Sistemsko knjižničarstvo 2022.

Sistemsko knjižničarstvo 2022.
Platforme knjižničnih usluga

Hibridna konferencija

 

6. otvorena konferencija korisnika Integriranoga knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokoga obrazovanja

16. prosinca 2022.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, Hrvatska


Program

Registracija

Kontakt

Pratite nas

Hibridna konferencija pod nazivom „Sistemsko knjižničarstvo 2022.: Platforme knjižničnih usluga“ održat će se 16. prosinca 2022. Konferenciju organizira Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, a namijenjena je informacijskim stručnjacima te knjižničarima iz svih vrsta knjižnica neovisno o knjižničnom programu u upotrebi ili stupnju automatizacije i informatizacije poslovanja samih knjižnica.

Konferencija “Sistemsko knjižničarstvo” bavi se područjem razvoja i primjene informacijskih sustava te segmentom digitalne transformacije knjižnica i baštinskih ustanova. Konferencija naglašava važnost primjene interdisciplinarnog i međudisciplinarnog pristupa obradi tema iz područja razvoja informacijskih sustava, upravljanja znanjem, razvojem i primjenom informacijskih sustava u kontekstu baštinskih ustanova. Cilj konferencije je usvajanje novih znanja i ideja, razmjena mišljenja i iskustava te prezentacija znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata i programa, održavanje radionica i prezentacija programa i usluga iz područja primjene informacijskih sustava i procesa digitalne transformacije u segmentu baštinskih ustanova. Konferencija je namijenjena podjednako stručnjacima praktičarima, ali i znanstvenicima iz područja knjižnične znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, informatike te drugih znanstvenih polja, a posebno se vrednuje interdisciplinarni pristup obradi tema te suradnja među predavačima.

Tema ovogodišnje konferencije pod nazivom „Platforme knjižničnih usluga“ aktualizira pitanja razvoja narednih generacija knjižničnih sustava, interoperabilnosti informacijskih sustava, primjene standarda u informacijskom području, umrežavanja knjižnica, povezivanja informacijskih sustava, razvojnih aspekata formata za obradu znanja, objave povezanih podataka, razvoja metapodatkovnih standarda i ontologija, razvoja i primjene semantičke infrastrukture te ponovne uporabe podataka.

Predložene teme stručnog skupa:

 • platforme knjižničnih usluga: objedinjeno pretraživanje tiskane, elektroničke i digitalne građe, značajke naredne generacije integriranih knjižničnih sustava, servisi otkrivanja informacija (discovery service), digitalni repozitoriji, API, distribuirani informacijski sustavi, tehnologija ulančanih blokova, web3
 • razvoj formata: razvoj i ažuriranje formata, prevođenje metapodataka (metadata crossover), konverzija, povezani podatci, sheme metapodataka, razvoj i primjena ontologija, interoperabilnost, BIBFRAME
 • povezivanje, razmjena, dijeljenje i ponovna uporaba podataka: podatkovna pismenost, veliki podatci, istraživački podatci, povezani podatci, otvoreni podatci, digitalna analiza, vizualizacija podataka, strojno učenje, suradnja u području digitalne humanistike
 • digitalna transformacija: sistemsko knjižničarstvo, uklopljeno knjižničarstvo, proširena i virtualna stvarnost (AV & VR), Internet stvari (IoT) i baštinske ustanove,

 

Važni datumi:

 • Dostava sažetaka radova: 1. prosinca 2022.
 • Objava programa: 5. prosinca 2022.
 • Datum održavanja skupa: 16. prosinca 2022.

 

Svi radovi i prezentacije sa stručnog skupa bit će dostupni u otvorenom pristupu ili pod Creative Commons licencom (CC BY 3.0 HR).

Radovi sa skupa bit će objavljeni u recenziranom zborniku radova po završetku stručnog skupa.

Program stručnog skupa utvrđuje programski odbor temeljem pristiglih prijedloga sudjelovanja na skupu.

 

Prihvatljivi formati i kategorije sudjelovanja na skupu:

 • izlaganje u trajanju do 15 minuta
 • prezentacije programa i usluga u trajanju do 25 minuta
 • radionice u trajanju do 60 minuta
 • postersko izlaganje u trajanju do 5 minuta

 

Prijave izlaganja, oblikovane prema predlošku, mogu se poslati do 1. prosinca 2022. putem online obrasca Registracije.

 

Organizator skupa: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Skup se organizira uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske