996 Retrospektivna konverzija

You are viewing an old revision of this post, from 26. kolovoza 2020. @ 07:40:49. See below for differences between this version and the current revision.

Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Sažetak: Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 26. kolovoza 2020.

Dokument: 

 


 

996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Indikatori  - nisu određeni; sadrže prazninu (^)

Oznake potpolja:

$a   Recon (NP)

Namjena:

Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja se nalazi u fondu NSK (zatvoreno spremište, zbirke građe posebne vrste i dr.) te za koju postoji kataložni zapis u kartičnom katalogu NSK koji se postupkom retrospektivne konverzije prenosi u strojno čitljiv zapis u online katalogu.

Podaci o bibliografskoj obradi građe u okviru Zbirke Croaticae (Hrvatske retrospektivne bibliografije i dr.) navode se u za to otprije određenim lokalnim poljima.

 

Prijašnje verzije članka:

Izmjene:

26. kolovoza 2020. @ 07:40:49Trenutna verzija
Sadržaj
Nepromijenjeno: <h4><strong>Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Nepromijenjeno: <h4><strong>Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)
Nepromijenjeno: </strong></h4> Nepromijenjeno: </strong></h4>
Nepromijenjeno: <h4></h4> Nepromijenjeno: <h4></h4>
Nepromijenjeno: <pre><strong>Sažetak: </strong>Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Nepromijenjeno: <pre><strong>Sažetak: </strong>Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)
Nepromijenjeno: <strong>Prijedlog izradio:</strong> Radna grupa za MARC21 B Nepromijenjeno: <strong>Prijedlog izradio:</strong> Radna grupa za MARC21 B
Nepromijenjeno: <strong>Datum primjene:</strong> 26. kolovoza 2020. Nepromijenjeno: <strong>Datum primjene:</strong> 26. kolovoza 2020.
Nepromijenjeno: <strong>Dokument: </strong></pre> Nepromijenjeno: <strong>Dokument: </strong></pre>
Nepromijenjeno: <h4><strong> < /strong></h4> Nepromijenjeno: <h4><strong> < /strong></h4>
Nepromijenjeno: <hr /> Nepromijenjeno: <hr />
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Izbrisano: <h4><strong>996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)  Dodano: <h4><strong>996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)</strong></h4>
Izbrisano: </strong></h4>  
  Dodano: &nbsp;
Nepromijenjeno: <pre><span style="color: black;">U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)</span> Nepromijenjeno: <pre><span style="color: black;">U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)</span>
Nepromijenjeno: <span style="color: black;"> Nepromijenjeno: <span style="color: black;">
Nepromijenjeno: Indikatori  - nisu određeni; sadrže prazninu (^)</span> Nepromijenjeno: Indikatori  - nisu određeni; sadrže prazninu (^)</span>
Nepromijenjeno: <span style="color: black;"> Nepromijenjeno: <span style="color: black;">
Nepromijenjeno: Oznake potpolja:</span> Nepromijenjeno: Oznake potpolja:</span>
Nepromijenjeno: <b><span style="color: black;"> Nepromijenjeno: <b><span style="color: black;">
Nepromijenjeno: $a   Recon (NP)</span></b> Nepromijenjeno: $a   Recon (NP)</span></b>
Nepromijenjeno: <span style="color: black;"> Nepromijenjeno: <span style="color: black;">
Nepromijenjeno: Namjena:</span> Nepromijenjeno: Namjena:</span>
Nepromijenjeno: <span style="color: black;">Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja se nalazi u fondu NSK (zatvoreno spremište, zbirke građe posebne vrste i dr.) te za koju postoji kataložni zapis u kartičnom katalogu NSK koji se postupkom retrospektivne konverzije prenosi u strojno čitljiv zapis u online katalogu.</span> Nepromijenjeno: <span style="color: black;">Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja se nalazi u fondu NSK (zatvoreno spremište, zbirke građe posebne vrste i dr.) te za koju postoji kataložni zapis u kartičnom katalogu NSK koji se postupkom retrospektivne konverzije prenosi u strojno čitljiv zapis u online katalogu.</span>
Nepromijenjeno: <span style="color: black;">Podaci o bibliografskoj obradi građe u okviru Zbirke Croaticae (Hrvatske retrospektivne bibliografije i dr.) navode se u za to otprije određenim lokalnim poljima.</span></pre> Nepromijenjeno: <span style="color: black;">Podaci o bibliografskoj obradi građe u okviru Zbirke Croaticae (Hrvatske retrospektivne bibliografije i dr.) navode se u za to otprije određenim lokalnim poljima.</span></pre>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;

Napomena: Mogući su dodani razmaci u usporedne tekstove radi bolje prikaza.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *