Jedinstveni stvarni naslov u polju 240

Jedinstveni stvarni naslov u polju 240

 

Sažetak:  Upotreba jedinstvnog stvarnog naslova u polju 240.

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 24. siječnja 2019.

Dokument: Jedinstveni stvarni naslov

 

Jedinstveni stvarni naslov djela obavezno se unosi u polje 240 za sva djela koja imaju autora (tj. bibliografski zapis sadrži polje 100, 110 ili 111).

Jedinstveni stvarni naslov navodi se bez obzira ima li djelo više izdanja ili je objavljeno u samo jednom izdanju.

Polje 240 ne koristi se za jedinstvene stvarne naslove anonimnih djela. Jedinstveni stvarni naslovi anonimnih djela navode se u polju 730 koje se validira iz normativne baze.

Kad je autorsko djelo objavljeno u više dijelova, a svaki dio ima izrazit naslov i za svaki se dio izrađuje bibliografski zapis, u svakom se zapisu u polju 240 navodi pripadajući jedinstveni stvarni naslov.

Jedinstveni stvarni naslov bilježi se prema sljedećim pravilima (vidi PPIAK čl. 17):

  1. Kod prijevoda novovjekovnog djela, kao jedinstveni stvarni naslov uzima se izvorni stvarni naslov tj. stvarni naslov pod kojim je izišlo prvo izdanje na izvornom jeziku.
  2. Kad suvremeno djelo izlazi u novom izdanju s izmijenjenim stvarnim naslovom, kao jedinstveni stvarni naslov se uzima stvarni naslov prvog izdanja.
  3. Za novovjekovno djelo koje je prvi put izišlo pod stvarnim naslovom pisanim starim pravopisom, a djelo je poznato po stvarnom naslovu kasnijeg izdanja ili po uobičajenom stvarnom naslovu, taj se stvarni naslov uzima kao jedinstveni.
  4. Za djelo pisano u starom/srednjem vijeku kao jedinstveni stvarni naslov se uzima naslov pod kojim se djelo u bibliografskim priručnicima najčešće navodi ili se u suvremenim izdanjima najčešće javlja. Prednost se daje izvornom jeziku.
  5. Za starogrčka, bizantska i starija orijentalna djela kao jedinstveni stvarni naslovi se uzimaju uobičajeni latinski stvarni naslovi po kojima su djela poznata.
  6. Za orijentalna djela koja su u pojedinim zemljama poznata po stvarnom naslovu na nacionalnom jeziku, jedinstveni stvarni naslov se uzima na jeziku agencije.
  7. Za sastavni dio ili izvadak koji se izdaje kao samostalna jedinica, jedinstveni je stvarni naslov izvorne cjeline-uz koji se dodaje jedinstveni stvarni naslov poglavlja ili sastavnog dijela ili brojčana oznaka ili opća oznaka izvadak. Ako jedinica sadrži više ulomaka nekog djela uz jedinstveni stvarni naslov izvorne cjeline dodaje se oznaka izbor. Oznake se navode u uglatim zagradama.

 

Indikatori

  1. indikator: 1
  2. indikator: 0-9 (ako jedinstveni stvarni naslov započinje članom ili interpunkcijskim znakom, izbroje se znakovi do prve riječi naslova, a vrijednost umetne na mjesto 2. indikatora)

 

Potpolja

$a  Jedinstveni naslov

$k  Pododrednica za oblik

$l  Jezik djela

 

Redoslijed unošenja potpolja: $a $l $k.

Svako od potpolja $l, $k unosi se u zasebnu uglatu zagradu.

Kratice za jezik u potpolju $l unose se prema: PPIAK, Dodatak VII (Hrvatska).

Između potpolja se ne unose interpunkcijski znakovi, a na kraju zadnjeg potpolja ne unosi se točka osim ako to nije pravopisno opravdano.

 

Primjeri:

041 1# $a ger $h eng

100 1# $a Dickens, Charles $4 aut

240 14 $a The Pickwick papers $l [njem. prijevod]

245 14 $a  Die Pickwickier / $c Charles Dickens.

 

 

041 0# $a hrv

100 1# $a Marulić, Marko $4 aut

240 10 $a Judita

245 10 $a Libar Marca Marula splichianina uchomse usdarsi Istoria sfete vdouice Iudit u versih haruacchi slosena.

 

 

041 0# $a hrv

100 1# $a Brlić-Mažuranić, Ivana $4 aut

240 10 $a Priče iz davnine $k [izbor]

245 10 $a Najljepše priče : $b izbor iz knjige “Priče iz davnine” / $c Ivana Brlić-Mažuranić.

 

 

041 1# $a hrv $h dan

100 1# $a Andersen, Hans Christian $4 aut

240 10 $a Eventyr og Historier $l [hrv. prijevod] $k [izbor]

245 10 $a Andersenove odabrane priče i pripovijesti / $c [Hans Christian Andersen] ; preveo Milan Ogrizović ; opremio Ljubo Babić.

 

Prijašnje verzije članka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *