Popis sigli djelatnika NSK za primjenu u lokalnom polju 998

You are viewing an old revision of this post, from 10. lipnja 2019. @ 12:41:50. See below for differences between this version and the current revision.

Popis sigli djelatnika NSK koji izrađuju bibliografske, normativne i zapise o posjedovanju za primjenu u lokalnom polju 998 u bazama NSK

 

Sažetak: Popis sigli djelatnika NSK koji izrađuju bibliografske, normativne i zapise o posjedovanju za primjenu u lokalnom polju 998 u bazama NSK.

Prijedlog izradio: A. Vukadin

Datum primjene: 2. svibnja 2018.

Dokument: Popis sigli djelatnika NSK za primjenu u polju 998


Popis sigli

SIGLA IME I PREZIME DJELATNIKA ORGANIZACIJSKA JEDINICA/VRSTA POSLA NAPOMENA
abo Anita Bosančić Pohrana građe
agn Andrea Gornik Sadržajna obrada
aka Anita Katulić Normativni nadzor
akc Ana Knežević Cerovski Normativni nadzor
alj Ana Ljubić Nabava
asi Antonija Sinković Nabava
ast Ana Strinavić Sadržajna obrada
ama Anita Marin Retrospektivna bibliografija
amd Anamarija Dujmović Muzička zbirka
amk Amelia Kovačević Informacijski centar
amt Alena Matijaca Retrospektivna bibliografija
anj Anja Đurđević Informacijski centar
anm Ana Marija Tkalčić Informacijski centar
are Andrea Rendulić CIP
aru Ana Rubić Normativni nadzor
bak Barbara Konjevod Odsjek Retrospektivne bibliografije
big Biserka Grečl Otvoreni pristup
bko Borislav Kobali Pohrana građe
bob Bojan Borović Informacijski centar
bog Božena Gulan Zbirka muzikalija i audiomaterijala
bok Božana Krajinović Bibliografija članaka
blp Blaženka Peradenić Kotur Otvoreni pristup
bpa Boris Palijaš Sadržajna obrada
bpk Branka Purgarić-Kužić Sadržajna obrada
brm Branislav Mraović Otvoreni pristup
bso Božica Sokol Pohrana građe U mirovini od 7.5.2018.
cmf Charlotte Maria Frank Grafička zbirka
dab Damir Bronić Otvoreni pristup
dac Davorka Ereš Car Otvoreni pristup
dag Danijela Getliher ISSN
dak Danijela Kačmarčik Otvoreni pristup
dal Dalija Horaček Bibliografija članaka
das Davor Seljan Pohrana građe
dat Darije Toplak Otvoreni pristup
dcr Dubravka Crnković Obrada neomeđene građe
dje Dubravka Jelić Bibliografija knjiga
dma Dijana Machala Redakcija baze
dmi Davorka Milardović Nabava
dnk Daniela Kontek Otvoreni pristup
dov Dolores Vrbanić Otvoreni pristup
drk Draženka Kekuš Otvoreni pristup
dse Darko Seljan Pohrana građe
dtu Damir Tuđan Pohrana građe
eem Elia Ekinović Micak Katalogizacija knjiga
ems Emil Smutni Otvoreni pristup
fih Filip Haltrich Otvoreni pristup
fim Filip Matešić Otvoreni pristup
gom Goranka Mitrović Informacijski centar
gsk Goran Skledar Pohrana građe
gta Gordana Tatalović CIP
hgr Helena Grubišak Grafička zbirka
hrs Hrvoje Špac Otvoreni pristup
igb Irena Galić Bešker Zbirka rukopisa i starih knjiga
igl Igor Lakić Otvoreni pristup
ika Ivan Kapec Zbirka rukopisa i starih knjiga
ike Inga Kireta Nabava
ikp Ivana Kežić Pucketić Otvoreni pristup
ikt Ivana Katavić (SOR) Normativni nadzor
ila Ivona Latinović Retrospektivna bibliografija
imi Ivan Miočić Redakcija baze
ipl Iva Plejić Katalogizacija serijskih publikacija
irp Irena Pilaš Informacijski centar
iru Ingeborg Rudomino Mrežna građa
ito Ivanka Tomić Otvoreni pristup
ivc Ivana Čadovska Informacijski centar
ivg Ivana Golubić (SOR) Informacijski centar
ivh Ivana Horvatić Informacijski centar
ivk Ivan Kukić Grafička zbirka
ivm Ivona Milovanović Otvoreni pristup
ivs Ivanka Škof Informacijski centar
ivt Ivan Tartaglia Otvoreni pristup
izd Ivanka Zdrilić Retrospektivna bibliografija
jaj Jadran Jeić Informacijski centar
jes Jelena Šančić Informacijski centar
jle Jasminka Lenassi Pohrana građe
jpr Jelena Prlić Normativni nadzor
jse Josip Šebalj Mrežna građa
jvl Lidija Jurić Vukadin Sadržajna obrada
jza Jasna Zaluški Nabava
kat Karolina Tumbas Zbirka rukopisa i starih knjiga
kgr Karmen Gržin Nabava
kju Kristina Judaš Zbirka rukopisa i starih knjiga
ksi Kristina Silaj Sadržajna obrada
kpo Katarina Posilović Katalogizacija knjiga
ktu Katarina Zaradić Sadržajna obrada
lar Ljerka Arnuš ISSN
lbl Lovro Blažević Bibliografija knjiga
ldi Lana Dimač Retrospektivna bibliografija
ler Lidija Ermakora Normativni nadzor
lfi Lucija Fičko Retrospektivna bibliografija
lgt Leda Gluščević Tomić Katalogizacija serijskih publikacija
lja Ljiljana Anušić Otvoreni pristup
ljs Ljudevit Šatović Katalogizacija serijskih publikacija
llo Lana Lončarić (SOR) Katalogizacija knjiga, Sitni tisak
lmv Lucija Vežić Sadržajna obrada
lom Lobel Machala Bibliografija knjiga, Bibliografija članaka, CIP
lss Lidija Šestan Šmulja Pohrana građe
mac Maja Čulić Otvoreni pristup
mai Marta Ivanović Odsjek Retrospektivne bibliografije
maj Martina Jurišić Retrospektivna bibliografija
maf Martina Ferenčak Otvoreni pristup
mak Marija Keča Muzička zbirka
mam Lorena Čačković (SOR) Bibliografija članaka
map Marija Prlić CIP
mav Marijan Vuković Otvoreni pristup
mbr Marija Brekalo Normativni nadzor
mdb Marija Devčić Balašević Pohrana građe
mka Maja Karić Grafička zbirka
mko Marta Kovač Informacijski centar
mmt Marta Matijević Odjel Obrada
mkr Mario Krajna Nabava
mba Monika Batur Katalogizacija knjiga
mib Mira Bačić Otvoreni pristup
mig Marina Igrec Bibliografija članaka
mik Maja Irena Kučiš Informacijski centar
mpa Matija Panić Odjel bibliografsko središte
mil Mirjam Lopina Bibliografija članaka
mim Mira Miletić Drder Kartografska zbirka
miv Mirna Vinceković Otvoreni pristup
mma Mara Marijanović Kartografska zbirka
mse Melanija Sekne Sadržajna obrada
msp Marina Stanić Palašti Muzička zbirka
mti Mirjana Tišljar Pohrana građe
mtt Milojka Telenta-Tomljenović Otvoreni pristup
mzo Marina Zorić Sadržajna obrada
ncu Nevenka Ćućus Nabava
nig Nikolina Gošljević Kartografska zbirka
nis Nikolina Sabljak Informacijski centar
nmi Nada Mihaljević Katalogizacija serijskih publikacija
npa Nela Pavelić Pohrana građe
pep Petra Podhorsky Lončarić Bibliografija knjiga
ppa Petra Pancirov Normativni nadzor
rpe Roko Pešić Bibliografija članaka
rra Robert Ravnić Retrospektivna bibliografija
sap Sandra Perić Bibliografija članaka
sbe Sunčica Belinić Odsjek Retrospektivne bibliografije
sbz Sanja Bzik Grafička zbirka
sdi Suzana Dimovski Sadržajna obrada
sma Sonja Martinović Informacijski centar
snb Snježana Biruš Otvoreni pristup
spi Sonja Pigac Katalogizacija serijskih publikacija
ssa Saša Sabljak Pohrana građe
sun Suzana Novotny Otvoreni pristup
suz Suzana Ivanušić Odjel bibliografsko središte Stara sigla do 7.6.2019.
siv Suzana Ivanušić Odjel obrada, Normativa imena Nova sigla od 10.6.2019. na zahtjev T. Buzine
sto Sara Tomas Odsjek Retrospektivne bibliografije
szv Sanja Zvonar Bibliografija knjiga
tam Tatjana Mihalić Muzička zbirka
tas Tanja Stajčić Informacijski centar
tbu Tanja Buzina Katalogizacija knjiga, Mrežna građa, Sitni tisak
tin Martina Đurđek Stričević Bibliografija članaka
tio Tamara Ilić Olujić Grafička zbirka
toc Tomislav Čop Otvoreni pristup
tvr Tomica Vrbanc Normativni nadzor
vev Vesna Vlašić Jurić Grafička zbirka
vho Vesna Hodak Katalogizacija knjiga, Mrežna građa, Sitni tisak
vko Vesna Kovačić Katalogizacija serijskih publikacija
vkr Vesna Mravunac Bibliografija knjiga
vlc Vlatka Čiček Otvoreni pristup U mirovini
vpe Vjeran Periček Pohrana građe
vsi Vesna Šišul Katalogizacija knjiga
zdz Zdenka Zubak Otvoreni pristup
zea Željko Auguštan Otvoreni pristup
zfu Zlatko Fučkar Pohrana građe
zgo Zora Gobin Nabava
zhe Zlatko Herceg Pohrana građe
zhu Zrinka Hum Nabava
ziv Zoran Ivanović Pohrana građe
zmu Zrinka Mužar ISSN
zsi Žana Šikić Nabava
zsl Zorica Slivnjak Nabava
zvd Zoran Vidić Sadržajna obrada

 


Povezani dokument:

 

Prijašnje verzije članka:

Izmjene:

10. lipnja 2019. @ 12:41:50Trenutna verzija
Sadržaj
Nepromijenjeno: <h4><strong>Popis sigli djelatnika NSK koji izrađuju bibliografske, normativne i zapise o posjedovanju za primjenu u lokalnom polju 998 u bazama NSK Nepromijenjeno: <h4><strong>Popis sigli djelatnika NSK koji izrađuju bibliografske, normativne i zapise o posjedovanju za primjenu u lokalnom polju 998 u bazama NSK
Nepromijenjeno: </strong></h4> Nepromijenjeno: </strong></h4>
Nepromijenjeno: <h4><strong> < /strong></h4> Nepromijenjeno: <h4><strong> < /strong></h4>
Nepromijenjeno: <pre><strong>Sažetak: </strong>Popis sigli djelatnika NSK koji izrađuju bibliografske, normativne i zapise o posjedovanju za primjenu u lokalnom polju 998 u bazama NSK. Nepromijenjeno: <pre><strong>Sažetak: </strong>Popis sigli djelatnika NSK koji izrađuju bibliografske, normativne i zapise o posjedovanju za primjenu u lokalnom polju 998 u bazama NSK.
Nepromijenjeno: <strong>Prijedlog izradio:</strong> A. Vukadin Nepromijenjeno: <strong>Prijedlog izradio:</strong> A. Vukadin
Nepromijenjeno: <strong>Datum primjene:</strong> 2. svibnja 2018. Nepromijenjeno: <strong>Datum primjene:</strong> 2. svibnja 2018.
Nepromijenjeno: <strong>Dokument:</strong> <a href="http:// buki.nsk.hr/wp- content/uploads/ 2018/04/Aleph_ norme_sigle- djelatnika.02.pdf">Popis sigli djelatnika NSK za primjenu u polju 998</a> Nepromijenjeno: <strong>Dokument:</strong> <a href="http:// buki.nsk.hr/wp- content/uploads/ 2018/04/Aleph_ norme_sigle- djelatnika.02.pdf">Popis sigli djelatnika NSK za primjenu u polju 998</a>
Nepromijenjeno: </pre> Nepromijenjeno: </pre>
Nepromijenjeno: <hr /> Nepromijenjeno: <hr />
Nepromijenjeno: <strong>Popis sigli Nepromijenjeno: <strong>Popis sigli
Nepromijenjeno: </strong> Nepromijenjeno: </strong>
Nepromijenjeno: <table> Nepromijenjeno: <table>
Nepromijenjeno: <tbody> Nepromijenjeno: <tbody>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">< strong>SIGLA< /strong></td> Nepromijenjeno: <td width="158">< strong>SIGLA< /strong></td>
Nepromijenjeno: <td width="224"><strong>IME I PREZIME DJELATNIKA</strong></td> Nepromijenjeno: <td width="224"><strong>IME I PREZIME DJELATNIKA</strong></td>
Nepromijenjeno: <td width="222">< strong>ORGANIZACIJSKA JEDINICA/VRSTA POSLA</strong></td> Nepromijenjeno: <td width="222">< strong>ORGANIZACIJSKA JEDINICA/VRSTA POSLA</strong></td>
Nepromijenjeno: <td width="222">< strong>NAPOMENA< /strong></td> Nepromijenjeno: <td width="222">< strong>NAPOMENA< /strong></td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">abo</td> Nepromijenjeno: <td width="158">abo</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Anita Bosančić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Anita Bosančić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">agn</td> Nepromijenjeno: <td width="158">agn</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Andrea Gornik</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Andrea Gornik</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">aka</td> Nepromijenjeno: <td width="158">aka</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Anita Katulić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Anita Katulić</td>
Izbrisano: <td width="222">Normativni nadzor</td>  Dodano: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">akc</td> Nepromijenjeno: <td width="158">akc</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Knežević Cerovski</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Knežević Cerovski</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">alj</td> Nepromijenjeno: <td width="158">alj</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Ljubić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Ljubić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">asi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">asi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Antonija Sinković</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Antonija Sinković</td>
Izbrisano: <td width="222">Nabava</td>  Dodano: <td width="222">Korisničke službe</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica (7.5.2020.)</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ast</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ast</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Strinavić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Strinavić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ama</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ama</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Anita Marin</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Anita Marin</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">amd</td> Nepromijenjeno: <td width="158">amd</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Anamarija Dujmović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Anamarija Dujmović</td>
Izbrisano: <td width="222">Muzička zbirka</td>  Dodano: <td width="222">Odjel obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">amk</td> Nepromijenjeno: <td width="158">amk</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Amelia Kovačević</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Amelia Kovačević</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">amt</td> Nepromijenjeno: <td width="158">amt</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Alena Matijaca</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Alena Matijaca</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">anj</td> Nepromijenjeno: <td width="158">anj</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Anja Đurđević</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Anja Đurđević</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">anm</td> Nepromijenjeno: <td width="158">anm</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Marija Tkalčić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Marija Tkalčić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">are</td> Nepromijenjeno: <td width="158">are</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Andrea Rendulić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Andrea Rendulić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">CIP</td> Nepromijenjeno: <td width="222">CIP</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">aru</td> Nepromijenjeno: <td width="158">aru</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Rubić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ana Rubić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">bak</td> Nepromijenjeno: <td width="158">bak</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Barbara Konjevod</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Barbara Konjevod</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Odsjek Retrospektivne bibliografije</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Odsjek Retrospektivne bibliografije</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">big</td> Nepromijenjeno: <td width="158">big</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Biserka Grečl</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Biserka Grečl</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">bko</td> Nepromijenjeno: <td width="158">bko</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Borislav Kobali</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Borislav Kobali</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">bob</td> Nepromijenjeno: <td width="158">bob</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Bojan Borović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Bojan Borović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">bog</td> Nepromijenjeno: <td width="158">bog</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Božena Gulan</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Božena Gulan</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka muzikalija i audiomaterijala</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka muzikalija i audiomaterijala</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">bok</td> Nepromijenjeno: <td width="158">bok</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Božana Krajinović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Božana Krajinović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">blp</td> Nepromijenjeno: <td width="158">blp</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Blaženka Peradenić Kotur</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Blaženka Peradenić Kotur</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td width="158">bmi</td>
  Dodano: <td width="224">Boris Miškić</td>
  Dodano: <td width="222">Odjel Nabava i izgradnja zbirki</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">bpa</td> Nepromijenjeno: <td width="158">bpa</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Boris Palijaš</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Boris Palijaš</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">bpk</td> Nepromijenjeno: <td width="158">bpk</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Branka Purgarić-Kužić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Branka Purgarić-Kužić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">brm</td> Nepromijenjeno: <td width="158">brm</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Branislav Mraović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Branislav Mraović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">bso</td> Nepromijenjeno: <td width="158">bso</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Božica Sokol</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Božica Sokol</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">U mirovini od 7.5.2018.</td> Nepromijenjeno: <td width="222">U mirovini od 7.5.2018.</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">cmf</td> Nepromijenjeno: <td width="158">cmf</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Charlotte Maria Frank</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Charlotte Maria Frank</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dab</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dab</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Damir Bronić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Damir Bronić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dac</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dac</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Davorka Ereš Car</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Davorka Ereš Car</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dag</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dag</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Danijela Getliher</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Danijela Getliher</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">ISSN</td> Nepromijenjeno: <td width="222">ISSN</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dak</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dak</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Danijela Kačmarčik</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Danijela Kačmarčik</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dal</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dal</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Dalija Horaček</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Dalija Horaček</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">das</td> Nepromijenjeno: <td width="158">das</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Davor Seljan</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Davor Seljan</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dat</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dat</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Darije Toplak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Darije Toplak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dcr</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dcr</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Dubravka Crnković</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Dubravka Crnković</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Obrada neomeđene građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Obrada neomeđene građe</td>
  Dodano: <td width="222">U mirovini</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dje</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dje</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Dubravka Jelić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Dubravka Jelić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dma</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dma</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Dijana Machala</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Dijana Machala</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Redakcija baze</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Redakcija baze</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dmi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dmi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Davorka Milardović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Davorka Milardović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dnk</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dnk</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Daniela Kontek</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Daniela Kontek</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dov</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dov</td>
Izbrisano: <td width="224">Dolores Vrbanić</td>  Dodano: <td width="224">Dolores Mumelaš</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">drk</td> Nepromijenjeno: <td width="158">drk</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Draženka Kekuš</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Draženka Kekuš</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dse</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dse</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Darko Seljan</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Darko Seljan</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">dtu</td> Nepromijenjeno: <td width="158">dtu</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Damir Tuđan</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Damir Tuđan</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">eem</td> Nepromijenjeno: <td width="158">eem</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Elia Ekinović Micak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Elia Ekinović Micak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ems</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ems</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Emil Smutni</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Emil Smutni</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">fih</td> Nepromijenjeno: <td width="158">fih</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Filip Haltrich</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Filip Haltrich</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
  Dodano: <td width="222">Bivši djelatnik</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">fim</td> Nepromijenjeno: <td width="158">fim</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Filip Matešić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Filip Matešić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">gom</td> Nepromijenjeno: <td width="158">gom</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Goranka Mitrović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Goranka Mitrović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">gsk</td> Nepromijenjeno: <td width="158">gsk</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Goran Skledar</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Goran Skledar</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">gta</td> Nepromijenjeno: <td width="158">gta</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Gordana Tatalović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Gordana Tatalović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">CIP</td> Nepromijenjeno: <td width="222">CIP</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">hgr</td> Nepromijenjeno: <td width="158">hgr</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Helena Grubišak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Helena Grubišak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">hrs</td> Nepromijenjeno: <td width="158">hrs</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Hrvoje Špac</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Hrvoje Špac</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">igb</td> Nepromijenjeno: <td width="158">igb</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Irena Galić Bešker</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Irena Galić Bešker</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka rukopisa i starih knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka rukopisa i starih knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">igl</td> Nepromijenjeno: <td width="158">igl</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Igor Lakić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Igor Lakić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ika</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ika</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivan Kapec</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivan Kapec</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka rukopisa i starih knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka rukopisa i starih knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ike</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ike</td>
Izbrisano: <td width="224">Inga Kireta</td>  Dodano: <td width="224">Ingeborg Kireta</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ikp</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ikp</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivana Kežić Pucketić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivana Kežić Pucketić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ikt</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ikt</td>
Izbrisano: <td width="224">Ivana Katavić (SOR)</td>  Dodano: <td width="224">Ivana Katavić</td>
Izbrisano: <td width="222">Normativni nadzor</td>  Dodano: <td width="222">Odsjek normativnog nadzora</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ila</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ila</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivona Latinović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivona Latinović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">imi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">imi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivan Miočić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivan Miočić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Redakcija baze</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Redakcija baze</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ipl</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ipl</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Iva Plejić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Iva Plejić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">irp</td> Nepromijenjeno: <td width="158">irp</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Irena Pilaš</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Irena Pilaš</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">iru</td> Nepromijenjeno: <td width="158">iru</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ingeborg Rudomino</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ingeborg Rudomino</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Mrežna građa</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Mrežna građa</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ito</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ito</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivanka Tomić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivanka Tomić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ivc</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ivc</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivana Čadovska</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivana Čadovska</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ivg</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ivg</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivana Golubić (SOR)</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivana Golubić (SOR)</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ivh</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ivh</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivana Horvatić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivana Horvatić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ivk</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ivk</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivan Kukić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivan Kukić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td>
  Dodano: <td width="222">Bivši djelatnik</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ivm</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ivm</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivona Milovanović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivona Milovanović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td width="158">ivp</td>
  Dodano: <td width="224">Ivica Plazonja</td>
  Dodano: <td width="222">Nabava</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ivs</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ivs</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivanka Škof</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivanka Škof</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ivt</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ivt</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivan Tartaglia</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivan Tartaglia</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">izd</td> Nepromijenjeno: <td width="158">izd</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ivanka Zdrilić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ivanka Zdrilić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">jaj</td> Nepromijenjeno: <td width="158">jaj</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Jadran Jeić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Jadran Jeić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">jes</td> Nepromijenjeno: <td width="158">jes</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Jelena Šančić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Jelena Šančić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">jle</td> Nepromijenjeno: <td width="158">jle</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Jasminka Lenassi</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Jasminka Lenassi</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">jpr</td> Nepromijenjeno: <td width="158">jpr</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Jelena Prlić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Jelena Prlić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">jse</td> Nepromijenjeno: <td width="158">jse</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Josip Šebalj</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Josip Šebalj</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Mrežna građa</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Mrežna građa</td>
  Dodano: <td width="222">Bivši djelatnik</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">jvl</td> Nepromijenjeno: <td width="158">jvl</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lidija Jurić Vukadin</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lidija Jurić Vukadin</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">jza</td> Nepromijenjeno: <td width="158">jza</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Jasna Zaluški</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Jasna Zaluški</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">kat</td> Nepromijenjeno: <td width="158">kat</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Karolina Tumbas</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Karolina Tumbas</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka rukopisa i starih knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka rukopisa i starih knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">kgr</td> Nepromijenjeno: <td width="158">kgr</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Karmen Gržin</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Karmen Gržin</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">kju</td> Nepromijenjeno: <td width="158">kju</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Kristina Judaš</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Kristina Judaš</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka rukopisa i starih knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Zbirka rukopisa i starih knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ksi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ksi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Kristina Silaj</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Kristina Silaj</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">kpo</td> Nepromijenjeno: <td width="158">kpo</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Katarina Posilović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Katarina Posilović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ktu</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ktu</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Katarina Zaradić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Katarina Zaradić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">lar</td> Nepromijenjeno: <td width="158">lar</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ljerka Arnuš</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ljerka Arnuš</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">ISSN</td> Nepromijenjeno: <td width="222">ISSN</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">lbl</td> Nepromijenjeno: <td width="158">lbl</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lovro Blažević</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lovro Blažević</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ldi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ldi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lana Dimač</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lana Dimač</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ler</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ler</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lidija Ermakora</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lidija Ermakora</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">lfi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">lfi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lucija Fičko</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lucija Fičko</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">lgt</td> Nepromijenjeno: <td width="158">lgt</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Leda Gluščević Tomić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Leda Gluščević Tomić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">lja</td> Nepromijenjeno: <td width="158">lja</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ljiljana Anušić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ljiljana Anušić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ljs</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ljs</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Ljudevit Šatović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Ljudevit Šatović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">llo</td> Nepromijenjeno: <td width="158">llo</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lana Lončarić (SOR)</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lana Lončarić (SOR)</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga, Sitni tisak</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga, Sitni tisak</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">lmv</td> Nepromijenjeno: <td width="158">lmv</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lucija Vežić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lucija Vežić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">lom</td> Nepromijenjeno: <td width="158">lom</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lobel Machala</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lobel Machala</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga, Bibliografija članaka, CIP</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga, Bibliografija članaka, CIP</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">lss</td> Nepromijenjeno: <td width="158">lss</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lidija Šestan Šmulja</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lidija Šestan Šmulja</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mac</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mac</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Maja Čulić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Maja Čulić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mai</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mai</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marta Ivanović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marta Ivanović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Odsjek Retrospektivne bibliografije</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Odsjek Retrospektivne bibliografije</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">maj</td> Nepromijenjeno: <td width="158">maj</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Martina Jurišić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Martina Jurišić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">maf</td> Nepromijenjeno: <td width="158">maf</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Martina Ferenčak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Martina Ferenčak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mak</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mak</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marija Keča</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marija Keča</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Muzička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Muzička zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mam</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mam</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Lorena Čačković (SOR)</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Lorena Čačković (SOR)</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">map</td> Nepromijenjeno: <td width="158">map</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marija Prlić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marija Prlić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">CIP</td> Nepromijenjeno: <td width="222">CIP</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mav</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mav</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marijan Vuković</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marijan Vuković</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
  Dodano: <td width="222">Bivši djelatnik</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mbr</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mbr</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marija Brekalo</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marija Brekalo</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mdb</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mdb</td>
Izbrisano: <td width="224">Marija Devčić Balašević</td>  Dodano: <td width="224">Marija Devčić Balešević</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mka</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mka</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Maja Karić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Maja Karić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mko</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mko</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marta Kovač</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marta Kovač</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mmt</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mmt</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marta Matijević</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marta Matijević</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Odjel Obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Odjel Obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mkr</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mkr</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Mario Krajna</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Mario Krajna</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mba</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mba</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Monika Batur</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Monika Batur</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mib</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mib</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Mira Bačić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Mira Bačić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
  Dodano: <td width="222">U mirovini</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mig</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mig</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marina Igrec</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marina Igrec</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mik</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mik</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Maja Irena Kučiš</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Maja Irena Kučiš</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mpa</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mpa</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Matija Panić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Matija Panić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Odjel bibliografsko središte</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Odjel bibliografsko središte</td>
  Dodano: <td width="222">Bivši djelatnik</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mil</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mil</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Mirjam Lopina</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Mirjam Lopina</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mim</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mim</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Mira Miletić Drder</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Mira Miletić Drder</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Kartografska zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Kartografska zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">miv</td> Nepromijenjeno: <td width="158">miv</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Mirna Vinceković</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Mirna Vinceković</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mma</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mma</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Mara Marijanović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Mara Marijanović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Kartografska zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Kartografska zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mse</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mse</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Melanija Sekne</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Melanija Sekne</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
  Dodano: <td width="222">U mirovini</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">msp</td> Nepromijenjeno: <td width="158">msp</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marina Stanić Palašti</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marina Stanić Palašti</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Muzička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Muzička zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mti</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mti</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Mirjana Tišljar</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Mirjana Tišljar</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mtt</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mtt</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Milojka Telenta-Tomljenović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Milojka Telenta-Tomljenović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">mzo</td> Nepromijenjeno: <td width="158">mzo</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Marina Zorić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Marina Zorić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ncu</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ncu</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Nevenka Ćućus</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Nevenka Ćućus</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">nig</td> Nepromijenjeno: <td width="158">nig</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Nikolina Gošljević</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Nikolina Gošljević</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Kartografska zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Kartografska zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">nis</td> Nepromijenjeno: <td width="158">nis</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Nikolina Sabljak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Nikolina Sabljak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">nmi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">nmi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Nada Mihaljević</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Nada Mihaljević</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">npa</td> Nepromijenjeno: <td width="158">npa</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Nela Pavelić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Nela Pavelić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">pep</td> Nepromijenjeno: <td width="158">pep</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Petra Podhorsky Lončarić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Petra Podhorsky Lončarić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ppa</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ppa</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Petra Pancirov</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Petra Pancirov</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">rpe</td> Nepromijenjeno: <td width="158">rpe</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Roko Pešić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Roko Pešić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">rra</td> Nepromijenjeno: <td width="158">rra</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Robert Ravnić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Robert Ravnić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Retrospektivna bibliografija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">sap</td> Nepromijenjeno: <td width="158">sap</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Sandra Perić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Sandra Perić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">sbe</td> Nepromijenjeno: <td width="158">sbe</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Sunčica Belinić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Sunčica Belinić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Odsjek Retrospektivne bibliografije</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Odsjek Retrospektivne bibliografije</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">sbz</td> Nepromijenjeno: <td width="158">sbz</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Sanja Bzik</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Sanja Bzik</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">sdi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">sdi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Suzana Dimovski</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Suzana Dimovski</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">sma</td> Nepromijenjeno: <td width="158">sma</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Sonja Martinović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Sonja Martinović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">snb</td> Nepromijenjeno: <td width="158">snb</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Snježana Biruš</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Snježana Biruš</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">spi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">spi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Sonja Pigac</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Sonja Pigac</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ssa</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ssa</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Saša Sabljak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Saša Sabljak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">sun</td> Nepromijenjeno: <td width="158">sun</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Suzana Novotny</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Suzana Novotny</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">suz</td> Nepromijenjeno: <td width="158">suz</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Suzana Ivanušić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Suzana Ivanušić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Odjel bibliografsko središte</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Odjel bibliografsko središte</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Stara sigla do 7.6.2019.</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Stara sigla do 7.6.2019.</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">siv</td> Nepromijenjeno: <td width="158">siv</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Suzana Ivanušić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Suzana Ivanušić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Odjel obrada, Normativa imena</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Odjel obrada, Normativa imena</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nova sigla od 10.6.2019. na zahtjev T. Buzine</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nova sigla od 10.6.2019. na zahtjev T. Buzine</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">sto</td> Nepromijenjeno: <td width="158">sto</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Sara Tomas</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Sara Tomas</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Odsjek Retrospektivne bibliografije</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Odsjek Retrospektivne bibliografije</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">szv</td> Nepromijenjeno: <td width="158">szv</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Sanja Zvonar</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Sanja Zvonar</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">tam</td> Nepromijenjeno: <td width="158">tam</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Tatjana Mihalić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Tatjana Mihalić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Muzička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Muzička zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">tas</td> Nepromijenjeno: <td width="158">tas</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Tanja Stajčić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Tanja Stajčić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Informacijski centar</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">tbu</td> Nepromijenjeno: <td width="158">tbu</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Tanja Buzina</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Tanja Buzina</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga, Mrežna građa, Sitni tisak</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga, Mrežna građa, Sitni tisak</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">tin</td> Nepromijenjeno: <td width="158">tin</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Martina Đurđek Stričević</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Martina Đurđek Stričević</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija članaka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">tio</td> Nepromijenjeno: <td width="158">tio</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Tamara Ilić Olujić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Tamara Ilić Olujić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">toc</td> Nepromijenjeno: <td width="158">toc</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Tomislav Čop</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Tomislav Čop</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">tvr</td> Nepromijenjeno: <td width="158">tvr</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Tomica Vrbanc</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Tomica Vrbanc</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Normativni nadzor</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">vev</td> Nepromijenjeno: <td width="158">vev</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Vlašić Jurić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Vlašić Jurić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Grafička zbirka</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">vho</td> Nepromijenjeno: <td width="158">vho</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Hodak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Hodak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga, Mrežna građa, Sitni tisak</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga, Mrežna građa, Sitni tisak</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">vko</td> Nepromijenjeno: <td width="158">vko</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Kovačić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Kovačić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija serijskih publikacija</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">vkr</td> Nepromijenjeno: <td width="158">vkr</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Mravunac</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Mravunac</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Bibliografija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">vlc</td> Nepromijenjeno: <td width="158">vlc</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Vlatka Čiček</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Vlatka Čiček</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">U mirovini</td> Nepromijenjeno: <td width="222">U mirovini</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">vpe</td> Nepromijenjeno: <td width="158">vpe</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Vjeran Periček</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Vjeran Periček</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">vsi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">vsi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Šišul</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Vesna Šišul</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Katalogizacija knjiga</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zdz</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zdz</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zdenka Zubak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zdenka Zubak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zea</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zea</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Željko Auguštan</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Željko Auguštan</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Otvoreni pristup</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zfu</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zfu</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zlatko Fučkar</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zlatko Fučkar</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zgo</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zgo</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zora Gobin</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zora Gobin</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
  Dodano: <td width="222">Bivša djelatnica</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zhe</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zhe</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zlatko Herceg</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zlatko Herceg</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zhu</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zhu</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zrinka Hum</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zrinka Hum</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">ziv</td> Nepromijenjeno: <td width="158">ziv</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zoran Ivanović</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zoran Ivanović</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Pohrana građe</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zmu</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zmu</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zrinka Mužar</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zrinka Mužar</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">ISSN</td> Nepromijenjeno: <td width="222">ISSN</td>
  Dodano: </tr>
  Dodano: <tr>
  Dodano: <td width="158">zpi</td>
  Dodano: <td width="224">Zorica Pisačić</td>
  Dodano: <td width="222">Nabava</td>
  Dodano: <td width="222">22.7.2020. nova sigla (vidi: zsl)</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zsi</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zsi</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Žana Šikić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Žana Šikić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zsl</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zsl</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zorica Slivnjak</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zorica Slivnjak</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Nabava</td>
  Dodano: <td width="222">22.7.2020. promjena prezimena (vidi: zpi)</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: <tr> Nepromijenjeno: <tr>
Nepromijenjeno: <td width="158">zvd</td> Nepromijenjeno: <td width="158">zvd</td>
Nepromijenjeno: <td width="224">Zoran Vidić</td> Nepromijenjeno: <td width="224">Zoran Vidić</td>
Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td> Nepromijenjeno: <td width="222">Sadržajna obrada</td>
Nepromijenjeno: </tr> Nepromijenjeno: </tr>
Nepromijenjeno: </tbody> Nepromijenjeno: </tbody>
Nepromijenjeno: </table> Nepromijenjeno: </table>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <hr /> Nepromijenjeno: <hr />
Nepromijenjeno: <strong>Povezani dokument:</strong> Nepromijenjeno: <strong>Povezani dokument:</strong>
Nepromijenjeno: <ul> Nepromijenjeno: <ul>
Nepromijenjeno: <li><a href="http:// buki.nsk.hr/primjena-polja- 998-u-bibliografskim- normativnim- i-zapisima-o- posjedovanju- u-bazama-nsk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Primjena polja 998 u bazama NSK</a></li> Nepromijenjeno: <li><a href="http:// buki.nsk.hr/primjena-polja- 998-u-bibliografskim- normativnim- i-zapisima-o- posjedovanju- u-bazama-nsk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Primjena polja 998 u bazama NSK</a></li>
Nepromijenjeno: </ul> Nepromijenjeno: </ul>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;

Napomena: Mogući su dodani razmaci u usporedne tekstove radi bolje prikaza.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *