996 Retrospektivna konverzija

You are viewing an old revision of this post, from 9. rujna 2020. @ 12:10:41. See below for differences between this version and the current revision.

Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Sažetak: Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 26. kolovoza 2020.

Dokument: 

 


 

996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

 

U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Indikatori  - nisu određeni; sadrže prazninu (^)

Oznake potpolja:

$a   Recon (NP)

Namjena:

Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja se nalazi u fondu NSK (zatvoreno spremište, zbirke građe posebne vrste i dr.) te za koju postoji kataložni zapis u kartičnom katalogu NSK koji se postupkom retrospektivne konverzije prenosi u strojno čitljiv zapis u online katalogu.

Podaci o bibliografskoj obradi građe u okviru Zbirke Croaticae (Hrvatske retrospektivne bibliografije i dr.) navode se u za to otprije određenim lokalnim poljima.

 

Prijašnje verzije članka:

Izmjene:

There are no differences between the 9. rujna 2020. @ 12:10:41 revision and the current revision. (Maybe only post meta information was changed.)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *