Z39.50 protokol za prijenos knjižničnih podataka

Podaci za pristup Z39.50 serveru Kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Pristup  javno dostupnim podacima knjižničnoga kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dostupni su svim knjižnicama koje imaju mogućnost korištenja standardnog protokola Z39.50 za prijenos podataka.   Za ostvarenje prijenosa bibliografskih podataka iz Kataloga NSK putem standardnog protokola Z39.50 koriste se sljedeći podaci: Server address / Adresa server: katalog.nsk.hr Database Name / Naziv baze: NSK01_WEB Port ID / port: 9992 Syntax / […]

EndNote veza sa Katalogom NSK

Povezivanje EndNote aplikacije s Katalogom NSK   Korisnici koji koriste EndNote program za upravljanje bibliografskim referncama mogu koristiti Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice kao izvor bibliografskih podataka putem standardnog protokola Z39.50 za uvoz bibliografskih podataka.   U programu EndNote potrebno je napraviti novu vezu (New Connection):   Za definiranje veze potrebno je unijeti slijedeće podatke: Server address: katalog.nsk.hr Database Name: NSK01_WEB Port ID: 9992 Record Syntax: MARC21 Text: Unicode (UTF-8)   Za korištenje Kataloga NSK […]