Svečanost potpisivanja Sporazuma o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskoga nacionalnoga skupnog kataloga

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU sa zadovoljstvom organizira svečanost potpisivanja Sporazuma o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskoga nacionalnoga skupnog kataloga koja se održala u ponedjeljak 28. svibnja 2018. s početkom u 10 sati u seminarskoj dvorani na polukatu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Sporazum o suradnji na razvoju i održavanju Hrvatskoga nacionalnoga skupnog kataloga sklapa se između Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, Filozofskoga fakulteta […]

Predavanje prof. dr. sc. Gillian Hallam s Tehnološkoga sveučilišta Queensland o informacijskoj i digitalnoj pismenosti

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i Komisija za obrazovanje i stalno stručno usavršavanje Hrvatskoga knjižničarskog društva organizirali su predavanje prof. dr. sc. Gillian Hallam s Tehnološkoga sveučilišta Queensland u Brisbanu u Australiji pod naslovom Je li digitalna disrupcija nova stvarnost? Izgradnja uspješne budućnosti na temeljima informacijske i digitalne pismenosti. Predavanje se održalo u srijedu, 13. rujna 2017. godine u 11 sati u seminarskoj dvorani na polukatu NSK. Predavanju je nazočilo 30-ak sudionika.     […]

Hodogram aktivnosti razvoja skupnog kataloga

Izrađen je prijedlog hodograma uspostave skupnoga kataloga knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Prijedlog definira svrhu i ciljeve skupnoga kataloga, model izrade te tehničke specifikacije informacijske platforme u primjeni. Prijedlog iznosi elemente projektnog planiranja programa uspostave skupnoga kataloga. Hodogram programa uspostave skupnoga kataloga Nacrt prijedloga konzorcijalnog modela suradnje

Z39.50 protokol za prijenos knjižničnih podataka

Podaci za pristup Z39.50 serveru Kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Pristup  javno dostupnim podacima knjižničnoga kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dostupni su svim knjižnicama koje imaju mogućnost korištenja standardnog protokola Z39.50 za prijenos podataka.   Za ostvarenje prijenosa bibliografskih podataka iz Kataloga NSK putem standardnog protokola Z39.50 koriste se sljedeći podaci: Server address / Adresa server: katalog.nsk.hr Database Name / Naziv baze: NSK01_WEB Port ID / port: 9992 Syntax / […]

Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena

Stručni skup: Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena: godišnja otvorena konferencija korisnika integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu u pripremi je organizacije stručnog skupa „Knjižnični podaci: interoperabilnost, povezivanje i razmjena: godišnja otvorena konferencija korisnika integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu“ koji bi se održao u listopadu 2017. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.   Cilj godišnje otvorene konferencije je pokretanje šire […]

BIBFRAME model

Testiranje BIBFRAME modela na setu bibliografskih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu   Prema cilju Strategije NSK 2016-2020 (1.8 Dostupnost građe kroz poticanje interoperabilnosti i razvoja otvorenih knjižničnih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu), u planu je testiranje BIBFRAME modela na setu bibliografskih podataka Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.   Nositeljica incijative BIBFRAME: Bibliographic Framework Initiative je Kongresna knjižnica. Cilj inicijateve je osigurati temelje za razvoj bibliografskog opisa u mrežnom okruženju te […]

Poziv na suradnju u izgradnji skupnog kataloga

Izgradnja skupnog kataloga Integriranog knjižničnog sustava NSK i knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja   Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu uputila je 15. veljače 2017. godine  visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu poziv na suradnju u izgradnji skupnog kataloga knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.   Jedna od temeljnih zakonskih zadaća NSK jest izgradnja skupnog kataloga u cilju osiguranja veće dostupnosti i vidljivosti bibliografskih te normativnih knjižničnih podataka korisnicima knjižnica, racionalizacije poslovanja informacijski […]

Smjernice za izradu skupnog kataloga knjižnica iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

Smjernice za izradu skupnog kataloga integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, visokoškolskih i znanstvenih knjižnica   Preuzmite radnu verziju dokumenta Smjernica za izradu skupnog kataloga   Ulomak iz teksta Smjernica: “Izrada skupnog kataloga Integriranog knjižničnog sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, visokoškolskih i znanstvenih knjižnica sastavni je dio programa uspostave nacionalnog skupnog kataloga. Skrb za izradu skupnih kataloga te nacionalnih baza podataka jedna je od temeljnih zadaća Nacionalne i sveučilišne knjižnice […]

EndNote veza sa Katalogom NSK

Povezivanje EndNote aplikacije s Katalogom NSK   Korisnici koji koriste EndNote program za upravljanje bibliografskim referncama mogu koristiti Katalog Nacionalne i sveučilišne knjižnice kao izvor bibliografskih podataka putem standardnog protokola Z39.50 za uvoz bibliografskih podataka.   U programu EndNote potrebno je napraviti novu vezu (New Connection):   Za definiranje veze potrebno je unijeti slijedeće podatke: Server address: katalog.nsk.hr Database Name: NSK01_WEB Port ID: 9992 Record Syntax: MARC21 Text: Unicode (UTF-8)   Za korištenje Kataloga NSK […]