Sudionici

1 Sanja Lapiš, magistra informatologije (Stručno osposobljavanje)

Središnja geografska knjižnica, Geografski odsjek,  Prirodoslovno-matematički fakultet

sudionik skupa bez izlaganja

2 Lina Šojat, dipl. knjiž.

Institut za povijest umjetnosti, knjižnica

Sudionik skupa bez izlaganja

3 Branka Maravić, dipl. knjižničar

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

4 Tamara Marija Seme, mag. Knjižničarstva

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Sudionik skupa bez izlaganja

5 Ana Strinavić, diplomirani knjižničar

Poliklikina za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG

Sudionik skupa bez izlaganja

6 Zdenka Kuri, Dipl. knjižničar

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja kemijska knjižnica

Sudionik skupa bez izlaganja

7 Irena Martinović, prof., Dipl. knjižničar

Knjižnica Filozofskog fakulteta

Sudionik skupa bez izlaganja

8 Berislav Čović, Dipl. knjižničar

Filozofski fakultet u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

9 Greta Šimičević Pavlović, diplomirani knjižničar

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

10 Sanja Kovačević, Dipl. knjižničarka

Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

11 Mila Maršič, Diplomirani knjižničar

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Zbirka za anglistiku)

Sudionik skupa bez izlaganja

12 Ljiljana Jertec, Diplomirani knjižničar

Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar (Srce)

Predavač

13 Alen Vodopijevec

Institut Ruđer Bošković

Predavač

14 Palma Dizdarević, magistra bibliotekarstva

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

15 Željka Salopek

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

16 Lana Zrnić, dipl.fil. i bib

Filozofski fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

17 Gordana Ramljak, Voditeljica Središnje knjižnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Sudionik skupa bez izlaganja

18 mr.sc. Jasna Dravec Braun, voditeljica knjižnice

Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek

Sudionik skupa bez izlaganja

19 dr.sc. Grozdana Sirotić, knjižničarski savjetnik

Središnja biološka knjižnica, Biološki odsjek, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

20 Jasmina Sočo, predmetni knjižničar za Zbirku za zapadnu slavistiku

Filozofski fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

21 Iva Melinščak Zlodi, dipl. bibl.

Filozofski fakultet u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

22 Tea Jerić-Zanini, dipl. knjižničar

Akademija dramske umjetnosti

Sudionik skupa bez izlaganja

23 Irena Kranjec, viša knjižničarka

Filozofski fakultet

Predavač

24 Đurđica Čubranić, prof., bibliotekar

Knjižnica “Juraj Habdelić” – Fakultet filozofije i religijskih znanosti (ex Filozofski fakultet Družbe Isusove)

Sudionik skupa bez izlaganja

25 Anamarija Starčević Štambuk, viša knjižničarka, voditeljica knjižnice

Institut za etnologiju i folkloristiku

Sudionik skupa bez izlaganja

26 Željka Radovinović, Dr.sc., viša knjižničarka, voditeljica knjižnice

Muzička akademija u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

27 Anđela Hodžić, prof.,knjižničar

KONČAR – Institut za elektrotehniku

Sudionik skupa bez izlaganja

28 Silvio Lebinac, Diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

29 dr. sc. Aleksandra Pikić, Savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice na razini sveučilišne matične knjižnice

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

30 Petra Januška, pomoćni knjižničar

sveučilišna knjižnica u Splitu

Sudionik skupa bez izlaganja

31 Ida Čošić, pomoćni knjižničar

Sveučilišna knjižnica u Splitu

Sudionik skupa bez izlaganja

32 Dubravka Luić-Vudrag, Voditeljica Zbirke periodike

Filozofski fakultet, Knjižnica

Sudionik skupa bez izlaganja

33 Danica Vujičić, Voditeljica Središnje geološke knjižnice

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

34 Renata Stojaković, diplomirani knjižničar, voditelj knjižnice

Hrvatski šumarski institut

Sudionik skupa bez izlaganja

35 Marijana Glavica, sistemska knjižničarka

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predavač

36 Sanja Vujnović, Voditeljica knjižnice Metalurškog fakulteta

Metalurški fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

37 Silvana Brozović

sistemski knjižničar

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski Fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

38 Mr.sc. Maja Panian Selimić, Diplomirani knjižničar

Ekonomski fakultet – Zagreb

Sudionik skupa bez izlaganja

39 Hrvoje Brozović, programer

VIVa Info d.o.o.

Sudionik skupa bez izlaganja

40 Ružica Bešlić Grbešić, Voditeljica knjižnice Hrvatskih studija

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

41 Iva Ćalić, diplomirani knjižničar

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

42 Marija Prlić, prof. i dipl. knjiž.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

43 Rajka Gjurković Govorčin, voditelj Knjižnice Božidara Adžije

Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica Božidara Adžije

Sudionik skupa bez izlaganja

Predavač

44 Lidija Jurić Vukadin, prof., dipl. knjižničar, viši knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

Postersko izlaganje

45 Katarina Tuškan, Diplomirana knjižničarka

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Voditelj/suradnik radionice

46 Suzana Dimovski, Viša knjižničarka

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Voditelj/suradnik radionice

47 Goranka Mitrović, Viša knjižničarka

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

48 Tanja Buzina, Knjižničarska savjetnica

NSK

Predavač

49 Sandra Maričković, dipl.pol., Knjižničarka

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

50 Andreja Tominac, prof., Viša knjižničarka

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

51 Lana Lončarić, mag. bibl. et mag. philol. angl., Diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

52 Vesna Hodak, prof., knjiž. savjetnica, Koordinator Obrade omeđene građe

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

53 Tatjana Kovač, knjižničar

Učiteljski fakultet Odsjek u Čakovcu

Sudionik skupa bez izlaganja

54 Ana Lukin Šimunek, dipl.knjižničar

Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

55 Vlado Kurelec

VIVa Info d.o.o

Sudionik skupa bez izlaganja

56 Marin Juraga, Redaktor predmetnog kataloga KGZ-a

Knjižnice grada Zagreba

Sudionik skupa bez izlaganja

57 Lidija Jurić Vukadin, viši knjižničar

NSK

Predavač

58 Milka Vujanić, voditeljica knjižnice

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

59 Andrea Rendulić, diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Postersko izlaganje

60 Vesna Mravunac, diplomirani bibliotekar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

61 Sandra Perić, prof., dipl. knjiž., dipl. knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

62 Alma Lušetić, voditeljica Odsjeka knjižnica HVU-a, HVU “Dr. Franjo Tuđman

Sudionik skupa bez izlaganja

63 Lobel Machala, koordinator izrade nacionalnih bibliografija

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

64 Antonija Brodarec, Viši stručni savjetnik – diplomirani knjižničar

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Sudionik skupa bez izlaganja

65 Jelena Paurić, diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

66 Ana Babić, mag. bibl., diplomirani knjižničar

Središnja medicinska knjižnica (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sudionik skupa bez izlaganja

67 Ivan Jelić

Knjižnice grada Zagreba

Predavač

68 Jelena Bolkovac, diplomirana knjižničarka

Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb

Predavač

69 Ivana Majer, diplomirani knjižničar

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnja medicinska knjižnica

Postersko izlaganje

70 Anita Marin, Diplomirani bibliotekar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Postersko izlaganje

71 Vesna Vlašić Jurić, viša knjižničarka u Grafičkoj zbirci

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

72 Ivan Kapec, diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

73 Krunoslav Peter

Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar

Predavač

74 Ivona Milovanović, Diplomirana knjižničarka

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

75 Boris Bosančić,

Filozofski fakultet u Osijeku

Predavač

76 Ivana Čadovska, Diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

77 Dr. sc. Irena Galić Bešker, Knjižničarska savjetnica, koordinatorica Zbirke rukopisa i starih knjiga

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

78 Kluk Giunio, Pomoćnik ravnateljice za informatizaciju

Knjižnice grada Zagreba

Predavač

79 Ivan Miočić, Mag. bibl.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

80 Jakov M. Vežić, mag. bibl., Stažist

Sveučilišna knjižnica Sveučilišta u Zadru

Predavač

81 dr. sc. Ana Vukadin, viši knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

82 Elia Ekinović Micak

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

83 Annemari Štimac, Viši stručni savjetnik za knjižnične poslove

Sudionik skupa bez izlaganja

84 Leonardo Markulić, voditelj Knjižnice HVU-a Zadar

Sudionik skupa bez izlaganja

85 Maja Marković, voditeljica Knjižnice HVU-a Split

HVU “Dr. Franjo Tuđman

Sudionik skupa bez izlaganja

86 Stanislava Mach, voditeljica Knjižnice Zagreb

HVU “Dr. Franjo Tuđman”

Sudionik skupa bez izlaganja

87 Danica Crnobrnja, mag.knjižnič.

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA

Sudionik skupa bez izlaganja

88 dr. sc. Vesna Špac, voditelj knjižnice

Veterinarski fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

89 Aleksandra Adžić

Sonja Šuković, viši dipl. bibliotekar

Narodna biblioteka “Stevan Sremac” Niš

Predavač

90 Lovorka Čaja, Pomoćni knjižničar

Institut Ruđer Bošković

Sudionik skupa bez izlaganja

91 Roko Pešić, dipl. bibliotekar

NSK

Sudionik skupa bez izlaganja

92 Hana Marčetić

KGZ

Sudionik skupa bez izlaganja

93 Bernarda Kos, Viša knjižničarka

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

94 Nina Jelača, magistra bibliotekarstva

Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

95 Radovan Vrana

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

96 Violeta Lukač, prof. i dipl. knjižničar, stručni suradnik knjižničar

OŠ Trnovec

Sudionik skupa bez izlaganja

97 Nataša Dragojević, viši knjižničar u odjelu nabava i izgradnja zbirki

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Sudionik skupa bez izlaganja

98 Višnja Novosel, mag. bibl.

Filozofski fakultet, Knjižnica

Sudionik skupa bez izlaganja

99 Zrinka Radašević, dipl. knjižničar

Institut za etnologiju i folkloristiku

Sudionik skupa bez izlaganja

100 MIRNA V. MURATI, prof., dipl. bibliotekar

INSTITUT DRUŠTVENIH ZNANOSTI IVO PILAR

Sudionik skupa bez izlaganja

101 Berislav Čović,            Dipl. knjižničar

Filozofski fakultet u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

102 Tatjana Mihalić, knjižničarska savjetnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

103 Vesna Borić, voditeljica knjižnice

Stomatološki fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

104 Ivančica Đukec Kero,

voditeljica Matične službe i pomoćnica ravnateljice za razvoj struke

Knjižnice grada Zagreba

Sudionik skupa bez izlaganja

105 Maja Bodiš, Suradnica za opremanje i izgradnju

Knjižnice grada Zagreba

Sudionik skupa bez izlaganja

106 Jasenka Pleško, Koordinator sadržajne obrade

Knjižnice grada Zagreba, Gradska knjižnica

Sudionik skupa bez izlaganja

107 Tomislav Silić, mag. bibl.

KGZ – Knjižnica Augusta Cesarca

Sudionik skupa bez izlaganja

108 Nadica Avakumovć, Voditeljica INDOK odjela

KONČAR – Institut za elektrotehniku

Sudionik skupa bez izlaganja

109 Vesna Golubović, Rukovoditeljica Odjela nabava i izgradnja zbirki

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Predavač

110 Sanja Grakalić Plenković, dr. sc., voditeljica knjižnice

Veleučilište u Rijeci

Sudionik skupa bez izlaganja

111 Iva Morandini Ćavarović, Diplomirani knjižničar / Pomoćni knjižničar

Knjižnica Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

112 Mateja Zuzjak, magistra informatologije

Osnovna škola Odra

Sudionik skupa bez izlaganja

113 Tajana Meštrović, stručni suradnik

Šumarski fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

114 Gordana Stubičan Ladešić, prof., dipl. knjižničar

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek

Sudionik skupa bez izlaganja

115 Iva Čizmin, pomoćna knjižničarka

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek

Sudionik skupa bez izlaganja

116 Biserka Grečl, stručni savjetnik – predmetni specijalist

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

117 Mila Telenta-Tomljenović, Prof. – predmetni specijalist za humanistiku

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

118 Marija Pipp

Knjižnice grada Zagreba

Sudionik skupa bez izlaganja

119 Martina Đurđek Stričević, Dipl. knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Postersko izlaganje

120 Mirjam Lopina, dipl. bibliotekar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Postersko izlaganje

121 Marina Igrec, diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Postersko izlaganje

122 Dalija Horaček, diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Postersko izlaganje

123 Ivančica Rosner, knjižničar

Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin

Sudionik skupa bez izlaganja

124 Lucija Martinić, diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

125 Ljiljana Bajs, voditeljica Središnje geografske knjižnice

Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek

Sudionik skupa bez izlaganja

126 Davor Jokić, diplomirani knjižničar, voditelj knjižnice

Tekstilno-tehnološki fakultet

Sudionik skupa bez izlaganja

127 Irena Pilaš, mr. sc.

knjižničarska savjetnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

128 Mladenka Bekavac, Voditeljica Indok – Knjižnice

Klinička bolnica “Sveti duh”

Sudionik skupa bez izlaganja

129 Lucija Martina Vežić, knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

130 Marina Zorić, diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

131 Inga Vuljanko Desnica, prof., mag. bibl.
Knjižnica Kliničke bolnice “Merkur”

Sudionik skupa bez izlaganja

132 Josip Šebalj, mag. informatologije

Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Sudionik skupa bez izlaganja

133 Diana Polanski, voditelj Odjela za katalogizaciju, viši knjižničar
Knjižnice Grada Zagreba

Sudionik skupa bez izlaganja

134 Kristina Romić, diplomirani knjižničar
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

135 Ines Brenko, Voditeljica knjiznice DAZG-a

Drzavni arhiv u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

136 Nikola Dubović, diplomirani knjižničar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

137 Martina Jurčić, dipl. knjižničar

Hrvatski institut za povijest

Sudionik skupa bez izlaganja

138 Darija Pancirov, Voditeljica knjižnice Hrvatskog instituta za povijest

Hrvatski institut za povijest

Sudionik skupa bez izlaganja

139 Ines Brenko, Prof.,

Voditeljica knjiznice DAZG-a

Drzavni arhiv u Zagrebu

Sudionik skupa bez izlaganja

  *Zadnji prijavljen s 27.11.2017. u 15.30 sati