996 Retrospektivna konverzija

Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Sažetak: Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 26. kolovoza 2020. Dokument:     996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)   U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Indikatori  – nisu određeni; sadrže prazninu (^) Oznake potpolja: $a   Recon (NP) Namjena: Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja […]

Identifikatori DOI i URN:NBN u poljima 024 i 856

Identifikatori DOI i URN:NBN u poljima 024 i 856   Sažetak: Identifikatori DOI i URN:NBN upisuju se u polja 024 i/ili 856 prema dolje navedenim uputama Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 2. siječnja 2019. Dokument: Identifikatori DOI i URN:NBN     DOI   DOI (Digital Object Identifier) je digitalni identifikator objekta koji može biti dodijeljen bilo kojem fizičkom, digitalnom ili apstraktnom objektu. DOI može biti dodijeljen različitim vrstama građe (kartografska građa, […]

Postupak jednorazinskog opisa

Postupak jednorazinskog opisa Sažetak: Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od dijelova koji nemaju izrazite naslove, tj. njihovi naslovi sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju (npr. Dio 1, Vol. 3, CD 1 itd.), izrađuje se jedan bibliografski zapis za cjelinu. Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 18. rujna 2018. Dokument: Postupak jednorazinskog opisa     Kad se višedijelna omeđena jedinica građe sastoji od dijelova koji nemaju izrazite naslove, tj. njihovi […]

Upotreba polja 006

Upotreba polja 006 Sažetak: Način primjene polja 006. Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 11. veljače 2019. Dokument: Upotreba polja 006     Polje 006 (Elementi podataka nepromjenljive duljine – dodatna obilježja građe) koristi se: – u zapisima za građu koja se sastoji od više različitih medija (npr. tiskana knjiga s prilogom na CD-u) kad se za svaki medij ne izrađuje zasebni zapis – u zapisima za građu na elektroničkom mediju (osim […]

Upotreba polja 007

Upotreba polja 007 Sažetak: Polje 007 obavezno je u zapisima za sve vrste građe. Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 11. veljače 2019. Dokument: Upotreba polja 007     Polje 007 obavezno je u zapisima za sve vrste građe. Polje se ne koristi u zapisima za gornje razine višerazinskog opisa, kao niti u zapisima za nakladničke cjeline.  

Kôd za elektroničku građu u 008/23

Kôd za elektroničku građu u 008/23 Sažetak: Definicija elektroničke građe i primjena kodova za oznaku elektroničke građe u polju 008/23 Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 2. siječnja 2019. Dokument: Kôd za elektroničku građu u 008/23     Napomena: Elektroničkom građom (LDR/06=’m’) smatra se građa za čiju je uporabu (pohranu, pristup itd.) nužno računalo. Glazbena, zvučna i vizualna građa koja se može reproducirati putem digitalnih uređaja za reprodukciju (CD player, DVD player, […]

Polja 020, 022 i polja za povezivanje 76X-78X, potpolje |z (međunarodni standardni knjižni broj)

Polja 020, 022 i polja za povezivanje 76X-78X, potpolje |z (međunarodni standardni knjižni broj) Sažetak: Način navođenja polja 020, 022 i polja za povezivanje 76X-78X Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 13. veljače 2017. Dokument: Polja 020, 022 i polja za povezivanje 76X-78X, potpolje |z (međunarodni standardni knjižni broj)   Polje 020 – Međunarodni standardni knjižni broj a) Način navođenja ISBN-a (NSK i knjižnice ZAG-a) ISBN upisivati u polje 020 |a bez […]

Jedinstveni stvarni naslov u polju 240

Jedinstveni stvarni naslov u polju 240   Sažetak: Upotreba jedinstvnog stvarnog naslova u polju 240. Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 24. siječnja 2019. Dokument: Jedinstveni stvarni naslov   Jedinstveni stvarni naslov djela obavezno se unosi u polje 240 za sva djela koja imaju autora (tj. bibliografski zapis sadrži polje 100, 110 ili 111). Jedinstveni stvarni naslov navodi se bez obzira ima li djelo više izdanja ili je objavljeno u samo jednom […]

Datumi u Podatku o naslovu

Datumi u Podatku o naslovu Sažetak: U zbirnom opisu, posebno u opisu ostavština, u polju 245 (Podatak o naslovu) može se koristiti potpolje $f (Uključeni datumi) kako bi se iskazalo razdoblje nastanka građe. Razdoblje se može sastojati od jedne godine ili raspona godina. Raspon godina sadrži prvu i posljednju godinu nastanka građe. Godine se međusobno odjeljuju crticom (bez razmaka). Na kraju brojčane oznake godine ne stavlja se točka. Ispred potpolja je zarez (,$f). Prijedlog izradio: […]

Svojstva elektroničke građe u polju 256

Svojstva elektroničke građe u polju 256 Sažetak: Polje 256 se ne koristi. Podatak o vrsti elektroničke građe (npr. tekst, program, igra itd.) može se navesti u polju 516 (napomena o vrsti računalne datoteke ili podataka).  Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B Datum primjene: 24. siječnja 2019. Dokument: Svojstva elektroničke građe u polju 256   Polje 256 se ne koristi. Podatak o vrsti elektroničke građe (npr. tekst, program, igra itd.) može se navesti u polju […]