Konferencija 2018

Sistemsko knjižničarstvo 2018.
Knjižnični informacijski sustavi i formati:
prema postMARC okruženju

 

3. godišnja otvorena konferencija korisnika Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

3. i 4. prosinca 2018.
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, Hrvatska

 


 

 

 

Program

Registracija

Knjiga sažetaka

Organizacija

Pratite novosti!

 

Konferencija pod nazivom „Sistemsko knjižničarstvo: Knjižnični informacijski sustavi i formati: prema postMARC okruženju“ održat će se od 3.-4. prosinca 2018. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Konferencija je namijenjena informacijskim stručnjacima te knjižničarima iz svih vrsta knjižnica neovisno o knjižničnom programu u upotrebi ili stupnju automatizacije i informatizacije poslovanja samih knjižnica.

Konferencija “Sistemsko knjižničarstvo: Knjižnični informacijski sustavi i formati: prema postMARC okruženju” bavi se područjem razvoja i primjene informacijskih sustava te segmentom digitalne transformacije knjižnica i baštinskih ustanova. Konferencija naglašava važnost primjene interdisciplinarnog i transdisciplinarnog pristupa obradi tema iz područja razvoja informacijskih sustava, upravljanja znanjem, razvojem i primjenom informacijskih sustava u kontekstu baštinskih ustanova. Cilj konferencije je usvajanje novih znanja i ideja, razmjena mišljenja i iskustava te prezentacija znanstvenih i stručnih istraživačkih projekata i programa, održavanje radionica i prezentacija programa i usluga iz područja primjene informacijskih sustava i procesa digitalne transformacije u segmentu baštinskih ustanova. Konferencija je namijenjena podjednako stručnjacima praktičarima ali i znanstvenicima iz područja knjižnične znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, informatike te drugih znanstvenih područja, a posebno se vrednuje interdisciplinarni te transdisciplinarni pristup obradi tema te suradnji među predavačima.

Tema ovogodišnje konferencije, pod nazivom „Knjižnični informacijski sustavi i formati: prema postMARC okruženju“, aktualizira pitanja razvoja i perspektive knjižničnih formata za obradu znanja, sustava za razvoj izvornih povezanih podataka, razvoja metapodatkovnih standarda i ontologija, razvoja i primjene semantičke infrastrukture, ponovne uporabe baštinskih podataka.

 

Predložene teme stručnog skupa:

 • knjižnični informacijski sustavi i programi: razvoj knjižničnih sustava i programa, sustavi za pronalaženje informacija (discovery), repozitoriji, API, distribuirani informacijski sustavi
 • razvoj formata: razvoj i ažuriranje formata, prevođenje metapodataka (metadata crossover), konverzija, izvorni povezani podatci, sheme metapodataka, razvoj i primjena ontologija, interoperabilnost, Bibframe
 • povezivanje, razmjena, dijeljenje i ponovna uporaba baštinskih podataka: podatkovna pismenost, veliki podatci, istraživački podatci, povezani podatci, otvoreni podatci, digitalna analiza, vizualizacija podataka, mašinsko učenje, duboko učenje, suradnja u području digitalne humanistike
 • digitalna transformacija: sistemsko knjižničarstvo, uklopljeno knjižničarstvo, pametne knjižnice i knjižnične usluge, unaprijeđena i virtualna stvarnost (AV & VR), Internet stvari (IoT) i baštinske ustanove, digitalno transformirano pretraživanje, BYOD pristup

 

Važni datumi:

 • Dostava sažetaka radova: 5. listopad 2018. pruženi rok: 5. studeni 2018.
 • Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 5. studeni 2018. 20. studeni 2018.
 • Datum održavanja skupa: 3.-4. prosinca 2018.

 

Svi radovi i prezentacije sa stručnog skupa bit će dostupni u otvorenom pristupu ili pod Creative Commons licencom (CC BY 3.0 HR).

Radovi sa skupa bit će objavljeni u recenziranom zborniku radova po završetku stručnog skupa.

Rok za predaju cjelovitih radova za zbornik radova je 31. ožujak 2019.

Program stručnog skupa utvrđuje programski odbor temeljem pristiglih prijedloga sudjelovanja na skupu.

 

Prihvatljivi formati i kategorije sudjelovanja na skupu:

 • Izlaganja u trajanju oko 15 minuta uz dodatno vrijeme za raspravu
 • Radionice u trajanju od 30 minuta
 • Prezentacije programa i usluga u trajanju od 10 minuta
 • Posterska izlaganja u trajanju od 5 minuta

 

Sažetke radova potrebno je poslati u priloženom obrascu do 5. studenoga 2018. putem Registracije.

 

Organizator skupa: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Skup se organizira uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske