runjić, Zdenko $4 aut</h5>
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">24510 $a Zdenko Runjić &amp; Oliver Dragojević : $b 100 pjesama Zdenka Runjića u izvedbi Olivera Dragojevića.< /span></pre> Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">24510 $a Zdenko Runjić &amp; Oliver Dragojević : $b 100 pjesama Zdenka Runjića u izvedbi Olivera Dragojevića.< /span></pre>
Nepromijenjeno: <h5>260 $a Zagreb : $b Croatia Records, $c 1998.</h5> Nepromijenjeno: <h5>260 $a Zagreb : $b Croatia Records, $c 1998.</h5>
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">300 $a 5 CD-a : $b stereo ; $c 12 cm.</span></pre> Nepromijenjeno: <pre><span style="color: #993300;">300 $a 5 CD-a : $b stereo ; $c 12 cm.</span></pre>
Nepromijenjeno: 7001 $a Kalogjera, Stipica $4 arr Nepromijenjeno: 7001 $a Kalogjera, Stipica $4 arr
Nepromijenjeno: 7001 $a Dragojević, Oliver $4 prf Nepromijenjeno: 7001 $a Dragojević, Oliver $4 prf
Nepromijenjeno: 981 $p CRO Nepromijenjeno: 981 $p CRO

Napomena: Mogući su dodani razmaci u usporedne tekstove radi bolje prikaza.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *