Identifikatori DOI i URN:NBN u poljima 024 i 856

Identifikatori DOI i URN:NBN u poljima 024 i 856

 

Sažetak: Identifikatori DOI i URN:NBN upisuju se u polja 024 i/ili 856 prema dolje navedenim uputama

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 2. siječnja 2019.

Dokument: Identifikatori DOI i URN:NBN

 


 

DOI

 

DOI (Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta koji može biti dodijeljen bilo kojem fizičkom, digitalnom ili apstraktnom objektu.

DOI može biti dodijeljen različitim vrstama građe (kartografska građa, notirana glazba, knjiga, serijska jedinica građe, poglavlje u knjizi, tablica itd.) na različitim medijima, no u praksi se uglavnom dodjeljuje online jedinicama građe. Prema preporukama nekih DOI agencija, DOI online inačice otiskuje se i na tiskanoj inačici jedinice građe. Svaki DOI može biti prikazan u obliku broja (10.11613/issn.1846-7482) i trajnog URI-ja (https://doi.org/10.11613/issn.1846-7482).


DOI u obliku broja
unosi se u potpolje $a polja 024 s vrijednošću prvog indikatora 7 (izvor naveden u potpolju $2).

U potpolje $2 polja 024 unosi se kôd izvora standardnog identifikatora, upisan malim slovima, bez interpunkcije na kraju potpolja (doi).

U polje 024 unosi se isključivo DOI koji identificira jedinicu građe opisanu u tom zapisu (vrsta, medij, razina granularnosti). Ne unosi se DOI više ili niže razine ili inačice na drugom mediju. DOI dodijeljen medijskoj inačici unosi se u polje 024 zapisa koji opisuje tu medijsku inačicu.


DOI u obliku trajnog URI-ja
(samo za online jedinice građe) unosi se u polje 856 s vrijednošću prvog indikatora 4 i drugog indikatora 0 (kad je zapis izrađen za online jedinicu građe) ili 1 (kad je zapis izrađen za tiskanu jedinicu građe, a za online inačicu ne postoji zaseban zapis).


Napomena:
Na tiskanim jedinicama građe može biti otisnut DOI dodijeljen online jedinici građe, a da to nije jasno naznačeno. U tom slučaju DOI se ne navodi u zapisu za tiskanu jedinice građe.

a) U katalogu se izrađuje zapis za online jedinicu građe; DOI je dodijeljen online jedinici građe

024 7# $a DOI online jedinice građe u obliku broja $2 doi

856 40 $u DOI online jedinice građe u obliku trajnog URI-ja (http://dx.doi.org/…).

Napomena: Kursor se postavi na broj i desnim klikom odabere „kopiraj adresu veze“ ili „kopiraj prečac“ i sl. Veza se kopira u ponovljeno polje 856; u prvom polju 856 je izvorni URL.

Ako za istu jedinicu građe postoji i drugi URI (npr. HRČAK), također se upisuje u ponovljivo polje 856.

Primjer:

FMT    SE

LDR    00000cas#a2200373#ir4500

024 7# $a 10.11613/issn.1846-7482 $2 doi

245 00 $a Biochemia medica : $b časopis Hrvatskog društva medicinskih biokemičara = the journal of Croatian Society of Medical Biochemists / $c glavni i odgovorni urednici Elizabeta Topić, Dubravka Čvorišćec.

856 40 $u http://www.biochemia-medica.com/ $y Biochemia medica

856 40 $u https://doi.org/10.11613/issn.1846-7482

 

856 40 $u http://hrcak.srce.hr/biochemia-medica $y Hrčak

 

b) U katalogu se izrađuje zapis za tiskanu jedinicu građe; DOI je dodijeljen tiskanoj jedinici građe

024 7# $a DOI tiskane jedinice građe u obliku broja $2 doi

856 40 $u [ne upisuje se]

 

c) U katalogu se izrađuje zapis samo za tiskanu jedinicu građe; DOI je dodijeljen samo online jedinici građe

024 7# $a [ne upisuje se] $2 [ne upisuje se]

856 41 $u DOI online jedinice građe u obliku trajnog URI-ja (http://dx.doi.org/…)

Primjer:

FMT    BK

LDR    00000naa#a22######i#4500

024 7# $a [ne upisuje se]

100 1# $a Okić-Djordjević, Ivana

245 10 $a Increased survival after irradiation followed by regeneration of bone marrow stromal cells with a novel thiolbased radioprotector / $c Ivana Okić-Djordjević, Drenka Trivanović, Miloš Jovanović, Marija Ignjatović, Bojana Šećerov, Miloš Mojović, Diana Bugarski, Goran Bačić, Pavle R. Andjus.

773 0# $t Croatian medical journal $x 0353-9504 $g 55 (2014), 1 ; str. 45-49

856 41 $u http://dx.doi.org/10.3325/cmj.2014.55.45

 

 

d) U katalogu se izrađuje zapis samo za tiskanu jedinicu građe; DOI je dodijeljen i tiskanoj i online jedinici građe

024 7# $a DOI tiskane jedinice građe u obliku broja $2 doi

856 41 $u DOI online jedinice građe u obliku trajnog URI-ja (http://dx.doi.org/…)

Primjer:

FMT    BK

LDR    00000nam#a22######i#4500

024 7# $a 10.2867/013963 $2 doi

245 00 $a Investment and investment finance in Europe : $b [2013] / $c [economic editors Atanas Kolev, Tanja Tanayama and Rien Wagenvoort].

260 ## $a Luxembourg : $b European Investment Bank, $c 2013.

856 41 $u https://doi.org/10.2867/745040

 

URN:NBN

URN:NBN (Uniform Resource Name: National Bibliography Number) je jedinstveni i trajni identifikator digitalnih objekata.

U zapisu za online jedinicu građe identifikator URN:NBN unosi se u potpolje $a polja 024 s vrijednošću prvog indikatora 7 (izvor naveden u potpolju $2).

U potpolje $2 polja 024 unosi se kôd izvora standardnog identifikatora, upisan malim slovima, bez interpunkcije na kraju potpolja (urn:nbn).

U polje 024 unosi se isključivo identifikator koji se odnosi na jedinicu građe opisanu u tom zapisu. Ne unosi se URN:NBN inačice na drugom mediju ili sl.

U zapisu za tiskanu jedinicu građe čijoj je inačici na elektroničkom mediju dodijeljen identifikator URN:NBN, a za elektroničku se inačicu ne izrađuje zapis, URN:NBN se unosi u zapis za tiskanu jedinicu građe u polje 856 s vrijednošću prvog indikatora 4 i drugog indikatora 1.

Primjer:

FMT    BK

LDR    00000nam#a22######i#4500

245 10 $a Utjecaj fiskalnih pravila i fiskalnih odbora na razinu transparentnosti i odgovornosti u upravljanju javnim financijama : $b doktorski rad = The impact of fiscal rules and fiscal councils on more responsible and transparent management of public finances : doctoral thesis / $c Sanja Bach ; mentor, supervisor Luka Brkić.

260 ## $a Zagreb, $c 2018.

300 ## $a 448 str. ; $c 30 cm + $e 1 optički disk (CD-R)

856 41$u https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:743192

 

 

Prijašnje verzije članka:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *