Rezultati funkcionalnog testiranja knjižničnog programa Aleph – 2016

Povjerenstvo za knjižnični informacijski sustav provelo je 2016. godine Anketu o funkcionalnom testiranju te stupnju zadovoljstva korištenja knjižničnog programa Aleph. Rezultati provedene ankete dostupni su na adresi http://iks.nsk.hr/fta. Anketni upitnik poslan je na adrese 43 visokoškolske i specijalne knjižnice sustava IKS, od čega je na anketu odgovorilo ukupno 28 knjižnica, što čini 65%. Prema mišljenju ispitanih knjižnica, najvećim ocjenama zadovoljstva sustavom ocijenjene su kategorije: kvaliteta sustava za podršku (4.1), kvaliteta i dostupnost uputa za rad […]