Polja 020, 022 i polja za povezivanje 76X-78X, potpolje |z (međunarodni standardni knjižni broj)

Polja 020, 022 i polja za povezivanje 76X-78X, potpolje |z (međunarodni standardni knjižni broj)

Sažetak:  Način navođenja polja 020, 022 i polja za povezivanje 76X-78X

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 13. veljače 2017.

Dokument: Polja 020, 022 i polja za povezivanje 76X-78X, potpolje |z (međunarodni standardni knjižni broj)

 

Polje 020 – Međunarodni standardni knjižni broj

a) Način navođenja ISBN-a (NSK i knjižnice ZAG-a)

ISBN upisivati u polje 020 |a bez crtica (kao do sada)

 

b) Potpolje |q – kvalifikator (kratko objašnjenje koje se odnosi na broj zabilježen u potpolju |a ili potpolju |z) (NSK i knjižnice ZAG-a)

Potpolje  |q  koristi se uz potpolje |a prema potrebi (npr. kao razlikovni element, napomena da se radi o ispravnom ISBN-u kad je na jedinici građe naveden pogrešan ili sl.)

Način bilježenja: sva objašnjenja koja se odnose na potpolje |a  navoditi u potpolju |q, u ručno upisanim okruglim zagradama.

 

Primjeri:

020 ## |a 0844409809

|q (Library of Congress)

020 ##|a 0660177714

|q (National Library of Canada)

020## |a  9780844409809

|q (meki uvez)

020## |a  9780660177714

|q (ispravljeno)

 

Više objašnjenja:

Ako se uz neki ISBN javlja više objašnjenja (npr. nakladnik i meki uvez), unose se sva potrebna objašnjenja u ponovljiva potpolja |q, svaki u svoju okruglu zagradu (odstupanje od objedinjenog ISBD-a gdje se objašnjenja navode zajedno).

Više objašnjenja navodi se sljedećim redoslijedom:

  1. Naziv nakladnika
  2. Oblik (partitura, dionica)
  3. Uvez (cjelina, komplet, svezak1, 2, 3; dio 1, 2,3 , partitura, dionica)
  4. Medij (online, tisak, CD-ROM)
  5. Format medija (PDF, HTML)
  6. Ostalo (npr. ispravljeno ISBN-10, ISMN-10, ISBN-13, ISMN-13)

 

Primjer:

020## |a  9780844409809

|q (Springer)

|q (tvrdi uvez)

 

c) Potpolje|z (NSK i knjižnice ZAG-a)

Uz potpolje |z (Poništeni/nevažeći ISBN) u polju 020 nije potrebno koristiti objašnjenje u potpolju |q za podatak o pogrešnom ISBN-u (redundantno).

Primjer:

020## |z  9780844409890

a ne

020## |z  9780844409890

|q (pogrešno)

d) Potpolje |c (NSK i knjižnice ZAG-a)

 

U potpolju |c navodi se cijena prema normi ISO 4217:2005 (Kodovi za prikaz valuta i novca). Valuta se navodi ispred cijene.

Podatak se unosi za svu Croaticu koja ima otisnutu cijenu.

Primjer: 020##|c HRK 99,00

 

e) ISBN-10 (NSK i knjižnice ZAG-a)

Kada je na jedinici građe naveden deseteroznamenkasti ISBN (ISBN-10) kao takav se navodi i u potpolju|a i ne smije se mijenjati; upisuje se bez crtica, kvalifikatori kao i kod ISBN-13.

Na jedinicama građe koje sadrže 10-znamenkasti ISBN i 13-znamenkasti EAN (bar kod),  u polje 020 obavezno unositi 10-znamenkasti ISBN.

 

f) ISBN-10 i ISBN-13 (NSK i knjižnice ZAG-a)

Kada je na jedinici građe naveden i deseteroznamenkasti ISBN (ISBN-10) i trinaesteroznamenkasti ISBN (ISBN-13), upisuju se oba ISBN-a u ponovljena polja 020, potpolje |a.

 

g) Način navođenja ispravnog i pogrešno otisnutog ISBN-a (različito NSK i ZAG)

020 ## |a Međunarodni standardni knjižni broj (NP)

020 ## |z Poništeni/nevažeći ISBN broj (P)

(sadržaj potpolja|z: ISBN može poništiti nakladnik, može biti pogrešno strukturiran, neispravno naveden na jedinici građe (manjak ili višak znamenki, slova i tsl.  ili kao duplikat već postojećeg dodijeljenog broja)

 

NSK:

Osim ISBN-a koji je otisnut na publikaciji (točnog |a ili pogrešnog |z) NSK je dužna, u slučaju kada se radi o pogrešnom ISBN-u na jedinici građe koja pripada croatici, i kada je to moguće, rekonstruirati i navesti i točan ISBN.

 

ZAG i strane jedinice građe u NSK:

U zapisima knjižnica ZAG-a i zapisima za strane jedinice građe obrađene u NSK, ispravljeni ISBN s potpoljem |q i objašnjenjem (ispravljeno), odnosno potpolja |z (Pogrešan/nevažeći ISBN) navode se samo u slučajevima kada je ispravljeni odnosno pogrešan broj moguće nedvosmisleno utvrditi na jedinici građe ili u odgovarajućim izvorima podataka (baze, katalozi…).

 

h) Ako je više ISBN-ova povezano s jednom jedinicom građe, polje 020 se ponavlja (npr. različiti nakladnici ili ISBN-13 i ISBN-10 na istoj jedinici građe).

Način navođenja (jednak za NSK i knjižnice ZAG-a):

Za više točnih ISBN-ova koji se odnose na istu jedinicu građe:

020  ## |a (NP)

|q (P)

020  ## |a (NP)

|q (P)

 

020 ## |a 0844409809

|q (Library of Congress)

020 ##|a 0660177714

|q (National Library of Canada)

 

020##|a 9780844409809

020##|a 0844409806

 

i) Svi podaci koji se odnose na jedan ISBN unose se u isto polje 020.

Za ispravljen ISBN (NSK za hrvatske ISBN-ove obavezno; ostali ISBN-ovi i ZAG samo u slučajevima kada je ispravljeni broj moguće nedvosmisleno utvrditi):

020  ## |a (NP)

|q (ispravljeno) (P)

|z (P)

 

020## |a  9780844409809

|q (Springer)

|q (meki uvez)

 

Za točan i poništen/nevažeći  ISBN (ISBN-ove) koji se odnose na istu jedinicu građe:

020  ## |a (NP)

|z (P)

 

Za poništen/nevažeći ISBN kada nije moguće rekonstruirati točan ISBN ili kada točan ISBN ne postoji:

020 ## |z (P)

 

Prikaz na webu

Na webu prikazati sadržaj potpolja |q iza broja na koji se odnosi; sadržaj potpolja |z prikazati kao konstantu prikaza (tekst) Poništen/nevažeći ISBN.

 


Polja za povezivanje 76X-78X, potpolje |z (međunarodni standardni knjižni broj)

Uz polje 020 donesena je odluka o načinu navođenja ISBN-a u poljima za povezivanje 765, 767, 770, 772, 773, 774, 775, 776, 780, 885, 786, 787,  potpolje |z (međunarodni standardni knjižni broj):

ISBN se bilježi na isti način kao i u polju 020, bez upisivanja crtica:

 

020##|a 0256261164

7701#|z 0073654671

 

020##|a 9780844409809

7750#|z 9780844409111

 


 

022 Međunarodni standardni broj serijske publikacije (P)

Nema izmjena, unosi se kao i do sada (jednak za NSK i knjižnice ZAG-a).

Način navođenja ispravnih, pogrešnih i poništenih ISSN-ova:

 

|a  ISSN  (NP)

Primjer: 022 0# |a 1234-1231

|l ISSN-L (NP)

Primjer:

022 0# |a 1234-1231

|l 1234-1231

|m poništen ISSN-L (NP)

Primjer:

022 0# |a 1560-1560

|l 1234-1234

|m 1560-1569

|y pogrešan ISSN (P) – svaki pogrešan ISSN navodi se u ponovljivo potpolje |y

Primjer:

022 0# |a 1234-1231

|y 1234-1321

 

|z poništen ISSN (P) – svaki poništen ISSN navodi se u ponovljivo potpolje |z

Primjer:

022 0# |a 1234-1231

|z 0034-1231

 

 

Prijašnje verzije članka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *