Organizacijski odbor 2019

Sistemsko knjižničarstvo 2019.
Distribuirani knjižnični informacijski sustavi i integrirane usluge

4. godišnja otvorena konferencija korisnika Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

17. prosinca 2019.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

 


Program

Registracija

Kontakt

Pratite nas


Organizacijski odbor

Datum održavanja skupa: 17. prosinca 2019.

Mjesto održavanja: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Kontakt: dr. sc. Dijana Machala

Tel. +385 01 6164 005
Fax. +385 01 6164 186

Stručni skup održava se bez kotizacije

 

 

Svi radovi i prezentacije sa stručnog skupa bit će dostupni u otvorenom pristupu ili pod Creative Commons licencom (CC BY 3.0 HR).

Radovi sa skupa bit će objavljeni u recenziranom zborniku radova po završetku stručnog skupa.

Program stručnog skupa utvrđuje programski odbor temeljem pristiglih prijedloga sudjelovanja na skupu.

 

Organizacijski odbor

Dr. sc. Dijana Machala, predsjednica Organizacijskog i Programskog odbora

Dr. sc. Tatijana Petrić

Dr. sc. Tinka Katić

Tanja Buzina, prof.

Dr. sc. Zagorka Majstorović

Marko Orešković, dipl. inf.

Maja Priselac

 

Programski odbor:

Dr. sc. Dijana Machala

Tanja Buzina, prof.

Dr. sc. Ana Vukadin

Dr. sc. Lobel Machala

Dr. sc. Vesna Golubović

Marko Orešković, dipl. inf.

Dr. sc. Tamara Krajna, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Helena Markulin, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mr. sc. Tomislav Murati, Hrvatsko katoličko sveučilište

Višnja Novosel, prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Marijana Glavica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Branka Marjanović, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

 

 

 

Organizator skupa: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Skup se organizira uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske