996 Retrospektivna konverzija

You are viewing an old revision of this post, from 26. kolovoza 2020. @ 07:35:46. See below for differences between this version and the current revision.

Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Sažetak: Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Prijedlog izradio: Radna grupa za MARC21 B

Datum primjene: 26. kolovoza 2020.

Dokument: 

 


 

996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

 

U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)

Indikatori  – nisu određeni; sadrže prazninu (^)

Oznake potpolja:


$a   Recon (NP)

Namjena:

Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja se nalazi u fondu NSK (zatvoreno spremište, zbirke građe posebne vrste i dr.) te za koju postoji kataložni zapis u kartičnom katalogu NSK koji se postupkom retrospektivne konverzije prenosi u strojno čitljiv zapis u online katalogu.

Podaci o bibliografskoj obradi građe u okviru Zbirke Croaticae (Hrvatske retrospektivne bibliografije i dr.) navode se u za to otprije određenim lokalnim poljima.

 

Prijašnje verzije članka:

Izmjene:

26. kolovoza 2020. @ 07:35:46Trenutna verzija
Sadržaj
Nepromijenjeno: <h4><strong>Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP) Nepromijenjeno: <h4><strong>Lokalno polje u bazi NSK01 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)
Nepromijenjeno: </strong></h4> Nepromijenjeno: </strong></h4>
Nepromijenjeno: <h4></h4> Nepromijenjeno: <h4></h4>
Izbrisano: <pre><strong>Sažetak: </strong>Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)</pre>  Dodano: <pre><strong>Sažetak: </strong>Primjena lokalnog polja 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)
Izbrisano: <pre><strong>  
Izbrisano: Prijedlog izradio:</strong> Radna grupa za MARC21 B  Dodano: <strong>Prijedlog izradio:</strong> Radna grupa za MARC21 B
Nepromijenjeno: <strong>Datum primjene:</strong> 26. kolovoza 2020. Nepromijenjeno: <strong>Datum primjene:</strong> 26. kolovoza 2020.
Nepromijenjeno: <strong>Dokument: </strong></pre> Nepromijenjeno: <strong>Dokument: </strong></pre>
Nepromijenjeno: <h4><strong> < /strong></h4> Nepromijenjeno: <h4><strong> < /strong></h4>
Nepromijenjeno: <hr /> Nepromijenjeno: <hr />
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Nepromijenjeno: <h4><strong>996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)</strong></h4> Nepromijenjeno: <h4><strong>996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)</strong></h4>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;
Izbrisano: <p style="margin-bottom: 8.0pt; line-height: 105%;"><span style="color: black;">U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)  Dodano: <pre><span style="color: black;">U bazi NSK01 otvoreno je novo lokalno polje 996 RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA (NP)</span>
Izbrisano: </span></p>  
  Dodano: <span style="color: black;">
Izbrisano: <p style="margin-bottom: 8.0pt; line-height: 105%;"><span style="color: black;">Indikatori  - nisu određeni; sadrže prazninu (^)  Dodano: Indikatori  - nisu određeni; sadrže prazninu (^)</span>
Izbrisano: </span></p>  
Izbrisano: <p style="margin-bottom: 8.0pt; line-height: 105%;"><span style="color: black;">Oznake potpolja:</span></p>  
  Dodano: <span style="color: black;">
  Dodano: Oznake potpolja:</span>
Izbrisano: <p style="margin-bottom: 8.0pt; line-height: 105%;"><b><span style="color: black;">  Dodano: <b><span style="color: black;">
Izbrisano: $a   Recon (NP)  Dodano: $a   Recon (NP)</span></b>
Izbrisano: </span></b></p>  
Izbrisano: <p style="margin-bottom: 8.0pt; line-height: 105%;"><span style="color: black;">Namjena:  
Izbrisano: </span></p>  
  Dodano: <span style="color: black;">
  Dodano: Namjena:</span>
Izbrisano: <p style="margin-bottom: 8.0pt; line-height: 105%;"><span style="color: black;">Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja se nalazi u fondu NSK (zatvoreno spremište, zbirke građe posebne vrste i dr.) te za koju postoji kataložni zapis u kartičnom katalogu NSK koji se postupkom retrospektivne konverzije prenosi u strojno čitljiv zapis u online katalogu.</span></p>  Dodano: <span style="color: black;">Lokalnim poljem 996 u bibliografskoj bazi NSK01 označuju se zapisi za građu koja se nalazi u fondu NSK (zatvoreno spremište, zbirke građe posebne vrste i dr.) te za koju postoji kataložni zapis u kartičnom katalogu NSK koji se postupkom retrospektivne konverzije prenosi u strojno čitljiv zapis u online katalogu.</span>
Izbrisano: <p style="margin-bottom: 8.0pt; line-height: 105%;"><span style="color: black;">Podaci o bibliografskoj obradi građe u okviru Zbirke Croaticae (Hrvatske retrospektivne bibliografije i dr.) navode se u za to otprije određenim lokalnim poljima.</span></p>  Dodano: <span style="color: black;">Podaci o bibliografskoj obradi građe u okviru Zbirke Croaticae (Hrvatske retrospektivne bibliografije i dr.) navode se u za to otprije određenim lokalnim poljima.</span></pre>
Nepromijenjeno: &nbsp; Nepromijenjeno: &nbsp;

Napomena: Mogući su dodani razmaci u usporedne tekstove radi bolje prikaza.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *