Registracija Sistemsko knjižničarstvo 2023

Sistemsko knjižničarstvo 2023.
Digitalna transformacija
hibridna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

7. otvorena konferencija korisnika Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

12. prosinca 2023.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, Hrvatska


Program

Registracija

Kontakt

Pratite nas


Registracija sudjelovanja

Prijava izlaganja i sudjelovanja na stručnom skupu
Sistemsko knjižničarstvo 2023.: Digitalna transformacija
  • Upištite titulu, ime i prezime
  • Naziv institucije zaposlenja
    Molimo označite vrstu sudjelovanja na konferenciji Sistemsko knjižničarstvo 2023.
  • Obrazac za prijavu sažetka rada na konferenciji dostupan je na adresi: http://buki.nsk.hr/wp-content/uploads/2023/11/abstract_template-2023.doc